Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  22545 True
   Huvudsponsor
   19813 False
   Huvudsponsor
   22014 False
    Huvudsponsor
    8167 False
     Huvudsponsor
     5982 False
      Huvudsponsor

      Elitlicens

      I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde SHF Elitlicens för föreningar i Elitserien herrar säsongen 2005-06. Den av SHF utsedda Liganämnden skall besluta om elitlicens skall utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser. Liganämnden består av Klas Falkenborn (ordf), Stockholm, Per-Olof Lind, Ystad och Jan Henriksson, Uppsala. 

      Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i elitserien säsongen 2018 - 2019.

      Uppgifter för Elitlicens:

      I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

      1. Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2018-2019. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad eller godkänd.
      2. Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan.
      3. Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
      (Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)
      4. Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.
      5. Budget för verksamhetsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.
      6. Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.
      7. Skuldintyg per 2018-12-31, underskrivet av styrelsen, skall vara Liganämnden tillhanda senast 1 februari 2019.

      För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

      Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: liganamnden@svenskhandboll.se och besvaras snarast av Liganämnden.

      Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2018.

      Innehållsförteckning

      1. Reglemente för Handbollsligans Elitlicens

      2. Reglemente för SHEs Elitlicens 

       
      3. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf)
      4. Budgetmall
      5. Årsredovisningsmall SHF
      6. Kontoplan SHF 
      7. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf)
      8. Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf)
      9. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf)
      10. Elitlicens Tidsschema
      11. Skuldintyg - Bilaga till reglemente

      I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

      Svenska Handbollförbundet
      Liganämnden
      Box 110 16
      100 61 Stockholm

      Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2018.

      Uppdaterad: 2018-09-03 09:13
      Skribent: Svenska Handbollförbundet

      Nyheter

      Guldpipan utdelad

      2018-09-07

      Elitdomarföreningen tilldelar Mats Kardell…

      Vill du hjälpa till under SverigeCupen, Nyköping, 9-11/11?

      2018-09-07

      Vi som jobbar med den lokala organisationen runt…

      Barnens spelregler nominerade till Svenska Designpriset

      2018-09-06

      Nu kan du rösta på RF:s och BRIS gemensamma…

      Vi är unika och bra – så låt oss berätta om det!

      2018-09-05

      Svensk handboll hade en av sina bästa säsonger…

      Årets domarpar dömer första matchen

      2018-09-05

      Årets domarpar säsongen 2017/2018 inom svensk…

       
      Svenska Handbollförbundet
      Box 11016
      100 61 Stockholm
      Telefon: 086996000