Inbjudan 17-18 - Stockholms Handbollförbund - IdrottOnline Forbund
Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan 17-18

Välkommen till en säsongen 2017-2018


Inbjudan och blankett i pdf-format här >>>


Detta är inbjudan till handbollssäsongen 2017-2018. Denna information vänder sig till den person i din förening som är ansvarig för att anmäla lag till tävlingar. Det är viktigt att föreningen läser igenom hela materialet och är noggrann när antal lag till de olika tävlingarna registreras.

Nyheter säsongen 2017-2018

Tävlingsgruppen i Stockholms Handbollförbunds tävlingskommitté (TK) har tagit beslut om ett antal förändringar i de lokala tävlingsbestämmelserna.

EMP införs i flera serier

Elektroniskt matchprotokoll kommer att tillämpas i i damer division 3 och uppåt, i herrar division 4 och uppåt, samt i åldersklasserna damer junior, herrar junior, flickor 2001 och pojkar 2001.

Målvaktströja inget krav i mini

Vid spel på miniplan behöver målvakten inte längre ha en avvikande tröjfärg. På så vis ska frekventa byten av målvakt underlättas. Målvaktsbyten får gärna ske genom så kallade rullande byten.

Äldre spelare i juniorklassen

Säsongen 2016-2017 var det på försök tillåtet för föreningar att ha med två äldre spelare. Utvärderingen av försöket har visat att föreningarna har varit nöjda. TK har därför beslutat att införa regeln permanent och göra den generell.

Regeln innebär att det utöver de tre åldersklasser som omfattas av juniorklassen i Stockholm också är tillåtet att ha med upp till två spelare som är äldre.

Det finns ingen begränsning på åldern för dessa två spelare. Spelarna behöver inte heller vara namngivna; det kan vara olika spelare från match till match. Det finns inte några begränsningar för spelarna med dispens. De överåriga får även spela seniorhandboll.

Utvecklingen av distriktsmästerskapen fortsätter

Den gångna säsongens nya upplägg kommer att användas i år igen. Tävlingarna kommer att uvecklas i samråd med deltagande lag.

I senior-DM kommer de anmälda lagen att rangordnas och spelas separata gruppspel. Eventuellt kommer rangordningen av lag göras i fler än två skikt. Det kommer att av göras efter att anmälningstiden löpt ut och vi ser vilka lag som har anmält sig.

Senior-DM kommer att inledas på försäsongen som vanligt, men tanken är att semifinaler och finaler ska spelas under en dag helgen 28-29 oktober.

Junior-DM kommer att spelas på vardagskvällar under ett par veckor. Strävan är att undvika att junior-DM krockar med senior-DM.

Viktiga datum under våren och sommaren

Observera att sista anmälningsdag till alla tävlingar är onsdagen den 3 maj 2017. Kallelse till tävling sker genom publicering på Stockholms Handbollförbunds webbplats.

Tidsplan för serieläggningen

 • 2017-05-03: Sista anmälningsdag
 • 2017-05-05: En lista med anmälda lag skickas ut till föreningarna
 • 2017-05-10: Kontaktuppgifter i IdrottOnline ska vara inlagda
 • 2017-05-10: Nivåindelningar för våra tävlingar publiceras
 • 2017-06-28: Lag som dras ur före detta datum belastas endast med förlorad anmälningsavgift
 • 2017-06-29: Lottningen till DM publiceras
 • 2017-08-16: Preliminär lottning till serier och NBC publiceras på webbplatsen
 • 2017-09-06: Serierna fastställs på webbplatsen

Rutiner för anmälan till tävlingar

Det finns ett antal delmoment som föreningen måste genomföra för att anmälan till våra tävlingar ska anses vara komplett.

Krav för godkänd anmälan till tävling

 • Registrering av lag ska göras i det tävlingsadministrativa systemet (TA)
 • Registrera tävlingskontaktuppgifter till föreningen i Idrottonline-systemet
 • Skicka ett e-brev där föreningens anmälningar bekräftas

Kostnaden för anmälningar till våra tävlingar kommer att faktureras till föreningarna.

Registrering i TA

Föreningarna ska registrera alla serieanmälningar i TA-systemet. Om ingen i din förening har tillgång till inloggningen i TA-systemet så har något blivit fel och då måste firmatecknare i föreningen höra av sig till Stockholms Handbollförbund för att få en ny inloggning. Inloggning görs via webbportalen http://tavling.handboll.info.

