Hoppa till sidans innehåll

VJHF:s Tävlingsbestämmelser

 Bestämmelser för VJHFs och Västerbottens gemensamma handbollsserier för ungdomslag

Tävlingskansli:

VJHF, Skeppar Karlsgränd 11, 871 32 Härnösand

-- Alla matchprotokoll från matcher och sammandrag arrangerade av VJHF ska skickas till denna adress.

Epost: vjhf@home.se

Allmänt

Dessa tävlingsregler gäller i de serier och tävlingar som administreras av

Västernorrland och Jämtlands läns handbollförbund (VHJF).

Tävlingsföreskrifterna gäller ej för tävlingar arrangerade av SHF

(JSM, USM,Pojk/flick – SM etc.) eller för cuper och serier i annat distriktsförbund.

SHF:s tävlingsföreskrifter och regelbok gäller även i VYZ-serierna, med undantag för eventuella lokala föreskrifter som VJHF beslutat om gällande VYZ-serierna.

VJHF och Västerbottens Handbollförbund administrerar VYZ-serierna, vilket innebär att förbunden ansvarar för lottning och sammanställning av serietabeller, tillsättning av domare etc. Förbunden står för kostnader för medaljer till alla A-B ungdom, där guld, silver och bronsmedaljer delas ut. I C-ungdom redovisas ej reultat i tabellform och därför sker ingen medaljutdelning i dernna åldersklass.
Utsedda arrangörsklubbar står för kostnader för planhyror, domare etc.
Arrangörsklubbarna ansvarar för planbokning, kallande/tillsättande av funktionärer. Arrangörsklubbar skall utse en tävlingsansvarig som i samråd med förbundets tävlingsansvariga skall lösa uppkomma problem som kan kräva förändring av spelordning eller liknade åtgärder.

Serielottningar

Utförs av VHF och VHJF.

Alla ärenden angående ungdomsserierna ska gå genom respektive förbunds ungdomsansvariga eller tävlingsansvariga.

Uppdateringar av seriesplet kan ske under säsong och aktuell lottningt finns i TA-systemet och på VJHFs hemsida.

 

Paus, uppehåll mellan matcher och antal matcher per dag

Vid sammandrag bör lag ges en rimlig vila mellan matcherna. Rekommenderas 30 minuters vila mellan matcherna.

Paustid mellan halvlekarna är 5 min.

Varje lag bör vid sammandrag spela 2 matcher per dag – max 3 matcher för B och C ungdom.

Priser

I seriespel för A-ungdom och B-ungdom utdelas guld, silver och brons till ettan, tvåan respektive trean.

Serieform

A-B ungdom spelar i serieform med en tabell som avgör lagens placeringar.

Lagens placering avgörs genom:

1. Poäng.

2. Målskillnad.

3. Flest gjorda mål.

4. Inbördes möte.

C-ungdom spelar i serieform, men utan att resultaten redovisas i tabell. 

D- och E-ungdom anmäler sig till varje sammandrag som arrangeras av distriktets föreningar.

Inbjudan till varje sammandrag skickas ut av arrangerande förening med bistånd av VJHF.

 

Anmälningsavgifter

U21 1500 kr/lag

A-C ungdom 800 kr/lag

D-E ungdom Ev. anmälningsavgift betalas direkt till förening som arrangerar cup eller sammandrag.

Dra ut lag

Förening som drar ut ett lag ur seriespel sedan lottning skett och publicerats skall betala en avgift på 1000 kr. Lag som drar sig ut under pågående spel skall betala 1500 kr.

Minihandboll

D och E – ungdom spelar minihandboll på liten plan.

Planstorleken för detta är:

Mål: 2x1,70 m

Målgård: 4 m

Planbredd: 12 m

Längd: 20 m alt. hallens bredd.

