Hoppa till sidans innehåll

Sök Idrottslyftsbidrag till projekt inom föreningen

2019-03-13 10:40

Nu är Svenska Handbollförbundets Idrottslyftsmedel för 2019 sökbara för föreningar och klubbar. Från och med nu (mars 2019) kan Svenska Handbollförbundets föreningar ansöka om Idrottslyftsmedel för sina projekt, med undantag från projektmedel avsedda för Domarutbildningar. Den ansökningsperioden öppnar den 1/5.

Sök Idrottslyftsbidrag till projekt inom föreningen

2019-03-12 11:15

 

Nu är Svenska Handbollförbundets Idrottslyftsmedel för 2019 sökbara för föreningar och klubbar.

Från och med nu (mars 2019) kan Svenska Handbollförbundets föreningar ansöka om Idrottslyftsmedel för sina projekt, med undantag från projektmedel avsedda för Domarutbildningar. Den ansökningsperioden öppnar den 1/5.

Idrottslyftbidrag/föreningsstöd 2019
Under 2019 är det nedanstående kategorier som finns som sökbara projektområden inom Svenska Handbollförbundets ram för Idrottslyftsmedel:

 • Organisationsutveckling
  Projekt vars syfte är att stärka föreningens organisation och värdegrundsarbete genom exempelvis policys eller deltagande i föreningsutvecklingsprojektet ”Grundstenen”. Maximerat sökbart belopp är 30 000 kr/projekt.

 • Domarprojekt
  Domarprojekt under Idrottslyftåret 2019 är prioriterat och inriktat på stimulans genom utbildning genom SHF:s domarskola. Ansökningsmöjligheten för domarprojekt öppnar den 1 maj 2019.

  Tillgången på distrikts- och regiondomare är fortfarande knapp, samtidigt som bl.a. USM, de sanktionerade ungdomstävlingarna och det reguljära seriespelet för barn och ungdomar växer. 

  Utbildningsbidrag om maximalt 8 000 kr per utbildning enligt förutsättningarna som presenteras i den nya Domarutbildningen.

  Stöd ges till utbildningar med SDF som anordnare.

  Utbildningen skall var registrerad i Utbildningsmodulen senast den 15/10 och vara avslutad och slutrapporterad i Utbildningsmodulen senast 15/11 2019.

  Förening kan erhålla nytt utbildningsbidrag först när föregående utbildning är slutrapporterad i Utbildningsmodulen.

  Ansökan behöver inte skickas in. Allt hanteras av SDF/SHF, ett led i att underlätta administrationen för föreningarna. 

  Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället och som godkänns senare skall av utbildningsledare rapporteras till SHF sportkontor, Niklas Axvallen, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

  Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

  Det kan även handla om andra projekt, såsom mentorprojekt, för att skapa möjlighet för nya domare att få tillgång till en lärande- och coachande miljö där man finner inspiration och uppskattning för ett fortsatt dömande. Dessa ansökningar kommer dock att behandlas restriktivt utifrån sitt värdeskapande i förhållande till ovanstående. 
 • Utbildningsbidrag TS1, TS2 och Basutbildning
  Utbildningen skall vara uppstartad i Utbildningsmodulen senast den 15/10 och slutrapporterad och avslutad senast den 15/11 2019.

  Bidraget är beräknat att räcka till cirka 400 utbildningsstöd à 1 750 kr för TS1 och TS2 samt cirka 750 utbildningsstöd à 1 000 kr till basutbildning, dock max 7 000 kr per förening och basutbildning. 

  Ansökan behöver inte skickas in. Allt hanteras av SHF, ett led i att underlätta administrationen för föreningarna. 

  Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället och som godkänns senare skall av utbildningsledare rapporteras till SHF sportkontor, Irene Ek, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

  Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.
 • Övriga projekt
  Föreningars projektansökningar som ligger i linje med RF:s och SHF:s intentioner med Idrottslyftet, fokusområden och effektmål i SHF:s strategi 2021/2025 utifrån att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

  Maximerat sökbart belopp är 50 000 kr/projekt.

 

Kriterier
Alla satsningar inom Idrottslyftet ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott.

Svenska Handbollförbundets strategi 2021/2025 är ett av de vägledande dokument som föreningarna kan finna stöd i för sina projektansökningar.  Här kan du läsa Svenska Handbollförbundets Strategi 2021/2025 >>

Projekten skall vara påbörjade och avslutade under Idrottslyftsåret 2019 (19-01-01 - 19-12-31) och vara slutredovisade i Utbildningsmodulen senast den 15/11 2019. 

Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 30 november 2019 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

 

Idrottslyftets logotyp
Logotypen ska fungera som en avsändare för projektet på hemsidor och i dokument för de projekt som har fått idrottslyftsbidrag. Intentionen är att visa på hur viktiga dessa medel är för idrotten och hur mycket aktivitet Idrottslyftet bidrar till. Ladda ner Idrottslyftets logotyp >>

 

Frågor angående projektinriktning och ansökningar kan ställas till: idrottslyftet@svenskhandboll.rf.se

För frågor angående IdrottOnline samt behörighet att söka, kontakta RF via: support@idrottonline.se

 


 

Om Idrottslyftet
Syftet med Idrottslyftet är att utveckla föreningsverksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningshandbollen i hela landet. 

Grundkriterier: 

 • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

 • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.

 • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.

 • Lägerverksamhet: Grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av Idrottslyftsmedel. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.

 • Material: Grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.). 

  Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.

 • Skolsamverkan är enligt RF inte ett prioriterat område inom ramen för Idrottslyftet, men är ändå ett tillvägagångssätt som kan användas för att utveckla verksamheten. 

  Om stöd för skolsamverkan ska beviljas är det viktigt att verksamheten är beslutad av idrottsförening och skolledning och att fortsatt verksamhet i föreningens regi erbjuds efter projekttidens slut.

 • Aktiviteter på elevens val och friluftsdagar kan beviljas medel, som helt eller delvis täcker föreningens kostnader, om SHF bedömer att aktiviteten bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas i enlighet med Idrottslyftets syfte och mål.  

 • Idrottslyftets projektmedel ska gå att följa i föreningens bokföring. Projekt redovisas på separat konto. 

 • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka 2019.

 • Budget, projektplan, syfte och mål för projektet skall redovisas i ansökan och redovisning.

 • Projektet skall genomföras under Idrottslyftsåret 2019 (190101-191231).

 

Läs mer om Idrottslyftet på Riksidrottsförbundets hemsida: www.svenskidrott.se.

Uppdaterad: 2019-03-13 10:53
Skribent: Mattias Bredenfeldt

Fler nyheter

2 läger september F 04 Dalarna

2019-08-12

Dubbla läger för F04 Dalarna i september.

F 04 Hälsingland läger

2019-08-12

Läger för F 04 i Hälsingland med kort varsel

Registrera spelare i IdrottOnline

2019-06-27

I dagarna har de gått ut ett utskick från…

Sommarledighet

2019-06-19

Ha en skön sommar alla handbollare! Tack för…

Tävlingskonferens & Årsmöte i Sandviken 25 maj !

2019-04-25

Här kommer inbjudan till årets…

 
Dala-Gävleborgs HF
Alfta GOIF, Forsparksvägen 20
822 31 Alfta
Telefon: 027155918