För de föreningar som har frågor om TA-systemet och vill ha hjälp kommer vi att försöka tillhandahålla detta. Kontakta tavling@stockholmhandboll.se för att boka in en tid för ett möte.

Checklista för anmälning av lag

 • Logga in i TA via http://tavling.handboll.info
 • Gå till Anmäl lag under Lag i menyn till vänster
 • Längs ned på sidan finner ni de tre rutorna Anmälan, Laginformation och Kontaktperson
 • Under Anmälan ska ni ställa in säsong 2017/2018 och klicka i Anmäl ett nytt lag
 • Under Laginformation ska ni ange Distrikt till Stockholm och välja den Liga och Klass som gäller för den tävling ni vill anmäla till
 • Lagnamn och Publikt namn ska rättas till så att de följer den mall vi vill ha för tävlingen
 • Ni ska sedan ange rätt färger för tröjor
 • I rutan för Kontaktperson fyller ni i kontaktuppgifter till ansvarig ledaren för laget
 • Klicka på Anmäl-knappen
 • Proceduren upprepas för nästa lag

Kort info om olika TA-beteckningar

Nedan finner ni en kort sammanställning av vad de olika beteckningarna i TA-systemet står för. Lathund för hur lagen ska registreras finner ni i pdf-n längst upp på denna sida.

Distrikt

Detta är förinställt på det distrikt som föreningen tillhör. Lag från andra distrikt som spelar i serier som administreras av Stockholms Handbollförbund ska ange Stockholm som distrikt.

Liga

Detta är en benämning för seriestrukturen. Alla flicklag som spelar i våra ungdomsserier ska till exempel anmälas under ligan Sthf Flick medan flicklag som spelar i Newbody Cup ska anmälas under ligan Sthf CUP flick. Observera att det är viktigt att lagen anmäls till rätt liga. Om fel liga registreras finns det risk att er anmälan inte kommer med när tävlingen lottas

Klass

Detta är den åldersklass som laget ska spela i. Observera att klass inte har något att göra med vilken faktisk ålder spelarna har. Om till exempel ett renodlat pojkar 02-lag är anmält till pojkar 01-klassen så ska klassen anges som P01 eftersom det är i den klassen laget tävlar.

Lagnamn

Det är det interna namnet i databasen och är således en beteckning som endast används vid förbundets hantering av anmälningarna. Trots att lagnamnet endast används internt är det viktigt att ni döper lagen enligt den mall som vi tillhandahåller under respektive tävling. Detta gör vår handläggning lättare och minimerar risken att anmälda lag inte kommer med när lottningen görs.

Publikt namn

Det är namnet som syns i spelprogram och tabell. Här ska endast föreningsnamn och eventuellt löpnummer finnas med.

Observera att lag som spelar i d-ungdomsklassen får anmäla sig under färgbeteckningar och geografiska namn (exempel Hammarby Grön eller Spånga/Hässelby). När så sker ska dock föreningens namn alltid finnas med.

Föreningens kontaktuppgifter i Idrottonline

Föreningens alla kontaktuppgifter ska numera registreras via Idrottonline (IOL). Den 10 maj kommer vi ta ut dessa uppgifter från IOL. För att era anmälningar ska anses vara giltiga måste ni ha gjort denna registrering före detta datum. Utöver registrering av kontaktpersoner ska också den föreningsrapporten som ska skickas in till RF ha gjorts via IOL.

Detta är fjärde året som vi tar in kontaktuppgifter denna väg och efter de föregående årens registreringar kan vi konstatera att många föreningar antingen inte gjorde detta alls, eller gjorde det på fel sätt. Om ni efter att ha läst igenom denna information är osäkra på vad ni ska göra så tveka inte att höra av er till oss för att få vägledning.

Om er förening byter kontaktpersoner är det viktigt att ni meddelar respektive tjänsteman att ni har ändrat uppgifter.

Roller som ska tilldelas i IOL

 • Ordförande
 • Kassör
 • Föreningskontaktadress
 • LOK-stödsansvarig
 • Idrottonlineansvarig
 • StHF Tävlingsansvarig för ungdom
 • StHF Tävlingsansvarig för senior
 • StHF Utbildningsansvarig
 • StHF Rekryteringsansvarig
 • StHF Domaransvarig
 • StHF Funktionärsansvarig
 • StHF Fakturaansvarig med rätt e-postadress

Bekräftelse på gjorda anmälningar

Eftersom det i databasen kan vara svårt att få överblick på föreningarnas olika anmälningar så vill vi att föreningen efter avslutad anmälan skickar ett e-brev tavling@stockholmhandboll.se där den meddelar att alla anmälningar är gjorda. I pdf-n med serieinbjudan finns det en blankett för att bekräfta anmälan som kan fyllas i elektroniskt.