Måtten kan variera, men i en 40x20 hall går det att få ut tre planer. Planens bredd bör vara 12 meter för att det ska bli ”två strutar”, en meter breda. Målgårdslinjerna tejpas 4 meter utanför målet. Strafflinjen blir 5 meter från mållinjen och mittlinjen på halva plan. Målen ska i innermått vara 2,0 meter breda och 1.70 meter höga. Målen ska säkras och fästas så att de inte kan tippa eller välta.

Tabellredovisning sker ej i spel för D- och E-ungdom. 

Åldersklasser

Dessa åldrar gäller för de olika klasserna i seriespel säsongen 2015-16:

U21 är en öppen klass med en stomme av juniorer och A-ungdomsspelare. Även seniorspelare har rätt att delta.

A-ungdom födda 1999-2000

B-ungdom födda 2001-2002

C-ungdom födda 2003-2004

D-ungdom födda 2005-2006

E-ungdom födda 2007 och yngre

 

Matchtider

Seniorer och U21 2x30 min

A-ungdom 2x25 min

B-ungdom 2x20 min

C-ungdom 2x20 min

D-ungdom 2x12 min

E-ungdom 1x20 min

 

Time Out

En lag Time-Out/halvlek är tillåten i VHF:s serier och VJHF serie från A – C ungdom.

 

Sidbyte

Byte av sida vid halvtid är obligatoriskt för A-C ungdom.

Bollstorlek

(enl. SHF:s tävlingsbestämmelser, Tävlingshandboken sperlåret 2015-16, bilaga 8)

Förteckning över rekommenderade bollstorlekar etc finns att ladda ner från dokumentbanken på VJHFs hemsida.

Om avsedd boll i SHF:s lista EJ finns tillgänglig för match eller efter

överenskommelse, gäller det närmast högre bollnummret för matchen/ matcherna vid

arrangemanget. Där två olika åldersgrupper spelar tillsammans är det den äldre gruppens boll som ska användas.

Arrangerande förening håller med matchbollar.

 

Påhängsribba

Åldersklassen C1 ska spela med sänkt ribba (målets storlek 3x1,70 meter). Eftersom VYZ-serierna enbart har en C-klass (gemensamt för C1 (födda 2004) och C 2 (födda 2003) sker allt seriespel med sänkt ribba.

Anledningen till detta är att det ska vara samma förutsättningar för spel i cuper och serier över hela landet. Detta främjar också den tekniska utvecklingen för såväl utespelare som målvakter.

Klister och vax

Det är förbud att använda wax/klister vid matcher för B–ungdom och yngre.

Det är tillåtet med klister/vax för A-ungdom.

 

Punktmarkering

Punktmarkering är ej tillåten i VYX-serierna A-ungdom och yngre.

 

Kallelse

Motståndarlag behöver inte kallas skriftligt. Det spelschema som är utlagt på VJHFs/VHFs hemsida och i domarwebben (för domarna) gäller. Vid enskilda matcher som inte finns med på dessa sidor (så kallade närmatcher med sista speldag angiven) rekommenderas att lagen skickar både kallelse till domarna och lagen.

Walk over (W. O.)

Lag som ej ställer upp till utlyst match eller sammandrag eller som ej fullföljer match eller sammandrag har förlorat matchen/matcherna i sammandraget på W.O.

Vid match vunnen genom fastställt W.O. – räknas resultatet 10 – 0.

Laget får också avlägga en W.O. avgift på 1000 kr som betalas in till VHF eller VHJF efter utsänd faktura.

 

Om en förening har drabbats av sjukdom eller liknande som gör att de inte kan ställa upp i match eller sammandrag, måste de snarast möjligt meddela arrangören och förbundet.
Föreningarna är ansvariga för att rapportera in 10-0 i TA systemet.

 

Flyttning av match

Begäran om ändring av matchdag skall ske på den speciallag blankett , där även villkoren för ändringar framgår. Begäran om ändring skall vara förbunden tillhanda senast 14 dagar innan fastställt speldatum. Vid begäran om flyttning av match skall även domaransvarig i respektive distrikt underrättas.

