Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom


Den 1 Juli 2018 introducerades
Tävlingsbestämmelser för Barn och Ungdom. 

Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshandboken (TH) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller.

Serieadministratör som har starka skäl att göra undantag från någon paragraf i dessa bestämmelser har möjlighet att ansöka om det till Svenska Handbollförbundet.


Kategorisering av spelare

Barn
Från U7 – U11

Yngre ungdom
Mellan U12 – U15

Äldre ungdom
Från U16 – U19


Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.


Nedan följer en rad direktlänkar till rubriker i tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom. Hela dokumentet ligger dock i en fil så det går även bra att skrolla sig nedåt i reglerna eller ladda ner på en PDF. Ni finner de nya Tävlingsbestämmelsera för Barn och Ungdom i PDF format HÄR >>>


Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund Barn och Ungdom
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10

0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20

0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
Benämningar
Administration
Serieindelningar
Spelordning
Kallelse
Domare och domarfrånvaro
Matcharvoden
Inställd match
Avstängningar
Årsavgifter

Anmälningsavgifter
Avgifter vid walkover (WO)
Avgifter vid urdragning
Matchflyttsavgifter
Domaradministration
Matchtider
Byte av handbollsdräkt

Matchprotokoll
Matchflytt
Matchflytt utan godkännande

Avbruten match
Uteblivande från match
Antal spelare vid matchstart
Sjukdom
Ändring av adress
Föreningsansvar
Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom skapat av SHF
Kapitel 1. Serie- och matchadministration

1.1
1.2 
1.3 
1.4
1.5 
1.6 
1.7 
1.8
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
 
Periodisering av säsongen 
Anmälan till seriespel
Seriespel
Inplanering av lag i serie
Inplanering av hemmamatch/ansökan om matchflytt
Domare
Funktionärer
Matchvärdar
Start och sluttider för seriematcher
Resultatvisning och serietabeller
Slutspel efter avslutat seriespel
Dispenseförfaranden
Walkover (WO)
Urdragning
Uteslutning
EnréavgifterTävlingsbestämmelser Barn och Ungdom skapat av SHF
Kapitel 2. Match
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8
2.9 
2.10 
Planstorlek och Målstorlek
Påhängsribba
Bollstorlekar
Klister & Vax
Förbund mot puktmarkering & Byte anfall-försvar
Speltiden & timeouter
Antal spelare
Spel i samma åldersklass
Målvaktströja
Ledarens roll vid matchTävlingsbestämmelser Barn och Ungdom skapat av SHF
Kapitel 3. Representation
3.1
3.2 
3.3 
3.4 
3.5
3.6 
3.7 
3.8 
Fri representation inom samma förening och åldersklass
Byte av förening
Övergångsperioder
Utbidningsersättning
Samverkan
Åldersdisdispenser
Flickor som spelar med pojkar & Pojkar som spelar med flickor
Spelare som går Riksidrottsgymnasium/NIU-gymnasiumTävlingsbestämmelser Barn och Ungdom skapat av SHF
Kapitel 4. Sanktionerade ungdomsturneringar 
Följade kapitel hittar ni endast i PDF format HÄR >>>

4.1 
4.2 
4.3 
4.4
4.5 
4.6

4.7 
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Ansökan om turnering
Start och sluttider
Åldersindelning
Utslagsmatcher
Åldersdispenser
Flickor som spelar med pojkar &
Pojkar som spelar med flickor

Domare
Funktionärer
Matchvärdar
Bestämmelser/regler som ej får göras avsteg ifrån
Lathund för diverse regler och bestämmelser
Övrigt
Bilagor till Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom
Bilaga.1 
Bilaga.2
Bilaga.3
Bilaga.4
Bilaga.5
Har du tänkt på?
Att byta förening barn och ungdom
Ansökan om Matchflytt (skapad av StHF)
Ansökan om samverkan
Matchvärdar

 


Kort sammanställning av varje åldersklass
U.19  
U.16 
U.14 
U.13 
U.12
U.11 
U.10 
U.9 
U.8 
Födda 1999-2001
Födda 2002-2003
Födda 2004
Födda 2005
Födda 2006
Födda 2007
Födda 2008
Födda 2009
Födda 2010

 

Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund Barn och Ungdom  

Benämningar
Svenska Handbollförbundet = SHF
Stockholms Handbollförbund = StHF
Stockholms Handbollförbunds Tävlingskommitté = TK
Stockholms Handbollförbunds Rättskommitté = RK
Tidtagare/sekreterare = Funktionär

Administration
Distriktsserier, trimserier, ungdomsserier, Newbody Cup, Sporrong Cup och distriktsmästerskapen (DM) administreras av StHF:s styrelse.
Vissa förbundsserier kan av SHF delegeras att administreras av StHF.

Serieindelning och seriesammansättning
Fastställs av TK.

Spelordning
Fastställas av TK. Lag i samma grupp möter varandra en, två eller flera gånger enligt TK:s bestämmande.

Kallelse
På StHF:s hemsida www.stockholmhandboll.se intagen spelordning gäller som kallelse. Särskild kallelse kan dock ske. OBSERVERA: Kallelse till nationell serie (elit-div 5 herrar och elit-div 4 damer) verkställs enligt SHF:s tävlingsbestämmelser.

Domare och domarfrånvaro
DK tillsätter domare och i DM, distriktsserier, trimserier, ungdomsserier (vissa åldersgrupper undantagna, se respektive serie) samt erforderliga funktionärer i aktuella nationella (motsvarande) matcher enligt direktiv från SHF. Om kallad domare ej infunnit sig till match, åligger det de deltagande lagen att hålla med domare. Förstnämnda lag på matchkallelsen (hemmalag) ansvarar för att matchledare snabbt tillsätts varvid dock det andra laget ovillkorligen skall underrättas om den vidtagna förändringen då bortalaget äger rätt (ej tvunget) att tillsätta en domare så att tvådomarssystem kan tillämpas. 

Endast domararvode till den av hemmalaget tillsatta domaren utgår dock då endomarssystem normalt tillämpas. OBS! Gäller frågan om arvode till en domare gäller i div 5 herrar och div 4 damer och nedåt.

