Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  8167 False
   Huvudsponsor
   19813 False
   Huvudsponsor
   5982 False
    Huvudsponsor

    Handbollgymnasier


    Elevansökan till NIU- och Rikshandbollsgymnasium


    Du kommer att kunna söka till SHF Rikshandbollsgymnasium och SHF Regionala Elithandbollsgymnasier (NIU) from 15 september 2017.


    Ansök till SHF Rikshandbollsgymnasium och SHF:s Regionala Elit Handbollsgymnasier (NIU) genom att klicka härObservera att ansökningsperioden startar den 15 september 2017.

    - Sista ansökningsdag till Rikshandbollsgymnasiet  är 15 oktober 2017.

    - Sista ansökningsdag till NIU Handbollsgymnasierna är 1 december 2017. 

    - Rikshandbollsgymnasiet sökes på samma webbsida som till NIU-handbollsgymnasierna. (Obs!)

    - Det är endast NIU- och Riks handbollsgymnasierna som har rätt att bedriva handbollsundervisning i ämnet specialidrott och som är certifierade av Svenska Handbollförbundet. 

    - Ansökan till eventuella lokala gymnasier som inte är certifierade av SHF sker direkt till respektive ort.

    Läs mer om Rikshandbollsgymnasiet genom att klicka här>>

    Läs mer om idrottsutbildningar på gymnasium.se >>

    Läs mer om specialidrottsämnet >>

    Nedladdningsbara Dokument:

    Webbadresser till SHF:s godkända (NIU) Handbollsgymnasier 2015-2018
    Certifieringskriterier för SHF:s godkända (NIU) Handbollsgymnasier 2015-2018

    ---------------------------------------------------------------------------

    Gymnasieskolans ansökan om  
    förlängd NIU certifiering i Handboll för intagningsåren 2019-2022

    Här kommer ansökningshandlingar för er Gymnasieskolas ansökan om förlängd NIU certifiering i Handboll för intagningsåren 2019-2022. Sista ansökningsdag om NIU tillstyrkan av Svenska Handbollförbundet (SHF) är 15 oktober 2017. Ansökningshandlingarna skall alltså vara oss (SHF) tillhanda senast 15 oktober 2017.

    Ansökan görs genom att fylla i och skicka in bifogad avtalsmall och bifogad mall för verksamhetsplan. Er inskickade Verksamhetsplan skall gälla för läsåret 2017-18. I avtalsmallen beskrivs även alla SHF:s certifieringskriterier för perioden 2019-2022. Besked om hur många platser som SHF tillstyrker i er ansökan får ni senast 1 januari 2018.

    Därefter ansöker skolan om att få anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning hos Skolverket/ Skolinspektionen senast 31/1 2018.

    Tidsplan för ansökan om förlängd NIU certifiering i Handboll för intagningsåren 2019-2022

    Steg 1: SHF skickar ut nya kriterier med ett avtal juni 2017.

    Steg 2: Skolan ansöker om tillstyrkan hos SHF senast 15 oktober 2017.

    Steg 3: SHF skickar ut tillstyrkan om antal godkända platser till skolorna senast 1 januari 2018.

    Steg 4: Skolan ansöker om att få anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning hos Skolverket/ Skolinspektionen senast 31/1 2018.

    Steg 5: Skolorna får besked om NIU-tillstånd och antalet platser av skolverket senast 1 september 2018.

    Steg 6: De nya eleverna söker NIU-handbollsgymnasium i SHF-ansökningsportal senast  1 dec 2018.

    Steg 7: Den nya certifieringen gäller för elever som börjar Åk1 hösten 2019.

    Ladda ner följande filer:

    Gymnasiekriterier NIU

    SHF Verksamhetsplan

    --------------------------------------------------------------- 

    Handbollsgymnasier (NIU) i nya Gymnasieskolan-GY2011

    Svenska Handbollförbundet bedriver sin certifierade handbollgymnasieverksamhet parallellt med ett rikshandbollgymnasium förlagt till Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Gymnasiereformen GY11 innebär hårdare krav på de gymnasier som vill anordna utbildning i ämnet specialidrott. Skolorna som ska undervisa i ämnet specialidrott från höstterminen 2011 måste först certifieras av Svenska Handbollförbundet (SHF) och därefter godkännas av Skolverket. De krav som ställs på skolorna kallas för certifieringskriterier och finns under nedladdningsbara dokument på denna sida. Den formella beteckningen för skolor med specialidrott är Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). För SHF:s del kommer dessa i praktiken vara regionala elithandbollsgymnasier, där eleverna ska kunna satsa mot nationell seniorelit samtidigt som de studerar på bra gymnasieutbildningar.

    Svenska Handbollförbundet visar vägen fram till en god talangutbildning och i likhet med några andra specialförbund utarbeta en mer detaljerad plan för handbollgymnasieutbildningen. Våra mest talangfulla ungdomar skall ges möjlighet att gå på ett certifierat handbollgymnasium. SHF har upprättat detaljerade riktlinjer för utbildningens mål. SHF:s verksamhetsinriktning, värdegrund och vision tillsammans med SHF:s måldokument och certifieringskriterier samt skolans verksamhetsplan, skall bidra till ett helhetsperspektiv på utbildningen. Ansvaret för uppföljning och kvalitetssäkring av handbollgymnsieutbildningen åvilar SHF.

    De certifierade handbollgymnasiernas utbildning är en viktig del i SHF:s talangutveckling (16-19 år). Genom att integrera innehållet i gymnasiernas handbollundervisning med innehållet i SHF:s talangutvecklingsprojekt (Riksläger 1, 2, 3 och 4) och SHF:s Tränarskola uppnår handbollen en långsiktig helhetssyn på den individuella teknisk - taktiska, fysiska samt mentala och sociala utveckling.

     

    SHF:s övergripande vision för handboll - utbildning

    Vision
    Alla handbollungdomar som vill skall ges möjlighet att kunna kombinera handbollträning och studier på såväl elit- som breddnivå.

     

    SHF:s målsättning för de certifierade elithandbollgymnasierna.

    Målsättning
    Majoriteten av de handbollungdomar (pojkar och flickor) som tillhör landets bästa i sin åldersgrupp går på ett av SHF certifierade handbollgymnasier.

    Syfte
    Gymnasieverksamheten är en del av SHF:s talangutveckling som också är integrerad med SHF:s lägerverksamhet. Elitinriktade handbollungdomar skall erbjudas att kombinera elithandboll med studier. Verksamheten skall uppmana till nytänkande och erfarenhetsutbyte.

    Uppdaterad: 2017-06-29 10:30
    Skribent: Lennart Söderström

    Nyheter

    Övergångsfönstret stängt - hektisk sista dag

    2018-02-16

    Vid midnatt natten till fredagen stängde…

    Sorgebesked

    2018-02-15

    Det är med djup sorg vi idag tagit emot beskedet…

    SverigeCupen i Nyköping även 2018

    2018-02-14

    – Vi är väldigt stolta över att för femte året i…

    Rikslägeruttagningarna klara

    2018-02-12

    Uttagningarna till vårens Riksläger i Halmstad…

    Isabelle Gulldén kan utses till världens bästa

    2018-02-08

    Isabelle Gulldén är nominerad till IHF:s…

     
    Svenska Handbollförbundet
    Idrottens Hus
    110 16 Stockholm
    Telefon: 086996000