Hoppa till sidans innehåll
22029 True
  Huvudsponsor
  18931 True
   Huvudsponsor
   22545 True
    Huvudsponsor
    22014 False
     Huvudsponsor
     18334 False
      Huvudsponsor
      8167 False
       Huvudsponsor
       5982 False
        Huvudsponsor

        Domarutbildning

         

         

        SVENSKA HANDBOLLSFÖRBUNDET LANSERAR NY DOMARUTBILDNING

        Svenska Handbollförbundet har beslutat att, inför säsongen 2019/2020, implementera en ny domarutbildning. Den är utformad som en stegutbildning som startar på föreningsnivå med minihandboll. Historiskt har utbildningarna varierat både i innehåll, frekvens och legitimering i olika delar av landet. Syftet med den nya utbildningen är att Svenska Handbollförbundet tar ansvar för en samlad utbildning. Den nya utbildningen är delvis digital och därmed mer lättillgänglig.

        Tidsplanen har under året förskjutits och därmed vi är sena med starten. Det föranleder oss också att förtydliga fortsatt process.

        De SDF som inför säsongen 2019/2020 önskar fortsätta med sin befintliga utbildningsstruktur har tillåtelse att göra så till och med 2019-12-31. Därefter ska samtliga utbildningar ske utifrån den nya stegutbildningen för domare.

        Nya domarutbildningens uppbyggnad
        Utbildningen är en sammanslagning och utveckling av tidigare förenings- och distriktsdomarutbildning.

        Tidigare benämningar såsom ”föreningsdomare” och ”distriktsdomare” ersätts av utbildningsnivåerna enligt steg 1 till och med steg 4.

        En nyhet i utbildningen är en särskild utbildning för mentorer vars uppgift är att över tid stötta och coacha våra domare. En kortare utbildning för mentorer utan behörighet att vara kursledare.

        Vem utbildar vem?
        Instruktörer till de olika stegens utbildningar utbildas genom såväl SHF:s som SDF:s instruktörs- och mentorskapsutbildningar.

         

        Utbildning av mentorer

        Mentorer för domare utbildade på steg 1–2:
        utbildas inom föreningen och är en onlinekurs. Tidsåtgång är cirka två (2) timmar teori. Ansökan och utbildningsbevis från kursen görs via SDF. Mentorer nomineras av föreningen. 

        Mentorer för domare utbildade på steg 3–4:
        utbildas av SDF och är en onlinekurs med en (1) fysisk träff. Tidsåtgång cirka fyra (4) timmar teori/träff. Ansökan och utbildningsbevis från kursen görs via SDF. Mentorer nomineras av SDF.

        Tidsplan
        Mentorsutbildningen presenteras januari 2020.

         

        Utbildning av instruktörer

         Instruktörer till utbildningar på steg 1–2:
        SDF arrangerar utbildningarna med sina, utav SHF, utbildade instruktörer. Detta kan ske enskilt i en förening eller centralt i ett SDF. Utbildningen omfattar cirka sex (6) timmar teori. SDF/Förening genom SDF lägger själva upp planeringen för hur många tillfällen som gäller för just deras kurs. 

        Instruktörer till utbildningar på steg 3–4:
        SHF arrangerar utbildningen av instruktörerna genom en fysisk träff första gången instruktören går utbildningen. Detta ger behörighet som instruktör för steg 1-4, samt att utbilda andra instruktörer i steg 1-2.

        Vid förändringar eller stora regeländringar krävs uppdatering av kursen. Kallelse för detta sker genom SHF. Utbildningen kan då ske fysiskt eller genom videokonferens.

        Repetitionskurser
        Repetitionskurser genomförs varje år i SDF. Antingen genom en videokonferens eller en fysisk träff. Utbildning vänder sig till de instruktörer som skall genomföra repetitionsutbildningarna för de domare som uppnått steg 4 och som fortsatt vill befinna sig där.

        Tidsplan
        Utbildning av instruktörer på steg 1 och 3 sker den 24-25 augusti 2019 i Stockholm och vänder sig i första hand till regionerna mitt, öst och norr, men anmälan är öppen för samtliga distrikt i vanlig ordning (sista anmälningsdatum är den 31/7, länk till anmälan är utskickad per e-post till berörda instruktörer i öst, mitt och norr). De SDF som under våren genomfört utbildningen erbjuds en videokonferens för att gå igenom den nya utbildningen, räkna med tre (3) timmar. Kontakta Niklas Axvallen, niklas.axvallen@handboll.rf.se.

        Utbildningar för instruktörer på steg 2 och 4 presenteras i januari 2020.

         

        Utbildning för domare   

        STEG

        BEHÖRIGHET

        GENOMFÖRANDE

        Steg 1

        Minihandboll

        Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

        Steg 2

        Minihandboll – U13

        Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

        Steg 3

        Minihandboll – U19

        Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

        Steg 4

        Minihandboll – Senior (Div.2 dam, Div.3 herr)

        Tidsåtgång ca 6 timmar, 4 timmar teori och 2 timmar praktik

        Repetition

        Steg 4

        Utbildningen görs årligen av de som uppnått steg 4 och som fortsatt vill befinna sig där.