Domare som blir sen till match måste underätta domarkollega på plats och arrangör om kontaktuppgifter finns att tillgå. Domaren får endast döma matchen om den kollega som startat matchen tillåter detta. Samt att man då får hoppa in när andra halvlek startar, aldrig under en pågående match. Domaren som är sen har då rätt till halva arvodet för matchen.  

Förening är skyldig att hålla domare enligt följande: 
1-2 anmälda lag = 1 domare 
3-4 anmälda lag = 2 domare 
5-7 anmälda lag = 3 domare 
8-10 anmälda lag = 4 domare 
11-15 anmälda lag = 5 domare 
16-20 anmälda lag = 6 domare 
21-25 anmälda lag = 7 domare 
26 anm.lag eller fler = 8 domare 

Föreningar med endast trimlag kan beviljas dispens från denna regel. Begäran om dispens skall göras i samband med anmälan till seriespel. Detta beslut har framtvingats av rådande domarbrist och understryker förbundets tidigare beslut - som måste respekteras av varje förening - att varje förening har skyldighet att ställa domare till förbundets förfogande. Rapport om domarfrånvaro skall e-postas till domare@stockholmhandboll.se med uppgifter om matchnummer, serie, datum och hall samt vem som dömde matchen. 

Matcharvoden
Arrangerande förening betalar domarna vid alla seriematcher i ungdomsserierna. I slutspelet delar lagen på funktionärs- och domarkostnaderna. Detta gäller vid så väl gruppspel som cupspel. Vid gruppspel är det kostnadsfördelning i hela gruppen som gäller. StHF betalar domare och funktionärer vid finalerna.

Se vidare under rubriken "Stockholms Handbollförbunds matchersättningar" i denna kalender. Vid eventuella frågor rörande domararvoden - ring StHF:s kontor. 

Inställd match
Förening är skyldig att underrätta tävlingsansvarig samt domaransvarig på StHF, motståndarlag, funktionärer och domare om match måste inställas. Att e-posta räcker i normala fall inte, men om ansvarig tjänsteman inte kan nås ska ett gemensamt meddelande till berörda parter (förbundet, motståndarlaget, funktionärer och domare) skickas via e-post. Observera att lag som ställer in match alltid riskerar att dömas som förlorare på walkover (WO), samt att detta kan medföra uteslutning ur serien.
Förening vars lag av något skäl inte spelat match enligt utsänd matchkallelse måste kontakta StHF snarast, dock senast på tredje dagen efter ursprungligt matchdatum skriftligt förklara varför matchen ej har genomförts. 

Avstängningar
Spelare och ledare som får två röda kort i samma serie/tävling blir automatiskt avstängda i en match. Ansvaret för att se till att detta efterlevs åvilar lagens respektive ledare. 
Spelare som erhållit ett direktrött kort i matchens sista spelminut, vilket är kopplat till den nya regelbokens regel 8:10 c, d, är diskvalificerad för resten av matchen. Dock skall domarna avge skriftlig rapport till bestraffning vilket sker till administrerande förbund. 
Om en spelare/ledare ändå deltar när han/hon skulle varit avstängd och protest mot detta inkommer - ändras matchresultatet till förlust med 0-10, om inte det faktiska resultatet är mer fördelaktigt för motståndarna. Dessutom anmäls den felande personen respektive lagansvarig i den aktuella matchen till RK. 

Om en serie drabbas av många urdragningar kan TK lotta om och lägga till spelomgångar för att de kvarvarande lagen ska få tillräckligt med matcher. Eventuella omlottningar sker bara fram till och med juluppehållet. 

Tävlingsavgifter
Nedan följer en genomgång av vilka tävlingsavgifter som gäller i de olika tävlingarna.


Årsavgifter

Administrationsavgift (årsavgift) 2000 kr/förening


Anmälningsavgifter

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Newbody Cup
Sporrong Minihandbollcup

2400kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
1800kr/lag
1800kr/lag
850kr/lag
850kr/lag
850kr/lag

1050kr/lag
1050kr/lag


Avgift vid walkover (WO)

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Newbody Cup
Sporrong MInihandbollcup

2400kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
1800kr/lag
1800kr/lag
850kr/lag
850kr/lag
850kr/lag

1050kr/lag
1050kr/lag


Avgift vid urdragning

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Newbody Cup
Sporrong Minihandbollcup

2400kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
1800kr/lag
1800kr/lag
850kr/lag
850kr/lag
850kr/lag

1050kr/lag
1050kr/lag


Matchflyttsavgifter

-Flyttning minst 21 kalenderdagar före ordinarie
speldatum och 14 dagar före nya

-Flyttning senare än 21 kalenderdagar före ordinarie
speldatum och 14 dagar före nya
(Äldre och yngre ungdom)

-Flyttning senare än 21 kalenderdagar före ordinarie
speldatum och 14 dagar före nya (Barn)

-Flyttning utan tillstånd

Flyttning närmare än 5 kalenderdagar före ordinarie och nytt speldatum - beviljas endast i undantagsfall

0kr/match

 

1000kr/match


500kr/match


2000kr/tillfälle

 


Domaradministration

En domare som saknas
Två domare som saknas
Tre domare som saknas
Fyra domare som saknas
Fem domare som saknas                              
Sex domare som saknas
Sju domare som saknas
Åtta domare som saknas

 2000 kr
 4000 kr
 6000 kr
 8000 kr
10000 kr
12000 kr
14000 kr
16000 kr


Matchtider

Nedan följer en genomgång av vilka matchtider som gäller i de olika tävlingarna.
Det åligger lagen och domarna att inställa sig till match i god tid så att avkast kan ske på fastställt klockslag.

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
2x25 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x25 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x20 min (utbildningstimeout)
2x20 min (utbildningstimeout)
2x15 min (utbildningstimeout)
2x15 min (utbildningstimeout)
1x20 min (timeout efter 10 min)
1x20 min (timeout efter 10 min)
Handbollfestival

Matchtider övriga tävlingar
Newbody Cup
Sporrong Minihandbollcup
2x15 min
Avgörs efter anmälningstidens utgång


Byte av handbollsdräkt
Om två lag har likartad tröjfärg skall lag som står som bortalag i matchkallelsen byta till annan tröjfärg. Målvakternas tröjfärg skall skilja sig ifrån samtliga utespelares tröjfärg. Tröjfärgen för respektive målvakt skall behållas under hela matchen. Det är inte tillåtet att spela i gula tröjor och blå byxor - då denna färgkombination endast får bäras av ett svenskt landslag. 

