Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  8167 False
   Huvudsponsor
   19813 False
   Huvudsponsor
   5982 False
    Huvudsponsor

    Elitlicens

    I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde SHF Elitlicens för föreningar i Elitserien herrar säsongen 2005-06. Den av SHF utsedda Liganämnden skall besluta om elitlicens skall utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser. Liganämnden består av Klas Falkenborn (ordf), Stockholm, Per-Olof Lind, Ystad och Jan Henriksson, Uppsala. 

    Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i elitserien säsongen 2017 - 2018.

    Uppgifter för Elitlicens:

    I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

    1. Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2016-05-01 - 2017-04-30. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad eller godkänd.
    2. Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan.
    3. Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
    (Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)
    4. Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.
    5. Budget för verksamhetsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.
    6. Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.
    7. Skuldintyg per 2017-12-31, underskrivet av styrelsen, skall vara Liganämnden tillhanda senast 1 februari 2018.

    För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

    Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: liganamnden@svenskhandboll.se och besvaras snarast av Liganämnden.

    Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2017.

    Innehållsförteckning

    1. Reglemente för elitseriens elitlicens
    2. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf)
    3. Budgetmall
    4. Årsredovisningsmall SHF
    5. Kontoplan SHF 
    6. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf)
    7. Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf)
    8. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf)
    9. Elitlicens Tidsschema
    10. Skuldintyg - Bilaga till reglemente

    I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

    Svenska Handbollförbundet
    Liganämnden
    Box 110 16
    100 61 Stockholm

    Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2017.

    Uppdaterad: 2017-09-04 14:30
    Skribent: Svenska Handbollförbundet

    Nyheter

    Kammarrätten ger SHLAB och SHF rätt

    2018-02-23

    Kammarrätten har ändrat förvaltningsrättens dom…

    Sverige deltar i Skol-VM

    2018-02-22

    Sverige representeras i år med ett lag, på…

    Anmälan till TS3 2018 är nu öppen

    2018-02-22

    Nu är anmälan öppen till sommarens TS3 kurs på…

    Övergångsfönstret stängt - hektisk sista dag

    2018-02-16

    Vid midnatt natten till fredagen stängde…

    SverigeCupen i Nyköping även 2018

    2018-02-14

    – Vi är väldigt stolta över att för femte året i…

     
    Svenska Handbollförbundet
    Idrottens Hus
    110 16 Stockholm
    Telefon: 086996000