Hoppa till sidans innehåll
22029 True
  Huvudsponsor
  18931 True
   Huvudsponsor
   22545 True
    Huvudsponsor
    23255 False
     Huvudsponsor
     22014 False
      Huvudsponsor
      8167 False
       Huvudsponsor
       5982 False
        Huvudsponsor

        Information kring beslut om registerutdrag

        2019-08-12 07:51

        Från och med den 1 januari 2020 ska föreningar i Sverige begära begränsat registerutdrag för den som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

        Och under Riksidrottsmötet 2019 (RIM) togs beslut om att föreningar i Sverige ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

        Sedan 2013 har idrottsföreningar, enligt svensk lag, rätt att begära att den som ska arbeta, eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt, med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. Säsongen 2014/15 gick Svenska Handbollförbundet (SHF) ut med en rekommendation till handbollsföreningarna om att ta registerutdrag på ledare. Under 2018 skärpte SHF sin rekommendation till ett krav.

        Riksidrottsförbundet vill ge verksamma i SF och DF en första information kring vad beslutet (RIM 2019) innebär om att ålägga föreningar att kontrollera registerutdrag. Under hösten 2019 återkommer RF med utförligare information och med samordnade stödinsatser gällande detta område.

        Mer om beslutet i dess helhet: https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Arbetsrum/riksidrottsmotet/Nyheter/viktigpusselbitforentryggareidrott

        Det är föreningen som är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. 

        Här finns ett antal frågor och svar angående begränsade registerutdrag som kan vara vägledande i arbetet; 

        Fråga: Vad innebär detta beslut för föreningen?

        Svar: Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

        Fråga: När gäller detta beslut?

        Svar: Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

        Fråga: Vem är att betrakta som barn?

        Svar: Med barn avses person under personer under 18 år.

        Fråga: Vilka omfattas av beslutet? Vilka ledare ska vi begära in begränsade registerutdrag av?

        Svar: Alla som har eller kan komma att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn. Det handlar alltså om att ledaren ska ha återkommande direktkontakt med barn.

        Fråga: Hur går vi tillväga som förening?

        Svar: En möjlig metod i olika steg;

        1. Upprätta ett föreningsregister med innehållet av vem/vilka som är tränare/ledare.
        2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
        3. Inför en rutin med regelbundenhet, som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras.
        4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
        5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
        6. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.
        7. Utvärdera arbetssätt och rutiner. 

        Fråga: Vad syns i ett begränsat registerutdrag?

        Svar: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

        Fråga: Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något?

        Svar: Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

        Fråga: Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening?

        Svar: Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare, vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer (se länk nedan) och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

        I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

        Svenska Handbollförbundets Trygghetsråd stöttar distrikt och föreningar att hantera och arbeta för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Här kan du läsa mer om Trygghetsrådet: http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Tryggaidrottsmiljoerforbarnochungdomar/

        Fråga: Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det? 

        Svar: Om blivande ledare (uppdragstagare) eller arbetstagare lämnat ett registerutdrag och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

        Som förening ska ni dokumentera att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).

        Fråga: Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?

        Svar: Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

        Fråga: Kan inte utdraget skickas direkt till oss som förening?

        Svar: Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

        Fråga: Räcker det att vi som förening begär in begränsat registerutdrag en gång eller ska det göras med viss regelbundenhet?

        Svar: Det är den enskilde som begär utdraget, detta ska ske vid nytillsättning för alla ledare som har kontakt med barn. Vår rekommendation är dessutom att det därefter sker med viss regelbundenhet, vilket alltså inkluderar tidigare tillsatta ledare, enligt den rutin som föreningen fastställer.

        Uppdaterad: 2019-08-12 09:28
        Skribent: RF/Therese Bringefors

        Fler nyheter

        Robert kontrar

        2019-10-18

        Min kontring handlar den här gången om att…

        Handbollsgymnasielärarutbildning

        2019-10-18

        Med start måndag den 21 oktober genomförs under…

        Mäkinen nominerad till EM

        2019-10-10

        Ännu en svensk är klar för herrarnas EM i…

        Sveriges fem största förbund för inomhusidrott inleder samarbete med White arkitekter för projektet Den moderna idrottshallen för idrott och skola

        2019-10-09

        Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och…

        Är årets peppare en handbollare?

        2019-10-08

        Nu är nomineringen till Årets Peppare öppen och…

         
        Svenska Handbollförbundet
        Box 11016
        100 61 Stockholm
        Telefon: 086996000