Matchprotokoll
Följande ungdomsserier administreras sv StHF använder EMP; U19, U16, U14, och U13. I åldersklaserna U12 och U11 används pappersprotokoll som efter match postas till StHF. I höstens och Våren Spel används ett digitalt närvaroformulär. Du hittar formuläret HÄR >>>  Målsättningen är att säsongen 2019-2020 hantera allt digitalt. 

Inför match:
Ledare för respektive lag lämnar spelarlista till sekretariatet senast 30 minuter innan matchstart. Matchprotokoll enligt fastställt formulär upptagande spelares tröjnummer, för- och efternamn samt födelsedatum (år-mån-dag). De spelare som skall delta i matchen skall vara markerade samt max fyra (4) ledare. Vid matcher med EMP-protokoll granskar ledare (vilken som av de inskrivna ledarna) laguppställningen före match. Protokollet ska godkännas efter att matchen är spelad och protokollet har färdigställts av funktionärerna.

För att ett lag skall få starta i en match, måste minst fem spelare vara på plats och antecknade i matchprotokollet. 

Matchflytt
Läs mer om matchflytt här.
Var observanta när ni har gått vidare i ungdoms-SM, så att eventuella matcher som måste flyttas verkligen flyttas i god tid (gäller bara matcher i samma åldersgrupp). Att upptäcka detta faktum allt för sent är ingen förmildrande omständighet. Eventuella undantag från ovanstående kräver dispens, och kontakt måste tas med StHF:s tävlingskansli. 

Matchflytt utan godkännande
Då matchflytt utan StHF:s vetskap ställer till med extra besvär och kostnader uttages dessutom en ytterligare administrationsavgift utöver matchflyttsavgift, på 2000 kronor av hemmalaget.
Om det upprepas kommer dryga böter, eller eventuella diskvalifikationer, att utdömas mot felande part. 

Avbruten match
Vid avbruten match kan felande part bli skyldig att betala de kostnader som uppstår samt kan även bestraffas på annat sätt. 

Uteblivande från match
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0-10. Föreningen betalar dessutom alla utgifter som uppkommit i samband med den inställda matchen samt fastställd wo-avgift (en anmälningsavgift). 
Lag som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts ur tävlingen och betalar dessutom fastställd wo-avgift. Föreningen kan dock med angivande av godtagbara skäl senast tredje dagen efter det att matchen skulle ha spelats skriftligen hos StHF begära att uteslutningen hävs. Föreningen skall vidare betala en återinträdesavgift (= ny anmälningsavgift). 
När det gäller spel i d-ungdomsklasserna kan lag vid ett tillfälle lämna återbud senast onsdagen före aktuell spelhelg. Om lag meddelar sin frånvaro senare under aktuell spelvecka alternativt inte meddelar sig alls, får föreningen betala en wo-avgift på 500 kronor. Om ett lag uteblir för andra gången stryks laget och full urdragningsavgift tas ut (två anmälningsavgifter, minus eventuella redan inbetalda wo-avgifter).

 Antal spelare vid matchstart
För att domaren skall blåsa till match måste minst fem spelare (på miniplan minst fyra) vara på plats och antecknade i matchprotokollet/laguppställningsformuläret. 

 Sjukdom 
Vid ett stort antal fall av sjukdom inom aktuell spelartrupp finns möjlighet att mot uppvisande av sjukintyg undertecknade av skolläkare, vårdcentral, vårdnadshavare eller liknande, få ställa in och flytta match även om normala flyttningsregler inte kan uppfyllas. TK avgör från fall till fall.
Kontakta StHF:s kansli för mer information.

Ändring av uppgiven adress 
Till StHF uppgiven adress borttages ut vårt register då posten returnerar utskickade försändelser med påskriften "Adressaten flyttad eller okänd". Ny adress skall därför snarast meddelas till StHF. Det är också vikitgt att av föreningen utsedd kontaktperson i olika ämnen meddelar om hans eller hennes e-postadress ändras (eller om ny kontaktperson utses, vilken e-postadress denne har).

Föreningsansvar
Förening är ansvarig för sina ledare och spelares uppförande i samband med match. 

 


 

Kapitel 1. Serie- och matchadministration 


1:1 Periodisering av säsongen
SHF vill att barn och ungdomar (yngre och äldre ungdom) ska ha möjlighet att bedriva mer än en idrott.
Barn
Ett seriespel inom Svensk Handboll för barn ska planeras så att det kan genomföras mellan oktober och mars.

Yngre och äldre ungdom.
Ett traditionellt centralt organiserat seriespel som sträcker sig över höst vår inom Svensk Handboll för yngre och äldre ungdom ska planeras så att den kan genomföras mellan vecka 37 och vecka 16. Att planera annan verksamhet som börjar utanför denna period är dock godkänt.

1:2 Anmälan till seriespel
Anmälan till seriespel ska ske senast den 1 maj varje år (detta inkluderar även Ungdoms-SM).

1:3 Seriespel
Serieadministratören kan fritt sätta ihop åldersklasser i respektive serieindelning. Det är dock den yngsta åldersklassens bestämmelser/regler som är styrande. Barn Inom Svensk Handboll ska barn spela med barn först på miniplan och så småningom på stor plan med nedsänkt ribba. Barn är handbollsspelare som fyller högst 11 år det år som tävlingen startar. Yngre och äldre ungdom Serieadministratören måste i inbjudan till serien ange vilka åldersklasser som omfattas i just den serien. Det är alltid den yngre åldersklassens regler och bestämmelser som är styrande i serier med fler åldersklasser.

1:4 Inplacering av lag i serie
I yngre och äldre ungdom kan föreningar, om underlaget av lag tillåter fler serier, ansöka om spel på lätt, medel eller svår nivå inom åldersgruppen. Detta ska vara vägledande då administratören gör serieindelningarna. Om administratören efter en ordentlig analys anser att det finns anledning att frångå föreningarnas önskemål så har den tillstånd att göra det.