 


Länk till blankett i pdf-format här >>>


Utöver bekräftelse på gjorda anmälningar ska föreningen i e-brevet ange eventuell tilläggsinformation som vi önskar få in i anslutning till en viss anmälan. Det kan till exempela handla om särskilda önskemål om nivåplacering.

Det är viktigt att ni tar er tid att skriva ett följebrev. Med vägledning från föreningarna kan vi undvika att placera lag på för hög nivå.

Observera att bekräftelse på anmälningar för samarbetsförening ska göras i ett separat brev eftersom det är en egen förening.

Om kostnader och betalningsrutiner

Stockholms Handbollförbund kommer att i efterhand fakturera föreningarna för gjorda anmälningar. Nedan finner ni en lista över kostnader för de olika tävlingarna.

Anmälningsavgifter 2017-2018

Senior

 • Damer division 2: 4500 kr
 • Damer division övriga: 3500 kr
 • Damer trim: 3500 kr
 • Damer motion: 3500 kr
 • Herrar division 2: 9000 kr
 • Herrar division 3: 4500 kr
 • Herrar division övriga: 3500 kr
 • Herrar trim: 3500 kr
 • Herrar motion: 3500 kr

Ungdom

 • Juniorer (98-00): 2400 kr
 • A-ungdom (01-02): 2100 kr
 • B-ungdom (03 och 04): 2100 kr
 • C-ungdom (05 och 06): 1800 kr
 • D-ungdom (07 och 08): 850 kr
 • E-ungdom (09): 850 kr (endast våren)

Övriga tävlingar

 • Newbody Cup: 1200 kr
 • Senior-DM: 1000 kr
 • Junior-DM: 500 kr

Föreningen kommer att faktureras för alla lag som är anmälda till en tävling eller serie när anmälningstiden löper ut den 3 maj. Dessa pengar kommer inte att återbetalas om föreningen senare vill justera sin anmälan.

Fram till den 28 juni kan föreningen stryka anmälda lag utan att ytterligare kostnader tillkommer, men anmälningsavgiften återbetalas alltså inte.

För lag som dras ur en tävling eller serie efter den 28 juni kommer föreningen att debiteras administrativa avgifter enligt gällande bestämmelser.

Beskrivning av tävlingar och serienivåer

Här finner ni en beskrivning av de olika tävlingar och serienivåer som vi bjuder in till. Under respektive rubrik finner ni även information som är specifik för den tävlingen eller serienivån.

Seniorserier

Seniorserierna klassas i tre nivåer: förbundsserier, regionala serier och lokala serier. Under seniorserierna räknar vi även in reservserier, lag i trim- och motionsklasserna samt juniorserierna.

Förbundsserier

Damernas och herrarnas elitserie, allsvenska och division 1 anmäls direkt till Svenska Handbollförbundet och omfattas inte av denna inbjudan.

Regionala serier

De regionala serierna är damer division 2, samt herrar division 2 och 3. Anmälan till dessa serier görs till hemmadistriktet. Oavsett vilket distriktsförbund som administrerar serien som laget ska spela i ska avgiften betalas till hemmadistriktet och anmälan görs på det sätt som det distriktet föreskriver.

Lokala serier

Alla seniorserier som i serieträdet ligger lägre än damernas division 2 och herrarnas division 3 räknas som lokala. I dessa serier finns lag från Stockholm och eventuellt även från granndistrikten. Serier som omfattas är damer division 3 och 4, samt herrar division 4 och 5.

Anmälan till lokala serier ska göras till hemmadistriktet, men serieplacering av lag kan göras till serie som administreras av ett granndistrikt. Placering av lag görs i så fall utifrån det geografiska läget för den kommun som föreningen tillhör. Oavsett vilket distriktsförbund som administrerar serien som laget ska spela i ska inbetalning av avgiften göras till hemmadistriktet. För lag från andra distrikt som ska spela i Stockholms serier ska anmälan göras enligt de rutiner som hemmadistriktet har bestämt.

Reserv- och trimserier

I reservlagsserierna råder fri representation. Spelare som spelar i föreningens a-lag får utan att stå över matcher omedelbart spela i reservlaget. Trim och motion har en lägsta åldersgräns. Säsongen 2017-2018 får spelare födda 1982 eller tidigare spela trim. Anmälan till Stockholms reservlags- och trimserier görs till hemmadistriktet.