         

        För full behörighet skall domaren över tid ha gått samtliga utbildningssteg.

        Tidsplan
        Från och med den 26 augusti 2019 finns det utbildade instruktörer som kan hålla steg 1 och steg 3 utbildningar.

        Utbildade instruktörer på steg 2 och 4 finns från och med januari 2020.

        Övergångsregler
        De domare som tidigare är utbildade som föreningsdomare i distriktet har rätt att gå utbildningens steg 3 när denna införs.

        Fram till och med 2019-12-31 tillåts SDF att fortsätta med sin nuvarande utbildningsstruktur. SHF rekommenderar dock att om möjligt planera genomförandet utifrån den nya domarutbildningen. De stöd som kan ges genom Idrottslyftet (se nedan) kommer att prioriteras till genomförandet av den nya stegutbildningen.

        Ekonomi
        Föreningarna har möjlighet att ansöka om projektmedel genom Idrottslyftet för genomförande av den nya domarutbildningens stegutbildningar. Projektmedlen är dock begränsade, se förutsättningar nedan. Bidraget kan maximalt uppgå till 8 000 kronor per utbildning. Utbetalningen sker till berättigad förening.

        Kostnader för föreningen:

        1. Utbildning av egen instruktör till steg 1–2 eller tillsammans med närliggande föreningar. Sker genom SDF:s försyn av deras utbildade instruktörer och utbildningar.
        2. Utbildning av mentorer. Sker genom SDF:s försyn av deras utbildade instruktörer och utbildningar från och med januari 2020.
        3. Utbildningskostnaden som betalas till SDF för genomförande av föreningens stegutbildningar för kostnader såsom material, instruktörsarvode, resekostnader, licensavgift (engångsavgift om 150 kronor första gången en domare registreras i den nya portalen) samt eventuell lokalhyra, mat och logi.

        Kostnader för SDF att utbilda instruktörer:

        1. Utbildning av instruktörer till steg 1–4 för domare- och mentorsutbildningar.
        2. Licensavgift (engångsavgift om 150 kronor första gången SDF registrerar de utbildade domarna i den nya portalen). SDF har att lägga in kostnaden i kursavgiften för föreningen.

        Domarprojekt inom ramen för Idrottslyftet.

         Domarprojekt under Idrottslyftåret 2019 (2019-01-01-2019-12-31) är prioriterat och inriktat på stimulans till utbildning genom SHF:s stegutbildning för domare. Det är endast arrangerande föreningar som genom IdrottOnline kan ansöka om projektmedel.

        • Utbildningsbidrag kan erhållas om maximalt 800 kronor/deltagare eller 8 000 kronor per utbildning enligt förutsättningarna som presenteras i den nya domarutbildningen.
         Stöd ges till utbildningarna med SDF som anordnare.
        • Utbildningen skall var registrerad i Utbildningsmodulen senast den 15/10 2019 och vara avslutad och slutrapporterad i Utbildningsmodulen senast 15/11 2019.
        • Förening kan erhålla nytt utbildningsbidrag för en stegutbildning först när föregående utbildning är slutrapporterad i Utbildningsmodulen.
        • Ansökan behöver inte skickas in utan allt hanteras av SDF/SHF, ett led i att underlätta administrationen för föreningarna.
        • Vid registrering av kurserna i IdrottOnline Utbildningsmodulen skall utbildningarna döpas enligt följande mall (ingen annan information får läggas till i kursnamnet):

        Typ av kurs_ stegX_ Distrikt
        Exempel: Domarkurs_Steg1_Stockholm.

        Observera att: de typer av kurser som kan registreras är Domarkurs eller
        Mentorskurs.

        • Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället, men som godkänns senare, skall av SDF:s utbildningsledare rapporteras till Niklas Axvallen, Svenska Handbollförbundet, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.
        • Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Principen ”först till kvarn” gäller.

        Vill du veta mer? Kontakta:

        Niklas Axvallen, niklas.axvallen@handboll.rf.se >>

        Uppdaterad: 2019-07-05 10:42
        Skribent: Niklas Axvallen

        Nyheter

        Temakonferens och förbundsmöte 2020

        2019-11-15

        Svenska Handbollförbundet håller temakonferens…

        Över 2 miljoner till våra handbollsungdomar!

        2019-11-14

        För sjunde året i rad delar Svenska Spel ut…

        #viställerupp i Sveriges Riksdag

        2019-11-14

        Idag besökte svensk handboll Sveriges Riksdag…

        Nominera Årets sportförälder

        2019-11-12

        Nu utser Scandic Årets sportförälder 2019. Var…

        Veckan i play

        2019-11-04

        Ny vecka - här kommer tips om kommande handboll…

         
        Svenska Handbollförbundet
        Box 11016
        100 61 Stockholm
        Telefon: 086996000