1:5 Inplanering av hemmamatch/uppskjuten match
Serieadministratören informerar föreningarna om inom vilket datumintervall som varje enskild omgång ska spelas. Föreningen lägger sedan in matchdatum och tid för respektive match inom detta intervall. Matchflytt får göras till speldatum inom 15 kalenderdagar från ordinarie matchdag. Dock får matchen aldrig spelas efter sista omgången i respektive serie. Inplaneringen av den nya speltiden måste vara i enlighet med § 1:9 Start och sluttider för seriematcher.

Avgift för matchflytt
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören minst 21 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet och 14 kalenderdagar före den nya speldagen är ändringen avgiftsfri förutsatt att aktuella lag är överens om ny speldag/tid (avgiften för denna administration ska ingå i serieavgiften).
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören senare än 21 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet och 14 kalenderdagar innan den nya speldagen debiteras en administrationsavgift på 1 000 SEK för ungdom (yngre och äldre), för barnhandbollen 500 SEK/match eller sammandrag.
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören närmare än fem kalenderdagar före det ordinarie speldatumet och den nya speldagen, beviljas flytten endast i undantagsfall.

Övrigt
Administrerande förbund kan besluta om längre tid än de 21 dagarna om det är så att de också tillsätter domare. Begäran om matchflytt ska skickas in av en representant för föreningen, inte en enskild ledare.

Sjukdom
Om ett lag drabbas av sjukdom i truppen kan en match få skjutas upp och spelas vid ett senare tillfälle. Det är serieadministratören som från fall till fall avgör om en match ska kunna skjutas upp.
Om en förening beslutar att inte åka till match på grund av sjukdom ska serieadministratören meddelas så att den kan återkalla domare och funktionärer, samt meddela motståndarlaget att matchen inte kommer att spelas på utsatt tid.
Om serieadministratören inte kan meddelas ska föreningen kontakta domare, funktionärer och motståndarlaget. Det är viktigt att föreningen säkerställer att alla parter har tagit emot informationen. Därefter ska serieadministratören kontaktas via e-brev med information om situationen. I möjligaste mån ska även domare, funktionärer och motståndarlag läggas in som kopiemottagare av detta e-brev.
Föreningen ska inom fem dagar från matchtillfället ha inkommit med en skriftlig redovisning av situationen. Dessutom har föreningen fem dagar på sig att komplettera med sjukintyg för de spelare som var sjuka.

För icke myndig spelare ska intyg om sjukdom lämnas av vårdnadshavare. För myndig spelare gäller att intyg om sjukdom ska lämnas av vårdcentral, läkare eller motsvarande. Det går även bra att lämna in intyg om sjukfrånvaro från arbetsgivare eller lärosäte.

Om serieadministratören bedömer redovisningen som tillräcklig, samt att ett tillräckligt stort antal sjukintyg har inkommit, så godkänns att matchen ska spelas vid ett senare tillfälle. Lagen ges då tillfälle att ta fram en ny speltid inom den tidsram som administratören beslutar.

Om serieadministratören inte bedömer den skriftliga redovisningen som tillräcklig, eller om antalet sjukintyg inte anses som tillräckligt stort, så godkänns inte att matchen skjuts upp och spelas vid ett senare tillfälle. Föreningen som valde att inte spela matchen på grund av sjukdom döms då som förlorare på walkover och fastställd administrationsavgift tas ut.

Icke sanktionerad matchflytt
Om matchändring görs utan serieadministratörens godkännande debiteras en administrationsavgift på 2 000 SEK för ungdom (yngre och äldre ungdom) och 1 000 SEK för barn. Om serien spelas med sammandrag debiteras endast en administrationsavgift för hela sammandraget.

Tillägg
När serien har publicerats har en förening under 21 dagar rätt att begära justeringar av spelprogrammet. Föreningarna ska komma överens om nytt matchtillfälle inom ramen för seriens omgångsplanering. Om de inte kan enas är det serieadministratören som fastställer när matchen ska spelas.

Force majeure
Om det råder omständigheter som föreningarna själva inte kan styra över så kan match skjutas upp och spelas vid senare tillfälle. I möjligaste mån ska serieadministratören kontaktas, men då force majeure-situationer oftast uppstår akut så måste föreningarna vara beredda att lösa situationen själva.

Om det uppstår en force majeure-situation är rekommendationen att föreningarna försöker få matchen spelad, men givetvis inte på ett sätt som kan anses osäkert eller farligt för deltagande.
Exempel 1. Väderförhållanden som gör att ett lag inte kan ta sig till spelplatsen, hallen har stängts på grund av vattenskada.
Exempel 2. Lagen A och B ska spela match i hallen X. När lagen kommer till hallen X visar det sig att en vattenläcka har uppstått på huvudspelplanen. Efter samtal med anläggningspersonalen visar det sig att hallen X även har en mindre spelplan som är ledig. Lagen A och B beslutar sig för att spela matchen på den mindre spelplanen.

Domare
Att domarna inte kommer till match är inte att betrakta som force majeure. Om kallade domare ej infunnit sig domare tillsättas enligt följande ordning:
- Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.
- Bortalaget ansvarar för att tillsätta domare 2.
- Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även domare 2.
- Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen av en domare.

Tillsättningsordning vid sammandrag:
- Arrangören ansvarar för att tillsätta domare 1 och 2.
- Om arrangören inte kan tillsätta två domare så blir turordningen följande:
1. Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.
2. Bortalaget får möjlighet att tillsätta domare 2.
3. Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även domare 2.
4. Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen av en domare.

1:6 Domare
Grundprincipen är att alla matcher, oavsett åldersgrupp ska dömas av två utbildade domare.
Barn
För tillsättning av domare (en eller två) i barnhandbollen ska grundtanken vara att de på ett bra sätt ska kunna leda matcherna.
SHF rekommenderar att föreningen tillsätter domare på denna nivå.

Yngre ungdom
SHF rekommenderar att matcherna ska dömas av två domare, samt att rekommendationen är att domartillsättningen sköts av serieadministratören eller annan ansvarig inom SDF:et /regionen eller av SDF utsedd instans.

Äldre ungdom
SHF har som krav att matcherna ska dömas av två domare, samt att domartillsättningen sköts av serieadministratören eller annan ansvarig inom SDF:et/regionen eller av SDF utsedd instans.

1:7 Funktionärer
Barn
Det kan eventuellt även finnas en funktionär som har ansvar för resultatvisning och tidtagning i arenan, det är dock inget krav att ha resultat- eller tidsvisning centralt i arenan för denna åldersgrupp.

