Hoppa till sidans innehåll

Övergångar

Barn, från U7 till U11


Alla spelare som är yngre än vad som definieras i paragraf 8:3 (enligt SHF:s bestämmelser) kallas för spelare utan licenskrav, eller ickelicensierade spelare som det ibland också kallas. Om Barn vill byta förening ska de kunna göra detta fritt under hela året oavsett om föreningarna är överens eller ej. Spelaren och nya föreningen ska dock ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1 i Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, TBBU).

Regelverket är nationellt för kategorin barn och administrationen sker via IdrottOnline (IO). Hela processen är gratis. Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IO som kan genomföra övergång. När den är klar ska mottagande förening skicka ett meddelande till den förening som spelaren lämnar.

Inom Stockholms Handbollförbund vill vi även att föreningarna fyller i en övergångsblankett och mailar till tavling@stockholmhandboll.se 

Syfte
Bland annat används övergångsblanketten i syfte att under en tid samla data för en kommande utvärdering av de nya tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom. 

Blankett för övergångar kan ni hitta här >>>

 

Yngre ungdom, från U12 till U14


Alla spelare som är yngre än vad som definieras i paragraf 8:3 (enligt SHF:s bestämmelser) kallas för spelare utan licenskrav, eller ickelicensierade spelare som det ibland också kallas. För yngre ungdom (dock ej U15, se äldre ungdom) delas övergångsperioderna in i gröna och röda perioder, och under röd period är möjligheten till övergång begränsad.

Enligt TBBU delas tävlingsåret in i fyra perioder, två gröna och två röda. Under de gröna perioderna hanteras övergångar med korthanteringstid, medan förbundet under de röda perioderna begränsar möjligheterna att byta förening. Det betonas att de röda perioderna inte kommer att vara helt stängda. Under vissa omständigheter är det möjligt att byta förening. Processen kommer dock att bli lite mer långsam.

1 januari – 30 april: röd period
Under denna period kan spelare endast byta förening om:

- Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.
- Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.
- Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

SDF-t som föreningen tillhör kan godkänna övergång under april om det ordinarie seriespelet slutförts, varje ärende prövas individuellt.

1 maj - 31 juli: grön period
Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång. Spelare som byter förening får inte delta i USM:s finalspel för det tävlingsår som pågår.

1 augusti - 31 oktober: röd period
Övergångsperioden är stängd men spelare kan byta förening om:

- Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.
- Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.
- Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

1 november - 31 december: grön period
Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång.

*Särskilda skäl
Förening som ansöker om byte av förening med anledning av särskilda skäl ska ange dessa skäl, som sedan föreningen spelaren/spelarna ska lämna ska bemöta. Ett exempel på särskilda skäl är om spelaren byter skola som medför att spelaren inte kan träna regelbundet med sin förening.

Regelverket är nationellt för kategorin och administrationen sker idagläget med hjälp av övergångsblankett. Spelaren och den mottagande föreningen ska dock vara införstådd i dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1 i TBBU), samt känna till dokumentet ”Att byta förening”.

Syfte
Syftet med perioderna är att det blivit allt vanligare med spelarövergångar sent på försäsongen, samt under tävlingsperioden, vilket leder till att fler föreningar tvingas dra ur lag. Genom att göra övergångar lite svårare under dessa perioder tror SHF och StHF att föreningar som tappar spelare får det lite lättare att rädda sina lag till fortsatt spel. Öppna och stängda perioderna kommer också att göra övergångar för att spela enskilda turneringar svårare.

Blankett för övergångar kan ni hitta här >>>

 

Äldre ungdom (inklusive U15) och Seniorer


Spelare fr.om 15 år som vill byta förening och fyller lägst 16 år ska genom den nya föreningen göra övergångsanmälan till Svenska Handbollförbundet via inloggning i föreningens IdrottOnline-sida. För spelare som under kalenderåret fyller 15 år börjar detta handhavande att gälla från den 1 juli. För att vara giltig ska övergångsanmälan godkännas av spelare (eller spelarens målsman om spelaren är under 18 år) samt firmatecknare (ansvarig e-postmottagre) i den tillhörande föreningen. Mottagande förening betalar övergångsavgiften via elektronisk inbetalning efter uppmaning i e-postmeddelande.

Hela transferförfarandet hanteras elektroniskt, via IdrottOnline och e-post. Om ansvarig e-postmottagare i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergång eller om den tillhörande föreningen vägrar godkänna anmälan kan kontakt tas med Svenska Handbollförbundet.
Kontakt SHF: Adam Engström 08-699 65 56, adam.engstrom@handboll.rf.se.

Lär mer under paragraf 8:3 och 8:4 i Tävlingsbestämmelserna samt på Svenska Handbollförbundets hemsida >>> 

Uppdaterad: 2018-11-23 13:59
Skribent: Maria Casado

Nyheter

Handbollfestivalen närmar sig

2018-11-19

Nu är gruppindelningen klar och publicerad

Inbjudan Vårens Spel 2019

2018-10-31

Välkomna till Vårens Spel för flickor och pojkar…

Inbjudan Handbollfestival

2018-10-19

Välkomna till Handbollfestivalen för U8 (Födda…

Uppdaterade sidor

2018-10-12

Nu är Tävlingsbestämmelserna uppdaterade, samt…

Alla serier fastställda

2018-09-27

Kommun efter kommun har betats av, nu är vi…

Ladda ned

Övergångar under 15 år>>>  
Övergångsblankett pdf>>>
Övergångsblankett excel>>>
Övergångar from 15 år>>>

 
Stockholms Handbollförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Telefon: 08-55606890