Hoppa till sidans innehåll

Vecka 35 2017

2017-09-04 07:51

Rapport från SHFs förbundsmöte

 I helgen som gått har Svenska Handbollförbundet (SHF) genomfört sin temakonferens under lördagen och under söndagen genomfördes förbundsmötet som är synonymt med årsmöte. Här kommer ett kort sammandrag vad som har hänt under dessa två dagar och vad som beslutades, vi börjar med lördagens temakonferens:

 • Förbundsstyrelsen lämnade en slutrapport om den jämställdhetsöversyn som förbundsstyrelsen genomfört efter ett uppdrag från förbundsmötet 2015.

 • Från Riksidrottsförbundet (RF) kom Daniel Glimert och Charlotte Sundvall och rapporterade om anläggningar och idrottsmiljöer. Detta är en del av RF:s inrikespolitiska program som har tagits fram inför valet 2018 för att användas då idrotten möter våra politiker. Vad som prioriteras är inför valet är ökad tillgång för alla till idrottsanläggningar och stöd till äldres idrott. Daniel och Charlotte kunde visa exemplar på otraditionella lösningar när man bygger nya hallar.

 • Utbildningskommitten inom SHF informerade om det krav som RF tog redan 2014 om att alla barn och ungdomstränare ska ha en utbildning. Till detta krav har ej SHF och alla föreningar nått upp till men frågan som temakonferensen fick var om det räcker med basutbildning eller om man ska ha ytterligare utbildning som tränare för äldre barn. Inget beslut togs på temakonferensen utan kommer att tas under våren Temakonferensen tyckte dock att inriktningen skulle vara att det räcker med att kräva basutbildning. Här måste våra föreningar börja att tänka till hur man ska lösa detta. Kravet kommer snart att alla tränare som tränar barn ska ha en utbildning och det kravet kommer ingen förening att kunna blunda för.

 • Det har färdigställts Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom som är ett kompletterande dokument till SHF:s ordinarie tävlingsbestämmelser. Dessa bestämmelser presenterades under lördagen för att man skulle ta beslut om dessa på söndagens förbundsmöte. Det är ett omfattande dokument och dessa bestämmelser kommer att träda i kraft under säsongen 2018/2019. Vårt förbund kommer att informera ut till föreningarna vad som kommer att gälla.

 • Vi har fått en ny försäkringsgivare till den försäkring som är kopplad till laglicensen och där alla som utövar handboll är försäkrade. Efter 50 år där SHF samarbetat med Folksam så byter man nu till norska Gjensidige. Från och med 1 oktober gäller försäkringen hos det norska försäkrings-bolaget. Fram till 30 september så finns försäkringen hos Folksam. Så är det någon spelare som får en skada före 1 oktober så ska Folksam kontaktas och uppkom skadan efter 1 oktober är det Gjensidige. Den nya försäkringen ska vara mer modern och det ska vara lättare att göra en skadeanmälan. Vårt förbund kommer att informera om detta under hösten.

På söndagen genomfördes förbundsmötet under ledning av Svenska fäkta-förbundets ordförande Lars Liljegren. Det blev ett odramatiskt möte som kunde klaras av på två timmar. Här kommer ett kort sammandrag om vad som beslutades:

 • Sedvanliga årsmötesbeslut med genomgång av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse. Årsmötet beslutade att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den gångna säsongen.

 • Förslag hade kommit från förbundsstyrelsen (FS) på en stadgeändring angående röstlängden, en fråga som utretts sedan 2015. Förbundsmötet antog förslaget.

 • Ett förslag fick årsmötet ta ställning till som kom från FS angående en revidering av utbildningsersättningen och det antogs av förbundsmötet.

 • Under lördagen var det genomgång av de nya tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom och under förbundsmötet antogs dess.

 • Förslag hade kommit från FS om införande av elitlicens och liganämnd för damernas högsta serie och även detta antogs av förbundsmötet.

 • Tre motioner hade kommit från föreningarna och distriktsförbunden och den första kom från förbunden i den norra regionen alltså vårt förbund, Västerbotten och Norrbotten och handlade om utbildning av instruktörer för våra tränarutbildningar och här besvarade FS motionen att man redan arbetar efter de önskemål som motionen handlade om om vi motionärer var nöjda med det.

 • En motion hade kommit från Hallands och Småland-Blekinge handbolls-förbund angående Sverigecupen och dess roll i svensk handboll. Motionärerna menar att FS ska få i uppdrag att se över formerna för Sverigecupen och menar att det ska fokusera mer runt utbildning och mindre på tävling. FS föreslog att motionen skulle bifalla motionen och så blev också förbundsmötets beslut.

 • En tredje motion kom från Strand IF om samarbetsavtal och när dessa ska senast sägas upp. I årets tävlingsbestämmelser är detta datum redan ändrat till 31 december och det blev även förbundsmötet beslut.

 • Av årsmötet återstod nu endast val av ny förbundsstyrelse och till ordförande återvaldes Fredrik Rapp, Lidingö. Fyra ledamöter skulle väljas och tre var nyval och ny ledamot i FS blev Teresa Utkovic, Göteborg.

 

Flickor 16 omlottad

Nu är flickor 16 omlottad och är publicerad på vår hemsida efter att två lag dragit sig ur och ett annat hade tillkommit. Är det några frågor om detta så ta kontakt med vår tävlingsansvarige Ove Byström, kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

 

Vår styrelse har haft möte

I måndags hade vår styrelse sitt första ordinarie möte efter det konstituerande mötet i juni. Här kommer en sammanfattning av mötet:

 • Föreningsträffar, förbundet planerar att besöka alla föreningar i distriktet och det under hösten. Om ni läst ovanstående kan man konstatera att mycket är på gång och här måste vi ha ett utbyte hur vi ska arbeta med olika frågor.

 • I september kommer vi att genomföra ett flertal sekretariatsutbildningar eftersom vi ska införa EMP i våra ungdomsmatcher och mer information kommer om detta.

 • Det går nu att anmäla sig till den TS1-utbildning som startar i september och den kommer att genomföras på samma sätt som förra utbildningen alltså med två fysiska träffar och tre träffar via nätet. Anmälningstiden går ut 8 september.

Nästa styrelsemöte blir den 6 september.Håll koll på vår hemsida.

Besök den gärna och du hittar den via denna länk: >>www.svenskhandboll.se/VasternorrlandsochJamtlandsLansHandbollforbund

 

Kalendarium

Följande datum kan vara intressanta för framtiden:

 

 • 3 september, distriktsinstruktörsutbildning sekretariat i Härnösand.

 • 6 september, nästa styrelsemöte för VJHF: s styrelse.

 • 8 september, sista datum att anmäla sig till TS1-utbildning.

 • 9-10 september, regiondomarutbildning i Umeå.

 • 10-12 november, Sverigecupen för länslag födda 2002 i Nyköping.

 • 1-17 december, VM för damer, spelas i Tyskland.

 • 12-28 januari 2018, EM för herrar spelas i Kroatien.

 • 14-15 april, Handboll Norrkonferens i Umeå.

Uppdaterad: 2017-09-04 07:56
Skribent: Anders Högström

Fler nyheter

 
Västernorrlands-Jämtlands Handbollförbund
Härnösands HK, Skeppar Karls gränd 11
871 32 Härnösand
Telefon: 0611-23166
E-post: vjhf@home.se