Yngre ungdom
SHF rekommenderar att det ska finnas två funktionärer per match och att minst en ska vara utbildad föreningsfunktionär*. I matcher där det endast finns en utbildad funktionär ska denna vara tidtagare. Föreningen ansvarar för tillsättningen. Om en serie har krav på elektroniskt matchprotokoll (EMP). så ska det vara minst en EMP-funktionär.

Äldre ungdom
SHF har som krav att det ska finnas två utbildade distriktsfunktionärer, samt att matchen ska genomföras med EMP. Föreningen ansvarar för tillsättningen. Som föreningsfunktionär är man legitimerad över en tvåårsperiod, detta förutsatt att ingen stor förändring sker i regelverket för funktionärer. I ungdoms-SM kan andra regler för funktionärer gälla. *SHF arbetar för att ta fram ett centralt utbildningsmaterial.

1:8 ”Matchvärd”
Det är krav att det ska finnas minst en ”matchvärd” i arenor där det spelas barn- och ungdomshandboll. I de arenor där det spelas flera matcher samtidigt så rekommenderas mer än en matchvärd. Mer information om vad det innebär att vara ”matchvärd” finns i Bilaga 5.

1:9 Start och sluttider för seriematcher
Första och sista matchstart ska planeras utifrån reseavstånden, samt vilken dag som matchen ska spelas. Där resan med kollektivtrafik är möjlig är det detta färdsätt som matchläggningen ska utgå ifrån. I distrikt där reseavstånd/restid mellan spelorter medför att principerna nedan omöjliggör spel har serieadministratören rätt att frångå dessa.

Tabellen nedan ska läsas ut på följande sätt: Kategori: den kategori som berörs. Speldag: den speldag det handlar om. Avresa: den tid bortalaget ska kunna resa från sin hemmaarena och ändå vara på plats senast 30 minuter före matchstart. Hemkomst: den tid då bortalaget senast ska vara tillbaka vid sin hemmaarena

1:10 Resultatvisning och serietabeller
Barn
Inom Svensk Handboll har vi ingen resultat- eller tabellvisning på hemsidor eller i skrivna dokument för klassen barn.

Yngre och äldre ungdom
SHF har som krav att tabeller ska använda följande rangordning:
a) Poäng
b) Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1 poäng, 2 målskillnad, 3 flest gjorda mål)
c) Målskillnad totalt
d) Flest antal gjorda mål totalt

Bestämmelsen är framtagen för att motverka hets i enskilda matcher för att nå högre placering genom att jaga målskillnad.

Övrigt
Serieadministratören kan bjuda in till annat än traditionellt seriespel.

1:11 Slutspel efter avslutat seriespel
Barn
SHF har som krav att spelformen för barn ska anpassas utifrån barnens villkor och att alla lag får samma antal matcher. Utslagningsmatcher* får inte förekomma. Istället för att använda sig av utslagningsmatcher kan man använda vidarespel där båda lagen, oavsett resultatet i enskilda matchen, får spela vidare.

Yngre och äldre ungdom
Om serieadministrerande förbund arrangerar slutspel rekommenderar SHF att inblandade lag i klassen får samma antal matcher även i slutspel.
* Utslagningsmatcher innebär att endast det vinnande laget spelar vidare.

1:12 Dispensförfaranden
Administratör får inte ta ut någon avgift för generella dispenser (oavsett område, se kapitel 2 om matchutbyte och kapitel 3 om representation). Vid övriga ärenden får administratören ta ut en avgift om maximalt 300 kronor per ärende.

1:13 Walkover (WO)
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0–10. Laget ska betala fastställd WO-avgift.

Lag som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts ur tävlingen och betalar fastställd WO-avgift.

WO-avgift = en anmälningsavgift, samt resekostnadsersättning om 100 kronor/mil.

Avgiften som motsvarar en serieavgift ska betalas till serieadministratören medan reskostnadsersättningen ska betalas till motståndarlaget.

Serieadministratören kan upphäva en uteslutning som kommit till efter två WO om föreningen skriftligt kan redovisa godtagbara skäl. En sådan skrivelse ska vara administratören tillhanda senast fem dagar efter det att matchen skulle ha spelats. Om uteslutningen upphävs sätts lagets andra WO som en 0–10-förlust. Efter att uteslutningen har hävts kan laget återigen lämna WO en gång utan att uteslutas.

1:14 Urdragning
Lag kan fritt återta sin anmälan i aktuell serie/tävling innan dess att serieindelningen är fastslagen och har publicerats.

Lag som återtar sin anmälan i aktuell serie/tävling efter det att serieindelningen är fastslagen och har publicerats ska betala den fastställda anmälningsavgiften.

Lag som återtar sin anmälan i aktuell serie/tävling efter det att spelprogrammet är fastslaget ska betala den fastställda anmälningsavgiften och urdragningsavgift*.
*Urdragningsavgift = samma kostnad som en anmälningsavgift.

1:15 Uteslutning
Serieadministratören ska kunna utesluta lag vid särskilda skäl och då gäller avgift som benämns i § 1:14.

1:16 Entréavgifter
Entréavgifter får ej förekomma för U19 eller yngre åldersgrupper vid seriespel, sammandrag, Handbollfestival, Ungdoms-SM (Steg 1 – 4) eller motsvarande.


Kapitel 2. Match

2:1 Planstorlek & Målstorlek
Minihandbollsplan: 20 m (alt hallens bredd) x 12 m.
Minihandbollsmål: 2 m x 1,70 m.
Stor spelplan: 40 m x 20 m.
Mål på stor spelplan: 3 m x 2,08 m.
Mål på stor spelplan med påhängsribba: 3 m x 1,70 m. Påhängsribban för ett ordinarie mål ska vara 30 cm hög och max 2.97 bred.

2:2 Påhängsribba
Spel med påhängsribba gäller från U11 och yngre på stor spelplan. I seriespel serieadministratören bjuder in till spel för U11-U12 är yngsta åldersgruppen styrande och ska i detta fall spelas med påhängsribba.

2:3 Bollstorlekar Klass

2:4 Klister & Vax
Klister/vax får användas för U15 och äldre. Klister/vax får endast appliceras på fingrarna.

