Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan 2018-2019

Nyheter

En av de största nyheterna till kommande säsong är de Nya tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdom som införs den 1 juli.
Ni kan läsa de Nya Tävlingsbestämmelersna för barn och ungdom här>>> 

Namnen på åldersklassera får ett ansiktslyft och byter namn till U19, U16 osv ner. Till exempel kommer åldersklassen för Flickor födda 2004, heta F14.

Nivåerna i serier för U19 och yngre,  kommer att samsas i ett gemensamt serieträd. Tidigare säsong har två träd förekommit, ett med Nivå 1,2,3 och ett med B, C. Anledningen till förändringen är de nya Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdom, där spelare fritt ska få delta inom föreningens olika lag och åldersklass. Detta gäller dock inte i USM. Däremot; om fler lag deltar i samma nivå, kommer låsta trupper att förekomma. 

I åldersklassen U10 finns möjligheten att anmäla sig till spel i både 6 mot 6, och 5 mot 5 som är nytt för säsongen 2018-2019. Syftet med spel 5 mot 5 är att minska glappet från miniplan till storplan. Allt blir lite större, men inte fullstort. Vi ser även möjligheter till att utnyttja hallar som inte är 40x20 för spel 5 mot 5. 

Handbollfestivalen blir könsneutral och kommer att spela sin första omgång i november. Inbjudan till Handbollfestivalen skickas ut i september/oktober.

Elektroniskt matchprotokoll (EMP) kommer att användas i damer division 3 och uppåt, i herrar division 4 och uppåt, samt i åldersklasserna F19,P19, F16, P16. Nytt för säsongen är att EMP även kommer att användas i F14, P14, F13 och P13.  


Beskrivning av tävlingar och serienivåer

Här finner ni en beskrivning av de olika tävlingar och serienivåer som vi bjuder in till. Under respektive rubrik finner ni även information som är specifik för den tävlingen eller serienivån.

Seniorer och trim
Seniorserierna klassas i tre nivåer: förbundsserier, regionala serier och lokala serier. Under seniorserierna räknar vi även in reservserier, lag i trim- och motionsklasserna samt U19 serierna.

Förbundsserier
Damernas och herrarnas elitserie, allsvenska och division 1 anmäls direkt till Svenska Handbollförbundet och omfattas inte av denna inbjudan.

Regionala serier
De regionala serierna är damer division 2, samt herrar division 2 och 3. Anmälan till dessa serier görs till hemmadistriktet. Oavsett vilket distriktsförbund som administrerar serien som laget ska spela i ska avgiften betalas till hemmadistriktet och anmälan görs på det sätt som det distriktet föreskriver.

Lokala serier
Alla seniorserier som i serieträdet ligger lägre än damernas division 2 och herrarnas division 3 räknas som lokala. I dessa serier finns lag från Stockholm och eventuellt även från granndistrikten. Serier som omfattas är damer division 3 och 4, samt herrar division 4 och 5.

Anmälan till lokala serier ska göras till hemmadistriktet, men serieplacering av lag kan göras till serie som administreras av ett granndistrikt. Placering av lag görs i så fall utifrån det geografiska läget för den kommun som föreningen tillhör. Oavsett vilket distriktsförbund som administrerar serien som laget ska spela i ska inbetalning av avgiften göras till hemmadistriktet. För lag från andra distrikt som ska spela i Stockholms serier ska anmälan göras enligt de rutiner som hemmadistriktet har bestämt.

Reserv- och trimserier
I reservlagsserierna råder fri representation. Spelare som spelar i föreningens a-lag får utan att stå över matcher omedelbart spela i reservlaget.

Trimseriern är öppen för spelare som fyller minst 35 år det år tävlingen börjar, vilket säsongen 2018-2019  innebär spelare födda 1983 och tidigare. 

Observera att det i trimserierna är tillåtet att ha med upp till tre för unga spelare. Dessa spelare får vara födda mellan 1998 och 1982. Det finns ingen begränsning, vilket innebär att dessa "underåriga" även kan spela vanliga seniorhandboll.

