Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  8167 False
   Huvudsponsor
   19813 False
   Huvudsponsor
   22014 False
    Huvudsponsor
    5982 False
     Huvudsponsor

     Nedre åldersgräns

     Ungdoms-SM är en central tävling som arrangeras av Svenska Handbollförbundet. Tävlingen i sig har tre åldersindelningar, en för Juniorer, en för A-ungdom och en för B-ungdom. Detta betyder att en och samma spelare kan hinna med att spela sex säsonger i tävlingen.

     Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté tog inför säsongen 2015-2016 beslutet att införa en nedre åldersgräns i sin Ungdoms-SM. Denna åldersgräns berör de barn som fyller 12 år det året tävlingen startar och som normalt bör tävla i åldern C-ungdom i sitt distrikts serier.

     Motivet till beslutet har flera parametrar:

     En motion gällande Ungdoms-SM för B-ungdom inkom till Svenska Handbollförbundets årsmöte 2015 där motionärerna uttrycker önskan om att Svenska Handbollförbundet skulle utvärdera B-ungdomsgruppens vara eller icke vara utifrån Svenskt handbolls Vision 2017 och RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

     Enligt Barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder. Inom idrottsrörelsen har Riksidrottsförbundet (RF) dock valt att göra en distinktion mellan barn och ungdomar, eftersom det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar. Barn definieras därför som aktiva till och med tolv års ålder och ungdomar mellan 13-20 års ålder.

     Denna åldersgräns ska dock inte ses som absolut, utan snarare som ett riktmärke. Det ur idrottens synvinkel viktigaste är inte barnets kronologiska ålder utan dess fysiologiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå.

     Idrott för barn ska (enligt RF) i första hand bedrivas under enkla former i närområdet.

     I maj 2013 kom ett förtydligande av Idrotten Vill genom RF:s barn- och ungdomsidrottens anvisningar.
     Anvisningar (från RF):

     Träning för barn ska planeras och genomföras så att resandet minimeras.

     Därför att: Det ger en trygghet för både barn och föräldrar. Även om det är en utopisk tanke bör strävan vara att barn och ungdomar kan ta sig till idrottsområdet själva vilket förutsätter närhet.

     Det är vidare centralt att barn ägnar sig åt att idrotta, inte resa till och från träningar/tävlingar. Barn liksom vuxna blir bra på det de tränar på och att åka bil/tåg/flyg som passagerare bör inte vara merparten av tiden som barn spenderar i idrotten. Vi tror även att det är viktigt att barn har saker att se fram emot och inte omedelbart få allt serverat. I jämförelse med skolan så ökar oftast radierna på utflykterna med barnens ålder. Slutligen är detta ett sätt att hålla kostnaderna nere.

     Så att: Så många som möjligt, oavsett socioekonomiska villkor, ges chansen att vara med. Det ger dessutom större möjligheter att ägna sig åt andra fritidssyssel-sättningar.

     Även om inte RF i sina riktlinjer säger att detta ska genomföras så har Svensk handboll tagit fasta på vad man anser är rätt utifrån sin egen Vision 2017 och de visionsmål som är framtagna gällande:

     Tillväxt – minska risken för tidig specialisering och utslagning utifrån vilka som mognar fysiskt, koordinativt eller via andra faktorer når fördelar i tidig ålder.

     Tillgänglighet – att inte slå ut barn som via ekonomiska svårigheter inte har råd med långa och/eller ibland dyra resor.

     Tidig utslagning – Minska risken för selektering utifrån relativa ålderseffekten (relative age effect). Med detta menas den fysiologiska fördelen det i många fall innebär att födas tidigt på året och att man på så sätt får fördelar genom detta. Inom flertalet lagidrotter syns denna effekt, vilket tyvärr även innebär att de som inte i en tidig ålder sorteras bort (och i vissa fall slutar med idrott i unga år). Detta är något som Svenska Handbollförbundet vill motverka och har som ett mål i sin Vision 2017.

     Så för att möta motionen, Svensk handbolls Vision 2017, Svenska Handbollförbundets Barn – & Ungdomspolicy och RF:s barn- & ungdomsanvisningar har Svenska Handbollförbundet beslutat att från säsongen 2015-2016 sätta en undre åldersgräns på Ungdoms-SM. Spelare födda 2003 säsongen 2015-2016 får därför inte delta i tävlingen och säsongen 2016-2017 avser denna nedre gräns spelare födda 2004 osv.

     Uppdaterad: 2016-03-16 10:47
     Skribent: Nicklas Brunlöf

     Nyheter

     33 minuter kvar till första match

     2018-04-20

     Uppladdningen för USM:s finalspel pågår för…

     Intervjuer i Studio Handboll under USM

     2018-04-20

     I Studio Handboll intervjuas bland andra Stefan…

     USM-finalerna spelas i helgen

     2018-04-17

     Kommande helg (20-22/4) spelas ett av årets…

     Kostnadsfördelning för USM P18 klar

     2018-04-11

     Kostnadsfördelningen för USM P18 steg 1-3 är…

     Kostnadsfördelning för USM F14 klar

     2018-04-10

     Kostnadsfördelningen för USM F14 steg 1-3 är…

      
     Svenska Handbollförbundet
     Idrottens Hus
     110 16 Stockholm
     Telefon: 086996000