2:5 Förbud mot punktmarkering och byte anfall-försvar
För U16 och yngre är det inte tillåtet att punktmarkera motspelare det vill säga ensidigt följa en (1) eller två (2) icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Om försvaret lyfter lika många spelare ovanför frikastlinjen som det finns anfallsspelare ovanför frikastlinjen så är det inte att betrakta som punktmarkering.

För U14 och yngre är byte av spelare bara tillåtet då egna laget har bollen (undantag vid skada). Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte till spelaren.

2:6 Speltid och timeouter
När det gäller barn och ungdomars matchspel finns det många olika sätt att strukturera speltiden. Här ger vi riktlinjer om minsta totala speltid.

Speltid för barn
Inom svensk handboll äger match-/serieadministratören rätten att sätta speltiden för att maximera speltiden för varje barn och arrangemang.

Speltid för yngre ungdom
Inom svensk handboll spelar åldersklasserna om minst 36 minuter i enkelmatcher. Vid sammandragsspel har serieadministratören rätt att frångå detta.

Speltid för äldre ungdom
Inom svensk handboll spelar åldersklasserna om minst 50 minuter i enkelmatcher. Vid sammandragsspel har serieadministratören rätt att frångå detta.

Timeouter
I ungdoms-SM kan SHF ta beslut om andra regler för timeouter.

Barn och yngre ungdom (ej U15)
Barn och yngre ungdom som spelar på stor plan med två halvlekar ska ha en utbildningstimeout per halvlek.

Utbildningstimeout är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott på en bestämd tid i varje halvlek. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout.

Äldre ungdom och U15
Två timeouter per lag och match gäller.

2:7 Antal spelare
I Svensk Handboll är det tillåtet att ha upp till 17 spelare med på match. Rekommendationen är dock att anpassa sina anmälningar av antal lag så att antalet spelare inte blir större än att alla får mycket matchtid.

2:8 Spel i samma ungdomsklass
Inom samma ungdomsklass får spelaren delta fritt inom föreningens olika lag. Detta gäller dock inte i ungdoms-SM.

Bestämmelsen innefattar även lag som spelar över distriktsgränserna. Lag inom samma åldersklass innebär att samma åldersklass finns inom en eller flera olika serier i eller utanför föreningens hemmadistrikt.

I distrikt där det finns mer än en nivå i en åldersklass kan undantag från den fria representationen göras i den högsta nivån. Detta gäller alltså endast i serieträd där det finns nivåer baserade på svårighetsgrad.

2:9 Målvaktströja
Barn
Vid spel på minihandbollsplan är det tillåtet för målvakten att ha samma tröjfärg som utespelarna. Det är tillåtet för spelare att byta mellan att vara utespelare och målvakt under pågående spel.

Det är godkänt för en utespelare som ställer sig i mål att ha väst på sig i avvikande färg från med eller motspelare. Målvakten måste dock ha ordinarie matchtröja med siffra på sig under västen.

Yngre och äldre ungdom
Det är godkänt för en utespelare som ställer sig i mål att ha väst på sig i avvikande färg från med eller motspelare. Målvakten måste dock ha ordinarie matchtröja med siffra på sig under västen.

2:10 Ledarens roll vid match
Barn & Yngre ungdom
Det är tillåtet för flera ledare att stå upp och instruera sina avbytare. Endast en ledare får instruera ut mot spelarna på spelplanen.

Äldre ungdom
Endast en ledare har rätten att stå upp intill avbytarbänken.


Kapitel 3. Representation  

För att omfattas av spelarförsäkring ska spelaren registreras hos SHF genom medlemsmodulen i IdrottOnline. Spelarens anges som aktiv och är i och med detta licensierad via laglicens. Observera att föreningen skall betala laglicensavgift för lag som omfattar U15-spelare och äldre.

Spelare som deltar i match/träning och inte är registrerad kan registreras i efterhand, dock senast efter tre dagar. Finner SHF att ej registrerad spelare deltagit i tävlingsmatch utgår avgift enligt SHF beslutad taxa.

3:1 Fri representation inom samma förening och åldersklass
Spelare får delta i max två ungdomsklasser (se kapitel 1).

3:2 Byte av förening
Om en spelare vill byta förening ska den först meddela sin nuvarande förening att den vill lämna, och uppge skälen för beslutet så att föreningen får en chans att agera. Korrekt tillvägagångssätt av mottagande förening
1. Ordföranden/sportsligt ansvarig i den mottagande föreningen ska godkänna att övergångsprocessen startar.
2. Kontakta spelarens nuvarande förening (firmatecknaren).
3. Kontakta föräldrarna.
4. Kontakta spelaren.

3:3 Övergångsperioder
Barn
Om barn vill byta förening ska de kunna göra detta fritt under hela året oavsett om föreningarna är överens eller ej. Spelaren och nya föreningen ska dock ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1).

Regelverket är nationellt för kategorin barn och administrationen sker via IdrottOnline (IO). Hela processen är gratis. Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IO som kan genomföra övergång. När den är klar ska mottagande förening skicka ett meddelande till den förening som spelaren lämnar.

Yngre ungdom (dock ej U15, se Äldre ungdom)
Det går att byta förening under hela året, men det delas in i gröna och röda perioder och under röd period är möjligheten till övergång begränsad. I denna kategori är det SDF-et som spelaren genom sin förening tillhör som administrerar övergångar.
1 januari – 30 april: röd period
Under denna period kan spelare endast byta förening om:
- Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.
- Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.
- Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

SDF-t som föreningen tillhör kan godkänna övergång under april om det ordinarie seriespelet slutförts, varje ärende prövas individuellt.

1 maj - 31 juli: grön period
Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång. Spelare som byter förening får inte delta i USM:s finalspel för det tävlingsår som pågår.

1 augusti - 31 oktober: röd period
Övergångsperioden är stängd men spelare kan byta förening om:
- Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.
- Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.
- Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

1 november - 31 december: grön period
Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång.

*Särskilda skäl Förening som ansöker om byte av förening med anledning av särskilda skäl ska ange dessa skäl, som sedan föreningen spelaren/spelarna ska lämna ska bemöta. Ett exempel på särskilda skäl är om spelaren byter skola som medför att spelaren inte kan träna regelbundet med sin förening.

