Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet/Projektmedel

Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Sedan 2007 avsätter regeringen årligen 500 miljoner kronor. Den verksamhet som har bedrivits under åren 2007 – 2011 har utvärderats och under 2012 genomfördes ett förändringsarbete. Det bidrog till att nya riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2013.

Idrottslyftets övergripande syfte är:
“Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

I idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill” framgår att idrotten följer FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.
En verksamhet som bedrivs utifrån “Idrotten vill” ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer 1 om delaktighet och inflytande i samhället samt folkhälsomål nummer 9 om ökad fysisk aktivitet.

Vill du veta mer om riktlinjerna för Idrottslyftet kan ni hitta det här>>>

Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden:

 1.    Behålla ungdomar i föreningsverksamhet – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område vänder man sig till Svenska Handbollförbundet>>>

2.    Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område i samverkan med andra föreningar/organisationer vänder man sig till sitt Stockholm Distriktsförbund>>> men även Svenska Handbollförbundet>>>  genomför Handbollskaravanen för att rekrytera fler.

3.    Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område vänder man sig till Stockholmsdistriktet SISU och vår kontaktperson>>>. Vissa möjligheter kan eventuellt också finnas hos specialidrottsförbunden.

4.    Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer – vill föreningen arbeta med frågor som rör detta område vänder man sig till sitt Stockholm Distriktsidrottsförbund>>>.

Riktlinjer för idrottslyftet 2016 kommer komma senare under hösten på respektive förbunds sida.

Övriga projektmedel

Allmänna arvsfonden
Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna* möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.

Ålder är inget hinder

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning.

I satsningen Ålder är inget hinder efterlyser vi nu kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

Läs mer om hur du kan söka pengar här->>>

 

Crafoordska Stiftelsen
Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Uppdaterad: 2018-10-03 15:00
Skribent: Joanna Stassos Wolf

Nyheter

Välkomna till Stockholm Handboll Finals 2020

2020-01-24

Ett ungdomsslutspel som avslutar säsongen på…

Målvaktsutbildning 05/06 och 07/08 - Sportlovet

2020-01-20

Målvaktsutbildning flickor/pojkar födda 05/06…

Loui Sand - Mitt liv äger ingen

2020-01-16

Den 3 februari har Stockholms Handbollförbund…

Baskursutbildning 7-8/3

2020-01-13

Utbildningen vänder sig till…

Ambassadörer för Stockholmshandbollen

2020-01-10

Vill bygga handbollsprofiler som barn och…

Länkar

Riktlinjerna här>>>
Svenska Handbollförbundet>>>

Stockholm Distriktsförbund rekrytera>>>

Stockholmsdistriktet SISU och vår kontaktperson>>>

Stockholm Distriktsidrottsförbund anläggningar >>>
.

Allmänna arvsfonden

Crafoordska Stiftelsen

 
Stockholms Handbollförbund
Östgötagatan 89 D
118 60 Stockholm
Telefon: 0855606890