Observera att det i trimserierna är tillåtet att ha med upp till tre för unga spelare. Dessa spelare får vara födda mellan 1997 och 1981. Det finns ingen begränsning, vilket innebär att dessa "underåriga" även kan spela vanliga seniorhandboll.

Juniorserierna

Anmälan till Stockholms juniorserie är i första hand öppen för lag från distriktet. Juniorföreningar från Upplandsdistriktet och från Mellansvenska distriktet kan dock erbjudas spel i Stockholm, men de ska först anmäla sig till sina respektive hemmadistrikt. Om dessa inte får ihop till en juniorklass kan det vara möjligt att spela i Stockholmsdistriktets seriespel.

Juniorklassen är öppen för spelare som är ett år för gamla. Det innebär att spelare födda 1998-2000 räknas som juniorer säsongen 2017-2018.

Vi kommer att basera serieindelningen på föreningarnas önskemål om nivå. I samband med att bekräftelseblanketten skickas in ska önskemål om nivå anges. Förbundet förbehåller sig rätten att skapa serier som det anser blir bäst för alla deltagande lag.

I denna åldersklass erbjuds de lag som så önskar att spela slutspel.

I juniorklassen råder en generell dispens att ha två äldre spelare med per match. Dessa spelare kan vara hur gamla som helst. Det finns ingen begränsning för dessa spelare, vilket innebär att spelarna får spela seniorhandboll också.

Ungdomsserierna

Den kommande säsongen spelas ungdomsserierna i åldersklasserna 2001-2008 (på våren bjuder vi även in till Handbollfestivalen som är en spelform för spelare födda 2009). Nedan följer en genomgång av klasserna.

Föreningar från andra distrikt som vill spela i Stockholms seriespel måste först få godkänt av hemmadistriktet för spel i Stockholm. Därefter kan anmälan till Stockholms serier göras, men Stockholms Handbollförbunds tävlingskommitté (TK) måste också godkänna att laget får spela i Stockholm. 

Flickor och pojkar födda 2001 (a-ungdom)

Detta är den äldsta åldersklassen och omfattar två årskullar. Säsongen 2017-2018 räknas spelare födda 2001 och 2002 som a-ungdom. I grunden baseras serieindelningen på de resultat som föreningarna gjorde när 01-orna spelade sitt sista år som b-ungdom, alltså resultat från säsongen 2015-2016. Alla lag samsas i ett gemensamt serieträd. I denna åldersklass erbjuds de lag som så önskar att spela slutspel.

Det är viktigt att föreningarna tänker igenom vilken nivå som är lämplig för deras a-ungdomar och meddelar det till förbundet i samband med att bekräftelseblanketten skickas in. De senaste åren har det alltför ofta varit lag som har hamnat i serier som är för svåra, och det har hänt att föreningarna har upptäckt detta i ett så sent skede att ändringar inte har varit möjliga.

Flickor och pojkar födda 2003 (b-ungdom)

Spelare födda 2003 spelar sitt sista år som b-ungdom. Åldersklassen spelar ett eget seriespel. Förening som vill spela med sitt andralag bland förstalagen måste spela med låst trupp och också få det godkänt av TK. I denna åldersklass erbjuds de lag som så önskar att spela slutspel. 

Serieidnelningen baseras på föregående års resultat, men föreningarna uppmuntras att i anslutning till bekräftelseblanketten också skriva ned om lagen vill spela i lätt, medel eller svår nivå.

Flickor och pojkar födda 2004 (b-ungdom)

Spelare födda 2004 spelar sitt första år som b-ungdom. Åldersklassen spelar ett eget seriespel. Förening som vill spela med sitt andralag bland förstalagen måste spela med låst trupp och också få det godkänt av TK. I denna åldersklass erbjuds de lag som så önskar att spela slutspel.

Serieidnelningen baseras på föregående års resultat, men föreningarna uppmuntras att i anslutning till bekräftelseblanketten också skriva ned om lagen vill spela i lätt, medel eller svår nivå.

Flickor och pojkar födda 2005 (c-ungdom)

Spelare födda 2005 spelar sitt sista år som c-ungdom. Åldersklassen spelar ett eget seriespel. Förening som vill spela med sitt andralag bland förstalagen måste spela med låst trupp och också få det godkänt av TK.

Detta är första året som det spelas ett traditionellt seriespel med tabeller. I sista års c-ungdom används inte längre påhängsribban.