Regelverket är nationellt för kategorin och administrationen sker via IdrottOnline (IO). Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IO som kan genomföra övergång. Spelarens nuvarande förening måste ge sitt godkännande via SDF-et. Spelaren och den mottagande föreningen ska dock vara införstådd i dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1), samt känna till dokumentet ”Att byta förening” (längst ned i detta dokument).

Äldre ungdom (inklusive U15)
Se § 8:3 och § 8:4 i SHF:s Tävlingsbestämmelser. För spelare som under kalenderåret fyller 15 år börjar § 8:4 paragraf att gälla från den 1 juli.

3:4 Utbildningsersättning
Se Bilaga 1 Utbildningsersättning i SHF:s Tävlingsbestämmelser.

3:5 Samverkan
SHF anser att det i yngre och äldre ungdom bör finnas möjlighet till samverkan mellan föreningar. Detta för att stimulera spelare att få spela på rätt nivå utifrån sin utveckling men samtidigt tillhöra sin moderförening, även om denna inte bedriver verksamhet på den nivån. Syftet är att behålla fler spelare längre, inte att en förening ska kunna låna in flera bra spelare som ska kunna nå kortsiktiga framgångar.

Ansökan om samverkan görs till det förbund som administrerar aktuell tävling/serie. Om föreningarna spelar med sina lag i tävlingar/serier med olika administratörer så ska ansöka göras till alla.

Det kan finnas många olika anledningen till att spelaren/spelarna inte gör en spelarövergång. Det kan till exempel handla om sociala skäl eller att det är långa reseavstånd som inte tillåter att spelaren flera gånger i veckan tränar med det nya laget.

Spelaren som omfattas av samverkansbeslut får fortfarande representera sin moderförening i annan åldersklass (dock spel i max två åldersgrupper).

I Ungdoms-SM går det endast att representera en förening. Detta kan vara samverkansföreningen om föreningen spelaren tillhör inte har anmält lag i aktuell ungdomsklass. Detta avser endast de två yngsta klasserna i USM. Samverkan i USM söks hos SHF.

Övrigt
Det går även för fler än två föreningar att ingå samverkansavtal.

3:6 Åldersdispenser - äldre spelares möjlighet att spela med yngre
Det råder en generell dispens för en överårig spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året.

Om föreningen inte har ett lag i åldersklassen över så gäller en generell dispens för max två överåriga spelare (ett år äldre).

Administratören kan vid särskilda skäl även godkänna andra typer av dispenser.

Serieadministratören har möjlighet att begära in information om dispensen, bland annat för publicering.

Dispens kan ej sökas i ungdoms-SM.

Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för inblandat lag skulle förändras. Ansökan om dispens görs till serieadministratören.

Generella så väl som särskilda dispenser gäller endast hos den aktuella serieadministratören. Om en förening deltar med lag i serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla.

3:7 Flickor som spelar med pojkar eller pojkar som spelar med flickor
Barn
Det är tillåtet att utan begräsning för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor.

Yngre och äldre ungdom
Om en förening inte har ett lag för spelaren att spela med i aktuell klass går det att söka dispens. Spelaren blir dock låst till den klassen under hela året. Ansökan om dispens görs till serieadministratören.

Serieadministratören kan även ge dispens för att spelare inte behöver bli låsta i aktuell klass.

Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för inblandat lag skulle förändras.

Dispens kan ej sökas i Ungdoms-SM.

3:8 Representationsbestämmelser för spelare på Riks-/NIU-gymnasier
Se § 8:3 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan i SHF:s Tävlingsbestämmelser.


Kort sammanställning av varje åldersklass

U19
Ålderklass: Födda 1999-2001 och senare. I USM för P18 deltar födda 2000 och senare. 
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 25 minuter. 
Timeout: Två timeouter per lag och match gäller.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: Pojkar 19 - stl 3, Flickor 19 - stl 2.
Klister: Vattenlösligt klister är tillåtet, men ej på skorna.
Licens: Från 1 oktober det år spelaren fyller 15 år skall spelaren ha giltig licens. Se vidare SHF: tävlingsbestämmelser 8:2 b. Licenserna är knutna till Gjensidige.
Punktmarkering: Är tillåtet.
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta. 
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U19. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: Det råder en generell dispens för två äldre spelare. Det finns ingen begränsning på åldern för dessa två spelare. Spelarna behöver inte heller vara namngivna; det kan vara olika spelare från match till match.
Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. 

U16
Åldersklass: Födda 2002-2003 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 25 minuter.
Timeout: Två timeouter per lag och match gäller.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: Pojkar 16 - stl 2, Flickor 16 - stl 1.
Klister: Vattenlösligt klister är tillåtet, men ej på skorna.
Licens: Från 1 oktober det år spelaren fyller 15 år skall spelaren ha giltig licens. Se vidare SHF: tävlingsbestämmelser 8:2 b. Licenserna är knutna till Gjensidige.
Punktmarkering: Är ej tillåtet.
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta. 
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U16. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U14
Åldersklass: Födda 2004 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st. 
Speltid: 2 x 20 minuter.
Timeout: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: Pojkar 14 - stl 1, Flickor 14 - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Tävlingsform: Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U14. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U13
Åldersklass: Födda 2005 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 20 minuter.
Timeout: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: pojkar - stl 1, flickor - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Tävlingsform: Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U13. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U12
Åldersklass: Födda 2006 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st. 
Speltid: 2 x 15 minuter.
Timeout: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout.
Matchprotokoll: Pappersprotokoll. Kommer säsongen 2019-2020 använda EMP.
Bollstorlek: Pojkar 12 - stl 0, Flickor 12 - stl 0
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser.
Tävlingsform: Seriespel. Det spelas inget slutspel i åldersklassen.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U12. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten.
Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U11
Åldersklass: Födda 2007 och senare.
Antal spelare/match : Max 17 st.
Speltid: 2 x 15 minuter.
Timeoute: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout
Matchprotokoll:
Särskilda förutsättningar: Stor plan med påhängsribba.
Bollstorlek: Pojkar 11 - stl 0, Flickor 11 - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser.
Tävlingsform: Seriespel. Det spelas inget slutspel i åldersklassen. Åldersklassen spelas med påhängsribba.Inom Svensk Handboll har vi ingen resultat- eller tabellvisning på hemsidor eller i skrivna dokument för klassen barn.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten.

