Hoppa till sidans innehåll

Sök LOK-stöd senast 25 februari

2016-02-18 13:24

Har din förening sökt det statliga LOK-stödet för höstens aktiviteter 2015 ännu? LOK-stöd kan sökas av föreningar som driver barn- och ungdomsidrott (7-25 år). Sista ansökningsdag för LOK-stöd inför hösten 2016 är den 25 februari.

Om LOK-stöd
LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Sista ansökningsdag för hösten 2015: 25 februari
Ansökan för hösten 2015 skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 februari klockan 23:59.

Ska du söka LOK-stöd?
LOK-stöd kan sökas av idrottsförening ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF. Om du har funderingar kring hur du ska göra LOK-stödsansökan och vad det innebär kan du läsa mer på svenskidrott.se >>

Kommunalt bidrag
Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsidrottsförbund (DF) eller din kommun.

Närvaroregistrering
Du kan närvaroregistrera med digitala närvarokort samt närvaroregistrera i IdrottOnline och via mobiltelefon (app eller sms). Information om närvaroregistrering >>

Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år.
Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 aug och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 feb.

 

För mer information se: http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/#.VsRnU5YCqeA.facebook

Uppdaterad: 2018-07-13 09:36
Skribent: Johan Johansson

Fler nyheter

 
Mellansvenska Handbollförbundet
MunktellArenan, Verkstadsgatan 5
633 42 Eskilstuna
Telefon: 0104764290, 0104764291