Anmälningsavgiften är 9000 kronor (division 2 herrar), 4500 kronor (division 2 damer och division 3 herrar) och 3500 kronor för övriga. 

Äldre ungdom - Flickor och Pojkar U19 (Födda 1999, 2000 och 2001)
Enligt de nya Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdom klassas spelare födda 1999, 2000 och 2001 som U19.

Anmälan till Stockholms U19 sereier är i första hand öppen för lag från distriktet. U19 föreningar från Upplandsdistriktet och från Mellansvenska distriktet kan dock erbjudas spel i Stockholm, men de ska först anmäla sig till sina respektive hemmadistrikt. Om dessa inte får ihop till en U19 klass kan det vara möjligt att spela i Stockholmsdistriktets seriespel.

Vi kommer att basera serieindelningen på föreningarnas önskemål om nivå. I samband med att bekräftelseblanketten skickas in ska önskemål om nivå anges. Förbundet förbehåller sig rätten att skapa serier som det anser blir bäst för alla deltagande lag.

I U19 råder en generell dispens att ha två äldre spelare med per match. Dessa spelare kan vara hur gamla som helst. Det finns ingen begränsning för dessa spelare, vilket innebär att spelarna får spela seniorhandboll också. Regeln är generell och kräver alltså inget skriftligt beslut. 

Anmälningsavgiften är 2400 kronor.

I anmälnignsavgiften ingår, om önskas, deltagande i Slutspel och Stockholm Handboll Finals.

Yngre Ungdom och Barn - Flickor och pojkar U16 till och med U11 (Födda 2002-2007)
Föreningar från andra distrikt som vill spela i Stockholms seriespel måste först få godkänt av hemmadistriktet för spel i Stockholm. Därefter kan anmälan till Stockholms serier göras, men Stockholms Handbollförbunds tävlingskommitté (TK) måste också godkänna att laget får spela i Stockholm. 

I Stockholmsdistriktet lottas spelare födda 2002 och 2003 ihop i ett gemensamt serieträd under åldersklassen U16. I övrigt lottas de andra åldersklasserna in enligt U14, U13, U12 och U11. För flickor och pojkar U12 (födda 2006) är detta första året som de spelar ett traditionellt seriespel med tabeller och påhängsribba används inte längre. Flickor och Pojkar U11 (födda 2007) använder påhängsribba. U11 ingår i katogoriseringen; Barn, vilket innebär att flickor får spela med pojkar och pojkar spela med flickor utan att dispens behöver sökas. I Yngre umghdom (U12-U15) behöver dispens sökas om flickor vill spela med pojkar eller pojkar spela med flickor. 

Nivåerna i serierna för U16 till och med U11 kommer att samsas i ett gemensamt serieträd. Tidigare säsong har två träd förekommit, ett med Nivå 1,2,3 och ett med B, C. Anledningen till förändringen är de nya Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdom, där spelare fritt ska få delta inom föreningens olika lag och åldersklass. Detta gäller dock inte i USM. Däremot; om fler lag deltar i samma nivå, kommer låsta trupper att förekomma. 
Serieindelningen baseras till stor del på de resultat som föreningarna presterat. Det är viktigt att föreningarna meddelar om de anser att det inte längre är relevant. Det är viktigt att föreningarna tänker igenom vilken nivå som är lämplig för deras lag och meddelar det till förbundet i samband med att bekräftelseblanketten skickas in. För U11 lagen är detta första året som lagen/föreningarna ska önska vilken nivå de vill att lagen ska spela på. Även detta anges i samband med att föreningen skickar in bekräftelseblanketten. Ange om föreningen vill att lagen ska spela i lätt, medel eller svår serie.

För flickor och pojkar U16, U14 och U13 ingår det i anmälmningsavgiften, om önskas, deltagande i Slutspel och Stockholm Handboll Finals.

Speldatum Slutspel och Stockholm Handboll Finals:

 • Helg 1; 6-7 april
 • Helg 2; 27 april
 • Finaldag: 28 april

Anmälningsavgifter:
U16 (2002 och 2003) är 2100 kronor. 
U14 och U13 (2004 och 2005) är 2100 kronor.
U12 och U11(2006 och 2007) är den 1800 kronor.

