Hoppa till sidans innehåll

Information med anledning av SVT:s granskning av Stockholmshandbollen

2019-08-20 21:10

Onsdagen den 21 augusti sänds programmet Uppdrag Granskning i SVT som handlar om hur det är möjligt att det inom handbollen arbetat en ledare och domare som är dömd för sexuellt ofredande. I samband med detta vill vi informera om hur vi hanterar den aktuella frågan, hur vi arbetar med dessa frågor och vad föreningar kan göra samt vart de kan vända sig för att få stöd, råd och hjälp.

Stockholms Handbollförbund och Trygga miljöer

Stockholm Handboll tar starkt avstånd från och har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling gällande trakasserier, ofredanden, diskriminering, övergrepp samt liknande brott och beteenden som strider mot vår gemensamma värdegrund. Vi arbetar med att utbilda föreningar i dessa frågor. Stöd finns bland annat genom SHFs råd Trygga miljöer (tidigare Trygghetsrådet) och Rädda Barnen, BRIS, RF, SHF och Barnens Idrott för kunskap och stöd för trygga idrottsmiljöer.

Detta har hänt

En person som år 2011 dömdes för sexuellt ofredande, gärningen begicks 2009 utanför idrotten, har varit aktiv som ledare och domare i Stockholm. Sedan vi fick kännedom om fallet har förbundet och de aktuella föreningarna utrett händelsen samt kopplat in SHF:s råd Trygga miljöer.  Så vitt vi vet har den berörda personen under sin tid inom handbollen inte brutit mot vår värdegrund, men på grund av domen från år 2011 som uppdagades för oss under senhösten 2018 stängde Stockholms Handbollförbund av personen från vår barn- och ungdomsverksamhet.

Registerutdrag

Sedan år 2013 har idrottsföreningar enligt svensk lag rätt att begära att den som ska arbeta, eller på annat sätt ha kontinuerlig nära kontakt, med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. Under Riksidrottsmötet 2019 (RIM) togs beslut om att föreningar i Sverige ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i förening och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Mer om trygga idrottsmiljöer och beslutet om registerutdrag kan du läsa här.

Vi uppmanar alla föreningar att se över rutinerna för kontroll av verksamma inom barn- och ungdomsverksamheten. Självklart är inte en rutin med utdrag ur belastningsregistret det enda vi ska ha rutiner för, men det är en enkel och bra rutin för att i alla fall upptäcka dömda personer. En stark rekommendation från förbundets håll är att även ta referenser på nya ledare, och ställa frågor till tidigare uppdragsgivare om hur personen har fungerat hos dem.

Framöver

Naturligtvis kan det komma frågor och funderingar från både spelare, ledare, föräldrar och föreningar. Vi välkomnar frågor och ser fram emot vidare diskussion och ännu mer arbete med trygga idrottsmiljöer. Vi kommer under hösten återigen att arrangera kunskapskvällar för våra föreningar inom detta viktiga ämne. Mer info om datum kommer att finnas här på hemsidan samt skickas till föreningsrepresentanter.

Om ni har egna frågor till oss ber vi er i första hand skicka dem till info@stockholmhandboll.se.

Avslutningsvis vill vi påminna om Rädda Barnen, BRIS, RFSHF och Barnens Idrott för kunskap och stöd för trygga idrottsmiljöer. Länkarna finns även här på hemsidan under Trygg idrott.

Uppdaterad: 2019-10-01 15:43
Skribent: Li Ekroth

Fler nyheter

 
Stockholms Handbollförbund
Östgötagatan 89 D
118 60 Stockholm
Telefon: 0855606890