Hoppa till sidans innehåll

Ersättning

Gäller för perioden 2017-07-01 -- 2018-06-30

Ersättningen gäller för de serier Småland-Blekinge Handbollförbund administrerar oavsett domarnas/funktionärernas distriktstillhörighet. 

Herrar/Tävling

Domare

Funktionär

Seniorlandskamp

 

700:-

Ungdoms- och juniorlandskamp

 

500:-

SM-Final
SM-Semifinal
SM-Kvartsfinal

6 000:-
4 500:-
4 100:-

700:-
700:-
700:-

Handbollsligan, direkt off

3 400:-

600:-

Allsvenskan, semi off och play off

1 700:-

450:-

Div 1

1 300:-

380:-

Div 2

760:-

300:-

Div 3

540:-

245:-

Div 4

400:-

225:-

DM, kval

450:-

225:-

DM, semifinal och final

650:-

225:-

Trim-SM

175:-

100:-

 

 

 

Damer/Tävling

 

 

Seniorlandskamp

 

600:-

Ungdoms- och juniorlandskamp

 

380:-

SM-Final
SM-Semifinal
SM-Kvartsfinal

4 000:-
3 200:-
2 700:- 

700:-
600:-
600:-

SHE, play off

2 400:-

400:-

Allsvenskan 1 200:- 380:-
Div 1

735:-

300:-

Div 2

450:-

245:-

Div 3

375:-

200:-

DM, kval 375:- 200:-

DM, semifinal och final

650:-

200:-

Trim SM

175 :-

 

Ungdomsmatcher

 

 

Arvodena avser även kvalmatcher till slutspelet i DM

U19, 2 x 30 min

300:-

125:-

U19 sammandrag 2 x 25 min 250:- 100:-

2 x 25 min - U15/16

225:-

100:-

2 x 25 min - U14 och yngre

200:-

100:-

2 x 20 min - U14 och yngre


150:-

80:-

 

   

Slutspel i Ungdoms-DM

   
U18 2 x 20 min 250:- 125:-
U15 2 x 20 min 225:- 100:-
U12 och U13 2 x 20 min 200:- 100:-

 

   

Centrala tävlingar

 

 

USM U18

300:-

135:-

USM U18 Finalspel

375:-

160:-

USM U16

245:-

110:-

USM U16 Finalspel

300:-

135:-

USM U14

200:-

80:-

USM U14 Finalspel

235:- 

110:-

Kvalificeringsmatcher

 

 

Matchersättning utgår med belopp som gäller för den serie till vilken matchen kvalificerar.

Internationella matcher i Sverige

 

 

Vid landskamper i Sverige gäller IHF:s regler. IHF:s regler gäller också vid klubbmatcher mellan svenska och utomnordiska lag - f n 70 CHF per dag.

Tränings- och vänskapsmatcher, seniorer

 

 

Matcher där lag från handbollsligan deltar 1500:-

Matcher mellan svenskt klubblag herrar – landslag (A, U, J)
1600 :-

Match mellan svensk klubblag herrar – internationellt lag i

landets högsta serie
1600 :-

Match mellan svenskt klubblag herrar – internationellt lag

övriga serier 850: -

Matcher där lag från SHE deltar 1000: -

Matcher mellan svenskt klubblag damer – landslag (A, U, J) 1200: -

Match mellan svenskt klubblag damer – internationellt lag i

landets högsta serie 1200 :-
-

Matcher där ett eller två lag från allsvenskan, herrar spelar 850: -

Matcher där ett eller två lag från allsvenskan, damer spelar 600: -

Matcher som Division 1 eller lägre herrar spelar 650: -

Matcher där ett eller två lag från övrig förbundsserie spelar,herrar och damer 325: -

Funktionärer 50% av arvodet


 

Turneringar, seniorer

 

 

Matchtid

Damer

Herrar

Mer än 2 x 20 minuter

200:-

250:-

Reskostnadsersättning

 

 

Om allmänna trafikmedel saknas eller om det vid kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil, utgår ersättning med 38:-/mil. 
Samåkning måste alltid ske och resan beräknas efter den från matchen längst bort boende domaren.

Vid matcher i division 1 och högre gäller SHF resebestämmelser.

Restidsersättning

 

 

Restidsersättning utgår när avståndet mellan bostadsorten/arbetsplatsen och match- orten överstiger 50 km enkel resa utan övernattning räknad för tiden mellan avfärd till och återkomst från matchorten enligt följande:

Mer än 4 men högst 10 timmar

130:-

 

Mer än 10 timmar

250 :-

 


Restidsersättning inom tätort

 50:-

 

Traktamente

 

 

Se SHF bestämmelser, gäller ej serier administrerade av Småland-Blekinge HF.

Arbetstidsersättning (förlorad arbetsförtjänst)

Kan utgå i samband med uppdrag i division 1 (herrar), Allsvenskan (damer) och högre serier. Närmare upplysningar genom DK.

Kostersättning

 

 

SHF:s centrala tävlingar m fl: Domare som måste befinna sig i sporthallen mer än 5 timmar och vars reseavstånd understiger 50 km skall erhålla måltid av arrangören.
För arrangörer i Småland-Blekinge gäller att utebliven måltid skall ersättas med ersättning motsvarande lägsta restidsersättningen (130:-). 250 :- gäller då domaren bifinner sig i sporthallen 10 timmar eller mer. Kostnaden skall stanna på arrangörsföreningen. 

Inom Småland och Blekinge gäller att vid domaruppdrag där resa till match understiger 50 km kan Kostersättning (130:-) utgå,
dock gäller följande:
1.  Att domaruppdragen medför frånvaro från bostaden i minst 5 timmar.
2.  Att måltid ej erhålles av arrangerande förening

Båda dessa kriterier måste uppfyllas 

Vid frånvaro mer än 10 timmar gäller 250 :-

Utbetalning av ersättning

 

 

 

Fr o m 2010-12-01 ska all domarersättning sättas in på bankkonto inom 4 bankdagar i serier som administreras av Smålad-Blekinge Handbollförbund. Vid övriga serier/matcher kan betalning till bankkonto göras om domare och förening är överens om detta vid respektive matchtillfälle. Mer information om detta finns under "Betalning till konto". 


Inställelsearvode
För match som inte blev av är arvodet 150:- oavsett nivå på match (senior, junior, ungdom) plus resekostnader och andra ersättningar som domarna ev kan ha rätt till.

Uppdaterad: 2017-09-22 09:57
Skribent: David Olsen

Nyheter

Distriktsdomarutbildning i Växjö 8/9!

2018-06-28

Inbjudan till höstens distriktsdomarutbildning…

Nyhetsbrev från Domarkommittén, nr 2, 18/19

2018-06-28

Domarkommittén har skickat ut ett nyhetsbrev…

Inbjudningar och information om funktionärskurser för säsongen 2018/2019

2018-06-28

Inbjudningar och information om…

Nyhetsbrev från Domarkommittén, nr 1, 17/18!

2017-11-14

Domarkommittén har skickat ut ett nyhetsbrev…

Förtydligande ang laguppställningar inför matcher som spelas med EMP (Elektroniskt matchprotokoll)

2017-10-05

Kansliet och DK har fått en del frågor om… 

 
Småland-Blekinge Handbollförbund
Box 3098
350 33 Växjö
Telefon: 0470-21834