Hoppa till sidans innehåll
19372 True
  Huvudsponsor
  18931 True
   Huvudsponsor
   4042 False
   Huvudsponsor
   8167 False
    Huvudsponsor
    3755 False
    Huvudsponsor
    5982 False
     Huvudsponsor

     Handbollgymnasier


     Elevansökan till NIU- och Rikshandbollsgymnasium


     Du kommer att kunna söka till SHF Rikshandbollsgymnasium och SHF Regionala Elithandbollsgymnasier (NIU) from 15 september 2017.


     Ansök till SHF Rikshandbollsgymnasium och SHF:s Regionala Elit Handbollsgymnasier (NIU) genom att klicka härObservera att ansökningsperioden startar den 15 september 2017.

     - Sista ansökningsdag till Rikshandbollsgymnasiet  är 15 oktober 2017.

     - Sista ansökningsdag till NIU Handbollsgymnasierna är 1 december 2017. 

     - Rikshandbollsgymnasiet sökes på samma webbsida som till NIU-handbollsgymnasierna. (Obs!)

     - Det är endast NIU- och Riks handbollsgymnasierna som har rätt att bedriva handbollsundervisning i ämnet specialidrott och som är certifierade av Svenska Handbollförbundet. 

     - Ansökan till eventuella lokala gymnasier som inte är certifierade av SHF sker direkt till respektive ort.

     Läs mer om Rikshandbollsgymnasiet genom att klicka här>>

     Läs mer om idrottsutbildningar på gymnasium.se >>

     Läs mer om specialidrottsämnet >>

     Nedladdningsbara Dokument:

     Webbadresser till SHF:s godkända (NIU) Handbollsgymnasier 2015-2018
     Certifieringskriterier för SHF:s godkända (NIU) Handbollsgymnasier 2015-2018

     ---------------------------------------------------------------------------

     Gymnasieskolans ansökan om  
     förlängd NIU certifiering i Handboll för intagningsåren 2019-2022

     Här kommer ansökningshandlingar för er Gymnasieskolas ansökan om förlängd NIU certifiering i Handboll för intagningsåren 2019-2022. Sista ansökningsdag om NIU tillstyrkan av Svenska Handbollförbundet (SHF) är 15 oktober 2017. Ansökningshandlingarna skall alltså vara oss (SHF) tillhanda senast 15 oktober 2017.

     Ansökan görs genom att fylla i och skicka in bifogad avtalsmall och bifogad mall för verksamhetsplan. Er inskickade Verksamhetsplan skall gälla för läsåret 2017-18. I avtalsmallen beskrivs även alla SHF:s certifieringskriterier för perioden 2019-2022. Besked om hur många platser som SHF tillstyrker i er ansökan får ni senast 1 januari 2018.

     Därefter ansöker skolan om att få anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning hos Skolverket/ Skolinspektionen senast 31/1 2018.

     Tidsplan för ansökan om förlängd NIU certifiering i Handboll för intagningsåren 2019-2022

     Steg 1: SHF skickar ut nya kriterier med ett avtal juni 2017.

     Steg 2: Skolan ansöker om tillstyrkan hos SHF senast 15 oktober 2017.

     Steg 3: SHF skickar ut tillstyrkan om antal godkända platser till skolorna senast 1 januari 2018.

     Steg 4: Skolan ansöker om att få anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning hos Skolverket/ Skolinspektionen senast 31/1 2018.

     Steg 5: Skolorna får besked om NIU-tillstånd och antalet platser av skolverket senast 1 september 2018.

     Steg 6: De nya eleverna söker NIU-handbollsgymnasium i SHF-ansökningsportal senast  1 dec 2018.

     Steg 7: Den nya certifieringen gäller för elever som börjar Åk1 hösten 2019.

     Ladda ner följande filer:

     Gymnasiekriterier NIU

     SHF Verksamhetsplan

     --------------------------------------------------------------- 

     Handbollsgymnasier (NIU) i nya Gymnasieskolan-GY2011

     Svenska Handbollförbundet bedriver sin certifierade handbollgymnasieverksamhet parallellt med ett rikshandbollgymnasium förlagt till Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Gymnasiereformen GY11 innebär hårdare krav på de gymnasier som vill anordna utbildning i ämnet specialidrott. Skolorna som ska undervisa i ämnet specialidrott från höstterminen 2011 måste först certifieras av Svenska Handbollförbundet (SHF) och därefter godkännas av Skolverket. De krav som ställs på skolorna kallas för certifieringskriterier och finns under nedladdningsbara dokument på denna sida. Den formella beteckningen för skolor med specialidrott är Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). För SHF:s del kommer dessa i praktiken vara regionala elithandbollsgymnasier, där eleverna ska kunna satsa mot nationell seniorelit samtidigt som de studerar på bra gymnasieutbildningar.

     Svenska Handbollförbundet visar vägen fram till en god talangutbildning och i likhet med några andra specialförbund utarbeta en mer detaljerad plan för handbollgymnasieutbildningen. Våra mest talangfulla ungdomar skall ges möjlighet att gå på ett certifierat handbollgymnasium. SHF har upprättat detaljerade riktlinjer för utbildningens mål. SHF:s verksamhetsinriktning, värdegrund och vision tillsammans med SHF:s måldokument och certifieringskriterier samt skolans verksamhetsplan, skall bidra till ett helhetsperspektiv på utbildningen. Ansvaret för uppföljning och kvalitetssäkring av handbollgymnsieutbildningen åvilar SHF.

     De certifierade handbollgymnasiernas utbildning är en viktig del i SHF:s talangutveckling (16-19 år). Genom att integrera innehållet i gymnasiernas handbollundervisning med innehållet i SHF:s talangutvecklingsprojekt (Riksläger 1, 2, 3 och 4) och SHF:s Tränarskola uppnår handbollen en långsiktig helhetssyn på den individuella teknisk - taktiska, fysiska samt mentala och sociala utveckling.

      

     SHF:s övergripande vision för handboll - utbildning

     Vision
     Alla handbollungdomar som vill skall ges möjlighet att kunna kombinera handbollträning och studier på såväl elit- som breddnivå.

      

     SHF:s målsättning för de certifierade elithandbollgymnasierna.

     Målsättning
     Majoriteten av de handbollungdomar (pojkar och flickor) som tillhör landets bästa i sin åldersgrupp går på ett av SHF certifierade handbollgymnasier.

     Syfte
     Gymnasieverksamheten är en del av SHF:s talangutveckling som också är integrerad med SHF:s lägerverksamhet. Elitinriktade handbollungdomar skall erbjudas att kombinera elithandboll med studier. Verksamheten skall uppmana till nytänkande och erfarenhetsutbyte.

     Uppdaterad: 2017-06-29 10:30
     Skribent: Lennart Söderström

     Nyheter

     Ladda ner och ladda upp med Gameday

     2017-11-23

     Här kommer två riktigt bra tips för att följa…

     Hedersam förlust för U17-damerna

     2017-11-23

     Det svenska U17-landslaget förlorade på…

     Njuter av att vara tillbaka i landslaget

     2017-11-23

     Ulrika Toft Hansen för sitt första mästerskap…

     Erik Larholm ny videoanalytiker inför VM

     2017-11-23

     Erik Larholm kliver in i den svenska ledarstaben…

     Svenska Handbollförbundet bildar ett nytt råd

     2017-11-23

     Svenska Handbollförbundet bildar ett nytt råd…

      
     Svenska Handbollförbundet
     Idrottens Hus
     110 16 Stockholm
     Telefon: 086996000