Hoppa till sidans innehåll
22029 True
  Huvudsponsor
  18931 True
   Huvudsponsor
   22545 True
    Huvudsponsor
    23255 False
     Huvudsponsor
     22014 False
      Huvudsponsor
      8167 False
       Huvudsponsor
       5982 False
        Huvudsponsor

        Elitlicens

        I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde SHF Elitlicens för föreningar i Elitserien herrar säsongen 2005-06. Den av SHF utsedda Liganämnden skall besluta om elitlicens skall utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser. Liganämnden består av Klas Falkenborn (ordf), Stockholm, Per-Olof Lind, Ystad och Jan Henriksson, Uppsala. 

        Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i elitserien säsongen 2018 - 2019.

        Uppgifter för Elitlicens:

        I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

        1. Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2018-2019. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad eller godkänd.
        2. Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan.
        3. Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
        (Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)
        4. Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.
        5. Budget för verksamhetsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.
        6. Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.
        7. Skuldintyg per 2018-12-31, underskrivet av styrelsen, skall vara Liganämnden tillhanda senast 1 februari 2019.

        För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

        Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: liganamnden@svenskhandboll.se och besvaras snarast av Liganämnden.

        Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2018.

        Innehållsförteckning

        1. Reglemente för Handbollsligans Elitlicens

        2. Reglemente för SHEs Elitlicens 

         
        3. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf)
        4. Budgetmall
        5. Årsredovisningsmall SHF
        6. Kontoplan SHF 
        7. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf)
        8. Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf)
        9. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf)
        10. Elitlicens Tidsschema
        11. Skuldintyg - Bilaga till reglemente

        I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

        Svenska Handbollförbundet
        Liganämnden
        Box 110 16
        100 61 Stockholm

        Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2018.

        Uppdaterad: 2018-09-03 09:13
        Skribent: Svenska Handbollförbundet

        Nyheter

        Uppdrag granskning

        2019-08-20

        Onsdagen den 21 augusti sänds programmet Uppdrag…

        Domare och delegater samlades inför hösten

        2019-08-20

        Den gångna helgen (16-18 augusti) genomförde…

        Försäsongen i Play

        2019-08-16

        Försäsongen är i fullgång för många lag. Du kan…

        Sök medel ur Stig Gustavsons minnesfond

        2019-08-14

        Föreningar, distrikt och kommittéer kan fram…

        Påminnelse - sista dag för LOK-stödsansökan är 25 augusti

        2019-08-13

        Vi påminner om att ansökan till statligt lokalt…

         
        Svenska Handbollförbundet
        Box 11016
        100 61 Stockholm
        Telefon: 086996000