Barn - Flickor och pojkar U10 och U9 (Födda 2008 och 2009)
Spelare födda 2008 och 2009 spelar i sammandrag, vilket innebär att lag träffas i en hall och spelar matcher. Sådana sammandragningar görs 3-5 gånger per termin. Inga resultat ska rapporteras till förbundet, därför finns inte resultat och tabeller i resultatportalen.

U9 spelar minihandboll. 

En nyhet för Säsongen 2018-2019 är att flickor och pojkar U10 kan välja mellan att spela 6 mot 6 eller 5 mot 5. De båda spelalternativen använder sig av påhängsribba.
Lag i U10 som ska spela 5 mot 5 kodas annorlunda i TA. I fältet Lagnamn lägger ni till ”5mot5”. 5mot5 lagen ska numreras i en egen sekvens.

I denna åldersklass finns det möjlighet att döpa lagen efter andra sekvenser än löpnummer, exempelvis geografiska beteckningar eller färger. Istället för att döpa lagen till AIK, AIK 2 och AIK 3 kan föreningen till exempel välja AIK Svart, AIK Gul och AIK Vit. Föreningsnamnet måste alltid vara med.

Anmälan till denna åldersklass görs endast för hösten. Inbjudan till vårens spel kommer troligtvis att skickas ut i början av november. 

Anmälningsavgiften är 850 kronor och gäller endast för höstens spel. Ny anmälan ska göras till vårens spel.

Barn - Handbollfestival U8 (Födda 2010)
Spelare födda 2010 och yngre deltar i något som vi kallar för handbollfestival mellan november-mars och kommer säsongen 2018-2019 vara könsneutral. Inbjudan till handbollfestivalen kommer att skickas ut tidigt på hösten och är öppen för barn som deltar i föreningars Handbollsskola. 

En handbollfestival är en match- och träningssamling med lag från olika föreningar. Alla lag börjar i hallen samtidigt och alla lag avslutar tillsammans. Anmälda lag ska vara redo att vara arrangörer.

Anmälningsavgiften är 850 kronor.

Special Olympic Class
Säsongen 2018-2019 är andra året som Stockholms Handbollförbund administrerar Special Olympic Class. Nytt för säsongen är att matcherna kommer att spelas i serieform och inte i sammandrag. Matcherna kommer att spelas i respektive förenings hemmahall och antal omgångar diskuteras mellan anmälda lag och Tävlingsansvarig på Stockholms Handbollförbund.

Anmälningsavgiften är 2100 kronor.


Andra tävlingar administrerade av Stockholms Handbollförbund

Distriktsmästerskap, DM

Vi bjuder in till DM för seniorer och U19. Anmälningsavgiften för seniorer är 1000 kronor och för U19, 500 kronor. Senior och U19 DM spelas på försäsongen.

Distriktsmästerskapen (DM) i handboll för seniorer och U19 är en centralt sanktionerad tävling. I DM får endast lag från distriktet delta. Strävan är att på vår webb publicera spelprogrammet för DM-tävlingarna senast 29 juni.

DM för seniorer
Senior-DM spelas vardagskvällar veckorna 33-36, samt ett finalfour som är preliminärt planerat den 8 och 9 september. Vi förbehåller oss också rätten att i nödfall använda vecka 32.

Målet är att garantera alla lag minst två matcher. Stockholms Handbollförbund kommer att utse föreningar att arrangera matchkvällar i sina hemmahallar. En förening kan inte delta om den inte är beredd att arrangera. Är ni intresserade av arrangemang bör ni snarast ta kontakt med oss på tavling@stockholmhandboll.se.

Gruppspelet kommer att rangordnas i minst två nivåer. De lägre rankade lagen spelar egna gruppspel och går in i utslagsrundans första omgång utan att de högre rankade lagen är med. De högre rankade lagen spelar ett eget gruppspel och går in i utslagsrundan i den andra omgången.

Tanken är att de högra rankade lagen spelar en gruppmatch per vecka med början i vecka 33 (möjligen vecka 32) och sedan spelar utslagsmatch i vecka 36.