U10
Åldersklass: Födda 2008 och senare.
Antal spelare/match: Obegränsat antal. Dock bör alla få spela.
Speltid: 1x20 minuter (timeout efter tio minuter).
Timeout: Utbildningstimeoute förekommer i matcher som har två halvlekar. I och med det föremkommer inte utbildingstimeout i U10.
Matchprotokoll: Närvaroformulär fylls i efter varje omgång av arrangören. Ni finner formuläret HÄR >>>
Särskilda förutsättningar: Spelform 6 mot 6 Stor plan med påhängsribba, spelform 5 mot 5 mindre plan med påhängsribba.
Bollstorlek: Pojkar 10 stl 0, Flickor 10 - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fria övergångar mellan föreningens lag i respektive åldersgrupp.
Tävlingsform: Serierna spelas i sammandragsform med 2-3 matcher per tillfälle. Inga officiella tabeller existerar. Lagen anmäler sig till respektive termin, Höstens Spel och Vårens Spel. Valmöjligheten finns att antingen delta i 6 mot 66 och/eller 5 mot 5. Beroende på hur länge barnen har tränat och vilken nivå de har nått så kan man välja spelform.
Slutspel: Finns inget.
Upp- och nedflyttning: Existerar inte. Lagen lottas in utifrån geografiskt tänkande. 
Matchflytt: Se under paragraf 1:5. Ha dock i åtanke att normalt sett flyttas inga sammandrag - om det inte har uppstått problem med halltiderna. Om ett enskilt lag ej kan komma till spel skall arrangören meddelas i god tid, så att de kan göra nödvändiga ändringar i spelschemat.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. 

U9
Åldersklass: Födda 2009 och senare.
Antal spelare/match: Obegränsat antal. Dock bör alla få spela. 
Speltid: 1x20 minuter (timeout efter tio minuter).
Timeoute: Utbildningstimeoute förekommer i matcher som har två halvlekar. I och med det föremkommer inte utbildingstimeout i U9.
Matchprotokoll: Närvaroformulär fylls i efter varje omgång av arrangören. Ni finner formuläret HÄR >>>
Särskilda förutsättningar: Minihandboll
Bollstorlek: Pojkar 9 - minihandbollar, Flickor 9 - minihandbollar
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigtförfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fria övergångar mellan föreningens lag i respektive åldersgrupp.
Tävlingsform: Serierna spelas i sammandragsform med 2-3 matcher per tillfälle. Inga officiella tabeller existerar. Lagen anmäler sig till respektive termin, Höstens Spel och Vårens Spel. Här gäller bara minihandboll på "tvären" som spelas med minihandboll.
Slutspel: Finns inget.
Upp- och nedflyttning: Existerar inte. Lagen lottas in utifrån geografiskt tänkande.
Matchflytt: Normalt sett flyttas inga sammandrag - om det inte har uppstått problem med halltiderna. Om ett enskilt lag ej kan komma till spel skall arrangören meddelas i god tid, så att de kan göra nödvändiga ändringar i spelschemat.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. 

U8
Åldersklass: Födda 2010 och senare. Utövas december-mars.
StHF arrangerar i denna klass Handbollsfestivalen, mer information kan du få HÄR>>>

 


 Utdrag ur SHF:s policy för barn- och ungdomshandboll

Verksamhetsidé
Handboll är en för alla tillgänglig attraktiv sport, som engagerar. Handboll spelas av barn, ungdomar och vuxna och omfattar både bredd- och elitverksamhet. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i Svensk Handboll.

Värdegrund
Verksamheten inom Svensk Handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s Barnkonvention och SHF:s policys och bestämmelser.

Den ska präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och ge den enskilde individen möjlighet till personlig utveckling.

Barn- och ungdomspolicy
Inom Svensk Handboll skiljer vi på barn-, ungdom- och seniorhandboll. Barnhandboll utövas av barn upp till 11 år (det år tävlingen startar). Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 12 och 19 år (det år tävlingen startar). SHF:s policy för ungdomshandbollen är uppdelad i yngre och äldre ungdom. Yngre ungdom avser åldersgruppen 12–15 år och äldre ungdom avser åldersgruppen 16–19 år (det år tävlingen startar). Ungdomar från 17 år (det år tävlingen startar) får delta i seniorhandboll.

Barn och ungdomarna ska ges möjlighet att på demokratisk väg kunna påverka den verksamhet man är delaktig i.

Barn och ungdomar ska även stimuleras och motiveras till andra uppdrag inom handbollen så som organisationsledare, tränare, funktionär och/eller domare.

Människor har i alla tider jämfört sina prestationer, det är en del av det sociala samspelet. I handboll tävlar vi genom att spela matcher och syftet med att spela matcher handlar alltid om att göra sitt bästa. Inom barnhandbollen har vi inga serietabeller och i turneringar använder spelformer utan utslagningsmatcher. Att exempelvis utse bästa målgörare och matchens lirare gör vi tidigast från U12. För tränarna bör matchen vara en utvärdering på hur spelarna har tillgodogjort sig de färdigheter man tränat på före matchen.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att spela handboll oavsett ambitionsnivå. Alla barn och ungdomar inom handbollen ska ges möjlighet att utöva parallella fritidsaktiviteter. Om den totala mängden träning och/eller tävling tenderar att bli för stor eller att aktiviteter krockar med varandra bör vi skapa förutsättningar för spelaren att delta på sina villkor.


Uppdaterad: 2018-11-08 18:19
Skribent: Maria Casado

Nyheter

Handbollfestivalen närmar sig

2018-11-19

Nu är gruppindelningen klar och publicerad

Inbjudan Vårens Spel 2019

2018-10-31

Välkomna till Vårens Spel för flickor och pojkar…

Inbjudan Handbollfestival

2018-10-19

Välkomna till Handbollfestivalen för U8 (Födda…

Uppdaterade sidor

2018-10-12

Nu är Tävlingsbestämmelserna uppdaterade, samt…

Alla serier fastställda

2018-09-27

Kommun efter kommun har betats av, nu är vi…

Läs mer

Tävlingsbesämmelser för barn och ungdom

Bilaga.1 
Bilaga.2
Bilaga.3
Bilaga.4
Bilaga.5

 
Stockholms Handbollförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Telefon: 08-55606890