Hoppa till sidans innehåll
22029 True
  Huvudsponsor
  18931 True
   Huvudsponsor
   22545 True
    Huvudsponsor
    22014 False
     Huvudsponsor
     18334 False
      Huvudsponsor
      8167 False
       Huvudsponsor
       5982 False
        Huvudsponsor

        Elitlicens

        I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde SHF Elitlicens för föreningar i Elitserien herrar säsongen 2005-06. Den av SHF utsedda Liganämnden skall besluta om elitlicens skall utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser. Liganämnden består av Jan Henriksson (ordf), Uppsala, Per-Olof Lind, Ystad och Johan Båverud, Vadstena. 

        En motsvarande SHF Elitlicens beslutades om införande för SHE under 2018. Den av SHF utsedda Liganämnden skall utdela Elitlicens för första gången i mars 2021 för verksamhetsåret 2021/2022. Liganämnden består av Ingvar Karlsson (ordf), Lund, Patrik Westerlund (Göteborg) och Ann-Christin Ohlsson (Ystad). SHE skall från 2019 rapportera i enlighet med samma regelverk som herrklubbarna. 

        Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i elitserien säsongen 2019 - 2020.

        Uppgifter för Elitlicens:

        I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

        1. Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2018-2019. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad eller godkänd.
        2. Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan.
        3. Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
        (Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)
        4. Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.
        5. Budget för verksamhetsåret 2019-05-01 - 2020-04-30.
        6. Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.

        För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

        Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: liganamnden@svenskhandboll.se och besvaras snarast av Liganämnden.

        Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2019.

         

        Innehållsförteckning

         

        1. Reglemente för Handbollsligans Elitlicens
        2. Reglemente för SHEs Elitlicens 
        3. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf)
        4. Budgetmall
        5. Föreningen kan använda sin egen årsredovisning.  
        6. Kontoplan SHF 
        7. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf)
        8. Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf)
        9. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf)
        10. Elitlicens Tidsschema

        I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

        Svenska Handbollförbundet
        Liganämnden
        Box 110 16
        100 61 Stockholm

        Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2019.

        Uppdaterad: 2019-09-03 14:25
        Skribent: Svenska Handbollförbundet

        Nyheter

        Nya riktlinjer för ekonomiska stöd – så påverkar det föreningar

        2019-12-04

        Samtliga ekonomiska stöd inom idrottsrörelsen…

        Björn Persson har gjort landslagen kompletta

        2019-12-03

        På nya handbollslandslaget.se finns nu komplett…

        Idrottsrörelsen prisas för arbete mot rasism

        2019-12-03

        Idrottsrörelsen tilldelas 5i12-rörelsens pris…

        Anmälan till trim-mästerskap

        2019-11-25

        Nu kan trim-lag anmäla sig till European Masters…

        Temakonferens och förbundsmöte 2020

        2019-11-15

        Svenska Handbollförbundet håller temakonferens…

         
        Svenska Handbollförbundet
        Box 11016
        100 61 Stockholm
        Telefon: 086996000