De lägre rankade lagen spelar istället ett mer komprimerat gruppspel (vecka 33 -35, möjligen även vecka 32) innan deras utslagsspel inleds.

Semifinaler och final vill vi samla i en och samma hall (förhoppningsvis både damer och herrar tillsammans) helgen 8-9 spetember. Tanken är att göra ett "finalfour"-upplägg där semifinaler spelas på lördagen och final på söndagen.

DM för U19
U19-DM spelas med gruppspel veckorna 34 och 35 (möjligen även vecka 33). Det är företrädesvis torsdagar och fredagar som kommer att användas (och i möjligaste mån undvika att spela på senior-DM:s matchdagar).

I U19-DM får endast spelare födda 1999 och senare delta. Detta beror på att DM är ett RF-tecken och tävlingen endast genomförs i de åldersklasser som enligt Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser räknas som U19. Bestämmelsen för två överåriga gäller därmed inte.

Eventuella semifinaler och final samlar vi i samma hall (om möjlighet finns) som Senior semifinalerna och finalerna helgen 8-9 september.

Newbody Cup
Newbody Cup är en tävling för spelare U12 (födda 2006) och senare som löper parallellt med det ordinarie seriespelet. Anmälningsavgiften är 1200 kronor. Tävlingen spelas i fyra steg och alla lag deltar i alla omgångar. Mellan varje spelomgång skapas nya grupper som baseras på hur väl lagen lyckades i omgången innan.


Information om anmälan

Sista anmälningsdag
Observera att sista anmälningsdag till alla tävlingar är tisdag den 1 maj 2018. Kallelse till våra tävlingar sker genom publicering på Stockholms Handbollförbunds webbplats.

Viktiga datum under våren och sommaren 
Observera att sista anmälningsdag till alla tävlingar är tisdag den 1 maj 2017. Kallelse till tävling sker genom publicering på Stockholms Handbollförbunds webbplats.

Tidsplan för serieläggningen
2018-05-01: Sista anmälningsdag
2018-05-07: En lista med anmälda lag skickas ut till föreningarna
2018-05-10: Kontaktuppgifter i IdrottOnline ska vara inlagda
2018-05-13: Nivåindelningar för våra tävlingar publiceras
2018-06-29: Lag som dras ur före detta datum belastas endast med förlorad anmälningsavgift 
2018-06-29: Lottningen till DM publiceras 
2018-08-20: Preliminär lottning till serier och Newbody Cup publiceras på webbplatsen 
2018-09-06: Serierna fastställs på webbplatsen

Rutiner för anmälan till tävlingar
Det finns ett antal delmoment som föreningen måste genomföra för att anmälan till våra tävlingar ska anses vara komplett.Krav för godkänd anmälan till tävling

• Registrering av lag ska göras i det tävlingsadministrativa systemet (TA)
• Registrera tävlingskontaktuppgifter till föreningen i Idrottonline-systemet
• Skicka in blanketten där föreningens anmälningar bekräftas
Kostnaden för anmälningar till våra tävlingar kommer att faktureras till föreningarna.

Registrering i TA
Föreningarna ska registrera alla serieanmälningar i TA-systemet. Om ingen i din förening har tillgång till inloggningen i TA-systemet så har något blivit fel och då måste firmatecknare i föreningen höra av sig till Stockholms Handbollförbund för att få en ny inloggning. Inloggning görs via webbportalen http://ta.svenskhandboll.se/

För de föreningar som har frågor om TA-systemet och vill ha hjälp kommer vi att försöka tillhandahålla detta. Kontakta tavling@stockholmhandboll.se 