 

Matchprotokoll

Matchprotokoll förs vid samtliga ungdomsmatcher (A-C ungdom). Även SHF:s

arbetsprotokoll ska föras vid dessa matcher.

Lagansvarig är ansvarig för att spelarnas tröjnummer, för och efternamn samt födelseår är ifyllt i matchprotokollet. Dispensspelare markeras med D i matchprotokollet.

Matchprotokollen skickas/ lämnas till VJHF snarast möjligt efter genomfört sammandrag. Kanslíets adress;:  VJHF. Skeppar Karlsgränd 11, 871 32 Härnösand.

Sammandragets arrangör ansvarar för att protokollen kommer VJHF tillhanda samt att

matchresultatet rapporteras.

OBS! Matchprotokoll gällande matcher i centrala tävlingar arrangerade av SHF ska insändas till Svenska Handbollförbundet (JSM, USM, Riksmästerskap, etc.)

 

Matchrapportering

Arrangörer av sammandragen för A-C-ungdom ansvarar för att resultaten rapporteras in. Det kan göras antingen via webben genom TA-systemet eller via sms. Instruktioner för detta finns på denna länk:http://tavling.handboll.info/Documents/Manual%20Resultatrapportering.pdf

Matchprotokollen skall sedan omgående (senast första vardag sändas till respektive förbund. Om matchprotokoll inte inkommit till ansvarig inom en vecka efter spelad match utgår en förseningsavgift på 100 kr.

 

För D+E-ungdomar redovisas inga resultat eller tabeller.Domare och funktionärer

VJHF tillsätter domare i A-C ungdom. I D-E ungdom ansvarar arrangerande förening för domartillsättningen.

Arrangerande föreningar bör ha utbildade funktionärer vid sina sammandrag.

 

Domararvodena är dessa:

A-ungdom 140 kr

B-ungdom 110 kr

C-ungdom 100 kr

D+E-ungdom 50 kr

 Ersättningen till domare för övriga matchfunktionärer skall utbetalas vid matchtillfället. Arrangerade föreningar har även möjlighet att betala in ersättning direkt på domarnas eget bankkonto, detta skall i sådant fall ske senast andra bankdag efter spelad match. Föreningar som missköter detta förlorar denna rätt.

 

Domarna som dömer i seriespel skall uppträda med stil och bära domardräkt eller liknade idrottskläder.

 

Protester

Ska protest avges, noteras det på matchprotokollets baksida. Protesten ska sedan skriftligt insändas till VHF alt VHJF senast 3 dagar efter matchtillfället. Kostnad är 500 kronor som återbetalas om protesten godkänns.

Vid DM ska protest vara inlämnad senast 30 minuter efter spelad match till tävlingsansvarig.

Protest som inte inkommer inom föreskriven tid behandlas ej utan är automatiskt avslagen.

 

I protestskrivelsen anges följande:

Seriens namn.

Lagens fullständiga namn.

Matchdatum.

Spelplats.

Beskrivning – tydlig redogörelse för den förseelse som begåtts.

 

Drogpolicy

Som förening representerar du Västerbottens Handbollförbund och Västernorrlands och Jämtlands läns handbollförbund. Du har därför en skyldighet att respektera det drogförbud som gäller vid samtliga arrangemang anordnade av Svenska Handbollförbundet och dess distriktförbund.Representationsbestämmelser – ungdom

Svenska Handbollförbundets representationsbestämmelser enligt kapitel 8 i tävlingsbestämmelser gäller med nedanstående tillägg.

Antal spelare

Fritt antal spelare får användas i A – C ungdom, det rekommenderade antalet är dock 17 spelare/match.

I minihandbollen får fritt antal spelare användas, men det rekommenderade antalet är 12 spelare/match.

 

Fri representation

Ungdomsspelare äger rätt att deltaga i föreningens olika lag i samma åldersgrupp i en och samma serie, s.k ”FRI REPRESENTATION”. Syftet är att föreningar med stora trupper kan deltaga med mer än ett lag. Allt för att alla ska få spela så mycket som möjligt.

