Hoppa till sidans innehåll
22029 True
  Huvudsponsor
  18931 True
   Huvudsponsor
   22545 True
    Huvudsponsor
    22014 False
     Huvudsponsor
     18334 False
      Huvudsponsor
      8167 False
       Huvudsponsor
       5982 False
        Huvudsponsor

        Så hanteras personuppgifter inom handbollen

        2018-05-24 16:35

        Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Där regleras hur personuppgifter får hanteras. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).

        GDPR kommer att påverka idrottsrörelsen, såväl förbund som föreningar. Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för att förstå och tolka hur GDPR påverkar oss inom idrotten. RF har därför tagit fram en gemensam uppförandekod för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter, men också för att vi som organisationer ska leva upp till GDPR.

        RF har också producerat instruktioner och mallar som underlättar för såväl föreningar som förbund att följa GDPR.

        Svenska Handbollförbundet (SHF) är medlem i RF och har att följa uppförandekoden som är ett komplement till dataskyddsförordningen. För att ytterligare beskriva hur SHF hanterar personuppgifter har en integritetspolicy för Svenska Handbollförbundet tagits fram.

        Länk till RF:s Uppförandekod >>

        Länk till instruktioner och mallar >>

         

        INTEGRITETSPOLICY – SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET

        Uppdaterad: 2018 05 23

        Denna integritetspolicy är framtagen av Riksidrottsförbundet och därefter bearbetad för
        Svenska Handbollförbundet.

        Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

        SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET (nedan kallad förbundet) är personuppgifts-ansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

        Förbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

        Varför behandlar vi dina personuppgifter?
        För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

        Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet, kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till ledare, aktiva, målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (övergångsavgifter och deltagaravgifter m.m.).

        Förbundet hanterar även personuppgifter i samband med hantering av laglicenser samt övergångar mellan föreningar. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licenshantering behandlas personuppgifter i samband med uttagningar till landslagsaktiviteter. Personuppgifterna behandlas vid anmälan av landslagstrupper, under landskamper samt efteråt vid resultat- och statistikrapportering.

        Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

        • Hantering av laglicenser
        • Förbundsadministration
        • Deltagande i förbundets landslags- och spelarutbildningsverksamhet
        • Sammanställning av statistik och uppföljning
        • Utbildningar arrangerade av förbundet
        • Kontakt med medlemmar och funktionärer i klubbar och distriktsförbund
        • Besök på vår hemsida
        • Publicering av material på hemsida och sociala medier
        • Hantering av bestraffningsärenden

        Vilka delar vi personuppgifter med?
        Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land utanför EU) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

        Personuppgifter kan komma att delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet eller Distriktsförbund,

        samt med externa system som hanterar olika typer av administration rörande förbundets verksamhet.

        I samband med internationella matcher delas personuppgifter rörande spelare och ledare i aktuell trupp med motståndarnation samt i förekommande fall med det Europeiska och det Internationella handbollförbundet.

        Om förbundet måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

        Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

        Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

        Ändamål med behandling

        Laglig grund

        Förbundsadministration

        Avtal

        Deltagande i förbundets landslags- och spelarutbildningsverksamhet

        Avtal

        Hantering av laglicenser

        Avtal

        Hantering av spelarövergångar

        Avtal

        Ansökan om bidrag

        Rättslig förpliktelse

        Sammanställning av statistik och uppföljning

        Allmänt intresse

        Utbildningar arrangerade av förbundet

        Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

        Kontakt med förbundet

        Intresseavvägning

        Besök på vår hemsida

        Intresseavvägning

        Publicering av material på hemsida och sociala medier

        Intresseavvägning och ibland samtycke

         

         

        Hur länge sparas dina personuppgifter?

        Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

        Vilka rättigheter har du?
        Du som registrerad i förbundet har flera rättigheter som du bör känna till.

        Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

        Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

        Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

        Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

        • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
        • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
        • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
        • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
        • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
        • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
        • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

        Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

        Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

        Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

        Uppdaterad: 2019-09-11 13:44
        Skribent: Svenska Handbollförbundet

        Fler nyheter

        Temakonferens och förbundsmöte 2020

        2019-11-15

        Svenska Handbollförbundet håller temakonferens…

        Över 2 miljoner till våra handbollsungdomar!

        2019-11-14

        För sjunde året i rad delar Svenska Spel ut…

        #viställerupp i Sveriges Riksdag

        2019-11-14

        Idag besökte svensk handboll Sveriges Riksdag…

        Nominera Årets sportförälder

        2019-11-12

        Nu utser Scandic Årets sportförälder 2019. Var…

        Veckan i play

        2019-11-04

        Ny vecka - här kommer tips om kommande handboll…

         
        Svenska Handbollförbundet
        Box 11016
        100 61 Stockholm
        Telefon: 086996000