Checklista för anmälning av lag

 • Logga in i TA via http://ta.svenskhandboll.se/
 • Gå till Underhåll och sedan Laganmälningar
 • Under Laganmälan ska ni ställa in Säsong 2018/2019, Distrikt Stockholm och leta upp er förening under FöreningKlicka på pilen till vänster på raden er Förening är angiven.
 • Klicka på Lägg till.
 • I rutan som öppnas fyller ni i: Distrikt till Stockholm och välja den Liga och Klass som gäller för den tävling ni vill anmäla till
 • Lagnamn och Publikt namn ska rättas till så att de följer den mall vi vill ha för tävlingen
 • Ni ska sedan ange rätt färger för tröjor
 • I rutan för Kontaktperson fyller ni i kontaktuppgifter till ansvarig ledaren för laget
 • Klicka på Anmäl-knappen
 • Proceduren upprepas för nästa lag

Bekräftelse på gjorda anmälningar
Eftersom det i databasen kan vara svårt att få överblick på föreningarnas olika anmälningar så vill vi att föreningen efter avslutad anmälan fyller i blanketten som skickats till respektive förenings tävlingsansvarige och skickar den till tavling@stockholmhandboll.se.

Observera att inskickande av blanketten inte räcker som anmälan till nästa säsong; registrering av lag i TA är nödvändig för att anmälan ska vara komplett.

Utöver bekräftelse på gjorda anmälningar ska föreningen i e-brevet ange eventuell tilläggsinformation som vi önskar få in i anslutning till en viss anmälan.

Det kan till exempel handla om särskilda önskemål om nivåplacering.Det är viktigt att ni tar er tid att skriva ett följebrev. Med vägledning från föreningarna kan vi undvika att placera lag på för hög nivå.


Om kostnader och betalningsrutiner

Stockholms Handbollförbund kommer att i efterhand fakturera föreningarna för gjorda anmälningar. Nedan finner ni en lista över kostnader för de olika tävlingarna.

Anmälningsavgifter 2018-2019

Senior

 • Damer division 2: 4500 kr
 • Damer division övriga: 3500 kr
 • Damer trim: 3500 kr
 • Damer motion: 3500 kr
 • Herrar division 2: 9000 kr
 • Herrar division 3: 4500 kr
 • Herrar division övriga: 3500 kr
 • Herrar trim: 3500 kr
 • Herrar motion: 3500 kr

Äldre och yngre ungdom samt Barn

 • U19 (99-01): 2400 kr
 • Äldre ungdom U16 (2002, 2003): 2100 kr
 • Yngre ungdom U14 (2004): 2100kr 
 • Yngre ungdom U13 (2005): 2100 kr
 • Yngre ungdom U12 (2006): 1800 kr
 • Barn U11 (2007): 1800 kr
 • Barn U10 (2008): 850kr
 • Barn U9 (2009): 850 kr
 • Barn U8 (2010): 850 kr

Special Olympic Class

 • Special Olympic Class: 2100 kr

Övriga tävlingar

 • Newbody Cup: 1200 kr
 • Senior-DM: 1000 kr
 • U19-DM: 500 kr

Föreningen kommer att faktureras för alla lag som är anmälda till en tävling eller serie när anmälningstiden löper ut den 1 maj. Dessa pengar kommer inte att återbetalas om föreningen senare vill justera sin anmälan.
Fram till den 29 juni kan föreningen stryka anmälda lag utan att ytterligare kostnader tillkommer, men anmälningsavgiften återbetalas alltså inte.
För lag som dras ur en tävling eller serie efter den 29 juni kommer föreningen att debiteras administrativa avgifter enligt gällande bestämmelser.

 

Sista anmälningsdag tisdag 2018-05-01

Uppdaterad: 2018-04-27 11:36
Skribent: Maria Casado

Nyheter

Välkomna till det förnyade Distriktsmästerskapet 2019-2020!

2019-06-12

Sista anmälningsdag är torsdag 1 augusti.

Fastställd nivåindelning U11-U19

2019-06-05

Vilka står på andra sidan planhalvan säsongen…

Missa inte chansen att anmäla er till RegionsTolvan

2019-05-22

Måndag 27 maj är sista dagen för att anmäla er…

Preliminär nivåindelning U11-U19

2019-05-17

Ta en titt på de preliminära nivåindelningarna…

Dina synpunkter är viktiga för oss!

2019-05-10

Vi på Stockholms Handbollförbund vill hela tiden…

 
Stockholms Handbollförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Telefon: 0855606890