Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  8167 False
   Huvudsponsor
   19813 False
   Huvudsponsor
   5982 False
    Huvudsponsor

    Antidoping

    Policy m.m.

    Medicinska Råd

    Landslag

    Kontakt

    Medicinska Kommittén

    Svenska Handbollförbundets Medicinska Kommitté ska utgöra en styrgrupp som tar tillvara den medicinska kompetens som finns inom förbundets olika organisationsled. Kriterier för sammansättningen bör vara:
    …jämn könsfördelning
    …varierande kompetenser
    …geografisk spridning

    Medk medges möjlighet till adjungering i särskilda frågor såsom antidoping, utbildning etc.

    • Organisation av den medicinska servicen runt landslagen
    • Upprättande av planer för rekrytering och tillsättning av medicinsk personal i samband med landslagsaktiviteter
    • Arbeta med och följa forskning och utveckling gällande idrottsskador och dess prevention, huvudsakligen med betoning på handbollssporten.
    • Via utbildning och information föra ut aktuella kunskaper till aktiva, tränare och ledare i handbollssverige.
    • Antidopingverksamhet
    • Hantera och formulera förslag till förbundets ställningstagande i etiska frågor. Exempelvis gällande träningsmetoder, kosttillskott, behandlingsmetoder etc.