Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom - Stockholms Handbollförbund - IdrottOnline Forbund
Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom

Den 1 Juli 2018 träder nya Tävlingsbestämmelser i kraft för Barn och Ungdom. 

Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshanboken (TH) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller.

Serieadministratör som har starka skäl att göra undantag från någon paragraf i dessa bestämmelser har möjlighet att ansöka om det till Svenska Handbollförbundet.

Ni finner de nya Tävlingsbestämmelsera för Barn och Ungdom HÄR >>>


Stockholms Handbollförbunds Tävlingskommitté har i samråd med
föreningar kommit fram till följande åldersindelning för säsongen 2018-2019.

Klassbeteckningen styrs av hur gammal spelaren blir under det kalenderår som tävlingsåret börjar. 

Läs mer om åldersklassernas indelning under Kap. 1 (1:3 och 1:4).

Kategorisering av spelare

Barn
Från U7 – U11

Yngre ungdom
Mellan U12 – U15

Äldre ungdom
Från U16 – U19

 


Utdrag ur SHF:s policy för barn- och ungdomshandboll

Verksamhetsidé
Handboll är en för alla tillgänglig attraktiv sport, som engagerar. Handboll spelas av barn, ungdomar och vuxna och omfattar både bredd- och elitverksamhet. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i Svensk Handboll.

Värdegrund
Verksamheten inom Svensk Handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s Barnkonvention och SHF:s policys och bestämmelser.

Den ska präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och ge den enskilde individen möjlighet till personlig utveckling.

Barn- och ungdomspolicy
Inom Svensk Handboll skiljer vi på barn-, ungdom- och seniorhandboll. Barnhandboll utövas av barn upp till 11 år (det år tävlingen startar). Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 12 och 19 år (det år tävlingen startar). SHF:s policy för ungdomshandbollen är uppdelad i yngre och äldre ungdom. Yngre ungdom avser åldersgruppen 12–15 år och äldre ungdom avser åldersgruppen 16–19 år (det år tävlingen startar). Ungdomar från 17 år (det år tävlingen startar) får delta i seniorhandboll.

Barn och ungdomarna ska ges möjlighet att på demokratisk väg kunna påverka den verksamhet man är delaktig i.

Barn och ungdomar ska även stimuleras och motiveras till andra uppdrag inom handbollen så som organisationsledare, tränare, funktionär och/eller domare.

Människor har i alla tider jämfört sina prestationer, det är en del av det sociala samspelet. I handboll tävlar vi genom att spela matcher och syftet med att spela matcher handlar alltid om att göra sitt bästa. Inom barnhandbollen har vi inga serietabeller och i turneringar använder spelformer utan utslagningsmatcher. Att exempelvis utse bästa målgörare och matchens lirare gör vi tidigast från U12. För tränarna bör matchen vara en utvärdering på hur spelarna har tillgodogjort sig de färdigheter man tränat på före matchen.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att spela handboll oavsett ambitionsnivå. Alla barn och ungdomar inom handbollen ska ges möjlighet att utöva parallella fritidsaktiviteter. Om den totala mängden träning och/eller tävling tenderar att bli för stor eller att aktiviteter krockar med varandra bör vi skapa förutsättningar för spelaren att delta på sina villkor.


Följande Kapitel finner ni i de Nya Tävlingsbestämmelserna för barn och Ungdom

För att läsa de Nya Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom klickar ni

HÄR>>>

 


Kapitel 1. Serie- och matchadministration
1.1
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16
Periodisering av säsongen 
Anmälan till seriespel
Seriespel
Inplanering av lag i serie
Inplanering av hemmamatch/ansökan om matchflytt
Domare
Funktionärer
Matchvärdar
Start och sluttider för seriematcher
Resultatvisning och serietabeller
Slutspel efter avslutat seriespel
Dispenseförfaranden
Walkover (WO)
Urdragning
Uteslutning
EnréavgifterKapitel 2. Match

2.1
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8
2.9
2.10 

Planstorlek och Målstorlek
Påhängsribba
Bollstorlekar
Klister & Vax
Förbund mot puktmarkering & Byte anfall-försvar
Speltiden & timeouter
Antal spelare
Spel i samma åldersklass
Målvaktströja
Ledarens roll vid matchKapitel 3. Representation
3.1
3.2 
3.3 
3.4 
3.5
3.6 
3.7 
3.8 
Fri representation inom samma förening och åldersklass
Byte av förening
Övergångsperioder
Utbidningsersättning
Samverkan
Åldersdisdispenser
Flickor som spelar med pojkar & Pojkar som spelar med flickor
Spelare som går Riksidrottsgymnasium/NIU-gymnasium
Kapitel 4. Sanktionerade ungdomsturneringar
4.1 
4.2 
4.3 
4.4
4.5 
4.6 
4.7 
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
Ansökan om turnering
Start och sluttider
Åldersindelning
Utslagsmatcher
Åldersdispenser
Flickor som spelar med pojkar & Pojkar som spelar med flickor
Domare
Funktionärer
Matchvärdar
Bestämmelser/regler som ej får göras avsteg ifrån
Lathund för diverse regler och bestämmelser
Övrigt
Uppdaterad: 2018-06-10 14:23
Skribent: Maria Casado