Föreningarna ska önska vilken nivå de vill att lagen ska spela på. Detta anges i samband med att föreningen skickar in bekräftelseblanketten. Ange om föreningen vill att lagen ska spela i lätt, medel eller svår serie.

Flickor och pojkar födda 2006 (c-ungdom)

Spelare födda 2006 spelar sitt första år som c-ungdom. I första års c-ungdom används påhängsribban. Detta är första året då vi strävar efter att separera förstalag från föreningens övriga lag. Förening som vill spela med sitt andralag bland förstalagen måste spela med låst trupp och också få det godkänt av TK.

Föreningarna ska önska vilken nivå de vill att lagen ska spela på. Detta anges i samband med att föreningen skickar in bekräftelseblanketten. Ange om föreningen vill att lagen ska spela i lätt, medel eller svår serie.

I denna klass kommer det att finnas en förenklad möjlighet att söka dispens för pojkar att spela med flickor och för flickor att spela med pojkar.

Flickor och pojkar födda 2007 (d-ungdom)

Spelare födda 2007 spelar sammandrag, vilket innebär att lag träffas i en hall och spelar matcher. Sådana sammandragningar görs 3-5 gånger per termin. Inga resultat ska rapporteras till förbundet, därför finns inte resultat och tabeller i resultatportalen.

I denna klass är det generellt tillåtet för pojkar att spela med flickor och flickor att spela med pojkar. Det finns ingen begränsning och det krävs ingen dispensansökan. Observera dock att spel i flickor 07 räknas som spel i en klass och spel i pojkar 07 som spel i en annan. En enskild spelara får endast spela i två klasser (se Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser §8:1 punkten 3) så en flicka som exempelvis spelar i både F07 och F06 får inte också spela med P07.

I denna åldersklass finns det möjlighet att döpa lagen efter andra sekvenser än löpnummer, exempelvis geografiska beteckningar eller färger. Istället för att döpa lagen till AIK, AIK 2 och AIK 3 kan föreningen till exempel välja AIK Svart, AIK Gul och AIK Vit. Föreningsnamnet måste alltid vara med.

Anmälan till denna åldersklass görs endast för hösten. Inbjudan till vårens spel kommer troligtvis att skickas ut i början av november. I denna klass kan föreningarna välja mellan spel på minihandbollsbana eller på stor bana med påhängsribba.

Lag i 07-klassen som ska spela minihandboll kodas annorlunda. I fältet Lagnamn lägger ni till ”mini”. Minilagen i 07-klassen ska numreras i en egen sekvens. Exempel: Spårvägen HF har anmält fyra lag i klassen F07. Två ska spela med nedsänkt ribba och två ska spela på stor plan. Lagen kodas enligt nedan:

Lagnamn
Spårvägen HF F07
Spårvägen HF F07 2
Spårvägen HF F07 mini
Spårvägen HF F07 mini 2  
Publikt namn 
Spårvägen HF
Spårvägen HF 2
Spårvägen HF
Spårvägen HF 2

 

Flickor och pojkar födda 2008 (d-ungdom)

Spelare födda 2008 spelar i sammandrag, vilket innebär att lag träffas i en hall och spelar matcher. Sådana sammandragningar görs 3-5 gånger per termin. Inga resultat ska rapporteras till förbundet, därför finns inte resultat och tabeller i resultatportalen.

I denna klass är det generellt tillåtet för pojkar att spela med flickor och flickor att spela med pojkar. Det finns ingen begränsning och det krävs ingen dispensansökan. Observera dock att spel i flickor 08 räknas som spel i en klass och spel i pojkar 08 som spel i en annan. En enskild spelara får endast spela i två klasser (se Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser §8:1 punkten 3) så en flicka som exempelvis spelar i både F08 och F07 får inte också spela med P08.

I denna åldersklass finns det möjlighet att döpa lagen efter andra sekvenser än löpnummer, exempelvis geografiska beteckningar eller färger. Istället för att döpa lagen till AIK, AIK 2 och AIK 3 kan föreningen till exempel välja AIK Svart, AIK Gul och AIK Vit. Föreningsnamnet måste alltid vara med.

Anmälan till denna åldersklass görs endast för hösten. Inbjudan till vårens spel kommer troligtvis att skickas ut i början av november. Klassen spelar minihandboll.

Handbollfestivalen (e-ungdom)

Spelare födda 2009 deltar i något som vi kallar för handbollfestival. Denna åldersklass spelas endast på våren och inbjudan kommer troligtvis att skickas ut i början av november. Mer information om festivalen finner ni på förbundets webbplats.