Fri representation gäller ej dispensspelare. Undantag från denna regel kan ges av

tävlingsansvarig.

 

Laganmälan seriespel

Ett och samma ungdomslag kan anmälas och delta i flera åldersklasser i ungdomsserien.

Dock enbart uppåt i åldersklasserna. D.v.s. ett B-pojkslag kan till exempel anmäla sig till både A-pojkserien och B-pojkserien, men inte till C-pojkserien.

 

Mixade lag

Tillstånd att spela med mixade lag i någon serie eller att spela i serie med annat kön hämtas från VJHF. Sådana ansökningar kommer att bedömas i varje enskilt fall.

 

Åldersdispenser

Dispens söks på en speciell blankett och kan beviljas av VJHF om särskilda skäl föreligger.

Dispens ges ej för UDM och UNM.

Regeln om ”fri representation” gäller inte för dispensspelare.

Dispensspelare ska tydligt vara markerad med armbindel eller med tejp på den högra ärmen.

Dispensspelare ska också noteras med ett D i matchprotokollet.

Antal

Det finns ingen gräns före antalet beviljade dispenser per ålderklass och förening. Dock får endast 2 dispensspelare vara på planen samtidigt.

 

Avgift

Varje dispens ansökan kostar 300 kr per spelare och betalas till det förbund (VHF alt VHJF) laget tillhör i samband med ansökningen.Dispensansökan

Dispensansökan ska skickas in av den ansökande föreningens med särskild blankett till VJHF. Dispensansökan ska även vara underskriven av ordförande eller annan styrelseledamot i föreningen.

 Beviljade beslut redovisas på respektive förbunds respektive hemsida samt meddelas via mail till respektive förening.

 Beviljad dispens kan återkallas när som helst under pågående säsong om dispensrätten missbrukas. Dispensavgiften betalas i sådana fall EJ tillbaka.

 

Regler vid DM

 DM spelas med rena åldersklasser och inbjudan till föreningarna skickas ut av VJHF.

Föreningarna äger rätt att anmäla flera lag i samma åldersklass för C-ungdom och max ett lag för A och B-ungdom.

Ett och samma ungdomslag kan bara anmälas och deltaga i en åldersklass i UDM.

En spelare kan inte spela DM om han/hon representerar en annan klubb.

Åldersdispenser gäller ej under UDM.

Vid DM ska protest vara inlämnad senast 30 minuter efter spelad match till tävlingsansvarig.

I inbjudan till DM meddelas den spelform som ska användas, och hur oavgjorda matcher som kräver en segrare ska avgöras.

Ettan och tvåan i A-ungdom och B-ungdom är kvalificerade för UNM när detta mästerskap arrangeras.

 

Priser

Bara segrande lag får medaljer utdelade i klasserna A-C-ungdom. I D-ungdom får alla lag och spelare medaljer.

Prisutdelningen utförs av VJHF och arrangerande föreningar.

 

Sanktionsavgifter för cup-arrangemang

Förening för endast efter tillstånd anordna lokal och central ungdomstävlingar. Ansökan görs till respektive förbund. För cuper med fler än 32 deltagande lag söks sanktion genom respektive förbund för beslut sedan av Svenska Handbollförbundet.

För sanktion tillämpas följande avgifter. För tävlingar med högst fyra deltagande lag är avgifterna 75:- lag för tävlingar med 5-32 lag är avgifterna 50 kr/lag.

 

Avgifter gällande båda förbunden.

U21 1500 kr/lag

A-C ungdom 800 kr/lag

D-E ungdom Ev. anmälningsavgift betalas direkt till förening som arrangerar cup eller sammandrag.

 

Anm avgift DM 600 kr/lag

Uppdaterad: 2015-10-28 11:22
Skribent: VJHF

Nyheter

 
Västernorrlands-Jämtlands Handbollförbund
Härnösands HK, Skeppar Karls gränd 11
871 32 Härnösand
Telefon: 0611-23166
E-post: vjhf@home.se