Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  8167 False
   Huvudsponsor
   19813 False
   Huvudsponsor
   22014 False
    Huvudsponsor
    5982 False
     Huvudsponsor

     Elitlicens

     I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde SHF Elitlicens för föreningar i Elitserien herrar säsongen 2005-06. Den av SHF utsedda Liganämnden skall besluta om elitlicens skall utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser. Liganämnden består av Klas Falkenborn (ordf), Stockholm, Per-Olof Lind, Ystad och Jan Henriksson, Uppsala. 

     Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i elitserien säsongen 2018 - 2019.

     Uppgifter för Elitlicens:

     I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

     1. Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2017-05-01 - 2018-04-30. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad eller godkänd.
     2. Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan.
     3. Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
     (Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)
     4. Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.
     5. Budget för verksamhetsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.
     6. Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.
     7. Skuldintyg per 2018-12-31, underskrivet av styrelsen, skall vara Liganämnden tillhanda senast 1 februari 2019.

     För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

     Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: liganamnden@svenskhandboll.se och besvaras snarast av Liganämnden.

     Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2018.

     Innehållsförteckning

     1. Reglemente för elitseriens elitlicens
     2. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf)
     3. Budgetmall
     4. Årsredovisningsmall SHF
     5. Kontoplan SHF 
     6. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf)
     7. Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf)
     8. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf)
     9. Elitlicens Tidsschema
     10. Skuldintyg - Bilaga till reglemente

     I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

     Svenska Handbollförbundet
     Liganämnden
     Box 110 16
     100 61 Stockholm

     Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 15 september 2018.

     Uppdaterad: 2018-06-14 12:15
     Skribent: Svenska Handbollförbundet

     Nyheter

     Dubbelt guld till Göteborg Beach Handball Club när beach-sm avgjordes

     2018-06-18

     16-17 juni avgjordes beach-SM i Ulrucehamn, där…

     SM inleds idag

     2018-06-16

     Idag (lördag 16 juni 2018) inleds SM i…

     Andrésson till Rhein-Neckar Löwen nästa år

     2018-06-15

     Parallellt med arbetet som förbundskapten för de…

     Isabelle och Jim är Årets spelare

     2018-06-14

     Svenska Handbollförbundets utmärkelse Årets…

     Svenska Handbollförbundet beviljas projektmedel från Svenska Postkodstiftelsen

     2018-06-13

     Projektmedlen som beviljats ska användas av…

      
     Svenska Handbollförbundet
     Box 11016
     100 61 Stockholm
     Telefon: 086996000