Handbollfestivalen klassas inte som regelrätt tävlingsspel och är därför undantaget från de mer strikta representationsregler som annars finns. Det viktiga är att individerna får delta i festivalerna så deltagare och arrangörer medges frihet att ordna så att alla anmälda kan delta. Om ni är osäker på vad detta innebär så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på tavling@stockholmhandboll.se.

I denna klass är det generellt tillåtet för pojkar att spela med flickor och flickor att spela med pojkar. Det finns ingen begränsning och det krävs ingen dispensansökan.

Newbody Cup

Newbody Cup (NBC) är en tävling för sista års c-ungdom som spelas parallellt med det vanliga seriespelet. NBC spelas i stegform, vilket innebär att lagen spelar gruppspel och därefter kvalificerar sig för ett nytt gruppspel som spelas en annan helg. Grupperna spelas normalt sett med 4– 5 lag i varje grupp.

NBC är uppbyggt så att alla lag går vidare från ett steg till nästa. Mellan varje steg tas nya grupper fram där lag som har lyckats ungefär likartat i de föregående steget paras ihop. Totalt spelas det fyra steg.

Arrangörer till turneringen utses av Stockholms Handbollförbund. En förening kan inte delta om den inte är beredd att arrangera.

Spelhelger för NBC

 • 2017-10-14 – 2017-10-15: Steg 1
 • 2017-12-02 – 2017-12-03: Steg 2
 • 2018-02-03 – 2018-02-04: Steg 3
 • 2018-04-28: Steg 4

Distriktsmästerskap

Distriktsmästerskapen (DM) i handboll för seniorer och juniorer är en centralt sanktionerad tävling. I DM får endast lag från distriktet delta. Strävan är att på vår webb publicera spelprogrammet för DM-tävlingarna senast 29 juni.

DM för seniorer

Senior-DM spelas vardagskvällar veckorna 33-37, samt ett finalfour som är planerat till 30 oktober. Vi förbehåller oss också rätten att i nödfall använda vecka 32.

Målet är att garantera alla lag minst två matcher. Stockholms Handbollförbund kommer att utse föreningar att arrangera matchkvällar i sina hemmahallar. En förening kan inte delta om den inte är beredd att arrangera. Är ni intresserade av arrangemang bör ni snarast ta kontakt med oss på tavling@stockholmhandboll.se.

Gruppspelet kommer att rangordnas i minst två nivåer. De lägre rankade lagen spelar egna gruppspel och går in i utslagsrundans första omgång utan att de högre rankade lagen är med. De högra rankade lagen spelar ett eget gruppspel och går in i utslagsrundan i den andra omgången.

Tanken är att de högra rankade lagen spelar en gruppmatch per vecka med början i vecka 33 (möjligen vecka 32) och sedan spelar utslagsmatch i vecka 37 (möjligen i vecka 36).

De lägre rankade lagen spelar istället ett mer komprimerat gruppspel (vecka 34 -36, möjligen även vecka 33) innan deras utslagsspel inleds.

Semifinaler och final vill vi samla i en och samma hall (förhoppningsvis både damer och herrar tillsammans) helgen 28-29 oktover. Tanken är att göra ett "finalfour"-upplägg där semifinaler spelas på förmiddagen och final på eftermiddagen.

DM för juniorer

Junior-DM spelas med gruppspel veckorna 35 och 36 (möjligen även vecka 34). Det är företrädesvis torsdagar och fredagar som kommer att användas (och i möjligaste mån undvika att spela på senior-DM:s matchdagar).

I junior-DM får endast spelare födda 1999 och senare delta. Detta beror på att DM är ett RF-tecken och tävlingen endast genomförs i de åldersklasser som enligt Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser räknas som juniorer.

Finalerna spelas sedan en vardag i vecka 37.

 

Sista anmälningsdag onsdag 2017-05-03

Uppdaterad: 2017-03-31 09:58

Nyheter

Preliminärt spelprogram publiceras under V.34

2018-08-16

Inte långt kvar nu!

Serieindelning säsong 18-19

2018-05-17

Ta en titt på serieindelningarna för Seniorer…

Slutspel och Stockholm Handboll Finals 2018

2018-05-09

Hjälp oss utvärdera

Finallagen klara

2018-04-28

#sthlmhandbollfinals

Livestreama Stockholm Handboll Finals 2018

2018-04-24

Hålltider för finaldagen samt länk till…

 
Stockholms Handbollförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Telefon: 08-55606890