Hoppa till sidans innehåll
22029 True
  Huvudsponsor
  18931 True
   Huvudsponsor
   22545 True
    Huvudsponsor
    22014 False
     Huvudsponsor
     18334 False
      Huvudsponsor
      8167 False
       Huvudsponsor
       5982 False
        Huvudsponsor

        Dispens för seniorspel

        2019-08-30: Det pågår en översyn av rutinerna för seniordispenser. Parallellt med att detta arbete pågår kan dispenser fortsätta att sökas enligt nedanstående beskrivning. Hanteringen av dispenser kan komma att dröja längre än normalt.

        I svensk handboll är det endast tillåtet för spelare som fyller 17 år under det kalenderår tävlingsåret börjar att spela seniorhandboll. Säsongen 2019-2020 är det spelare födda 2002 och tidigare.

        Det finns dock möjlighet att söka dispens för yngre spelare. Detta gäller endast spelare som är ett år för unga.

        Svenska Handbollsförbundets Tävlingskommitté (TK) beslutar i dispensärenden. TK har delegerat till regionerna att besluta om dispenser för spelare i division 2 och lägre. Det är de av TK utsedda regionansvariga som tillsammans med en representant från respektive SDF i regionen som beslutar i dessa ärenden. TK har gett regionerna direktiv att vara ytterst restriktiva när det gäller dispenser inom det egna tävlingsområdet.

        I samband med TK:s möte 1 säsongen 2018-2019 gick TK och de regionansvariga tillsammans igenom regelverket och aktuella rutiner för handhavande av dispenser (18-19 TK 1 § 9).

        Möjligheten att söka dispens har främst införts för att en individ inte ska hamna i en situation där det blir omöjligt att spela handboll. Om det finns ungdomslag i rätt åldersgrupp i föreningen, på orten eller inom en rimlig resväg så ska dispenser därför generellt sett inte beviljas. Innan dispensansökan hanteras ska den sökande och aktuell förening först undersöka möjligheten att spela i en yngre åldersklass. Även sociala faktorer kan spela in. Under säsong finns det även möjlighet att söka olika typer av tillfälliga dispenser.

        De fyra regionansvariga tar gemensamma beslut gällande ansökningar om åldersdispens i distriktens lägsta serier där de angivna skälen inte främst handlar om avsaknad av lag i aktuell åldersklass eller sociala skäl. Syftet med detta är att skapa en likriktad hantering av dispenser i hela Sverige.

        För att en dispensansökan ska vara färdigbehandlad före seriestart krävs att den är inlämnad och avgiften betalad senast den 15 september.

        För att ansöka om dispens så klickar ni er in på det elektroniska formuläret nedan:

         Formulär, klicka på bilden

        Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté handlägger dispensansökningar gällande spel i Svensk Handbollseliit, Handbollsligan, Damallsvenskan, Herrallsvenskan, samt damer och herrar division 1.

        Dispensansökningar gällande damer och herrar division 2 och lägre handläggs av respektive region.

        Ett enskilt SDF kan inte bevilja dispenser för seniorspel.

        Uppstår det meningsskiljaktigheter inom regionen så har Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté rätten att besluta i ärendet. Detsamma gäller överklagan av dispensärenden från serierna under division 1.

        Vid eventuell beviljad dispens så gäller denna endast i ansökt serie och eventuellt kval. Dispensen gäller inte spel i samarbetsförening.

        Tävlingsområdets fyra regioner är dessa:

        Uppdaterad: 2019-08-30 10:16
        Skribent: Adam Engström

        Nyheter

        Veckan i play

        2019-11-04

        Ny vecka - här kommer tips om kommande handboll…

        Är årets peppare en handbollare?

        2019-11-03

        Nu är nomineringen till Årets Peppare öppen och…

        Jerringfondens parasportpris

        2019-11-01

        Nu kan du nominera din förening Jerringfondens…

        Barnkonventionen blir lag

        2019-11-01

        Från och med 1 januari 2020 är FN:s…

        Topphandbollsymposium 2020

        2019-10-30

        Svenska Handbollförbundet anordnar ett…

         
        Svenska Handbollförbundet
        Box 11016
        100 61 Stockholm
        Telefon: 086996000