Hoppa till sidans innehåll

Tävlingskonferens & Årsmöte i Sandviken 25 maj !

2019-04-25 13:40

Här kommer inbjudan till årets tävlingskonferens, ordförande konferens och årsmöte för DGHF. Det kommer gå av stapeln den 25 maj i Sandvikens folketshus

Inbjudan Tävlingskonferens och Årsmöte.

 

Lördag 25 maj 2019, Sandviken Folkets HusHär med inbjudes Ni att närvara vid Dala-Gävleborgs verksamhetsdag inkluderande årsmöte och tävlingskonferens.

Målgrupper för dagen är:

• Tävlingsansvariga i din förening

• Ordförande

Självklart kan ni vara fler på varje post och alla är välkomna, ju fler desto bättre!

Kostnad: 350kr/person, max 1000kr/förening oavsett hur många som kommer.Under dagen kommer lunch serveras samt em fika vid kl. 15.00.

Program och Tider

0915-0945 Ankomst och fika

0945-1015 DGHF Ordförande inleder verksamhetsdagen med bl a stipendieutdelning

1020-1115 Årsmöte DGHF

1120-1200  Lisa Gustafsson presenterar sin domarundersökning

1200-1300 Lunch

1300-1600 Konferensblock, se separata program för respektive konferens

 

Anmälan, senast den 3/5 till DGHF på kansli@dghf.se

Ange vilka som kommer! Glöm inte att meddela specialkost.

 

Kallelse till årsmöte i DGHF. Tid: Lördag 25/5-19 klockan 10:20.

Genomförs som en del av programmet i tävlingskonferensen.

Plats: Sandviken, Folkets Hus.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Dagordning och fullmakt bifogas nedan.

 

Motioner till årsmötet skall vara kansliet tillhanda senast 5/5.

Årsbokslut och verksamhetsberättelser skickas ut till föreningarna digitalt senast 11/5.

 

Varmt välkomna!

 

Dagordning Årsmöte DGHF 25 maj 2019

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängdför mötet på grundval av den röstlängd som SHF:s styrelse harupprättat för Dala-Gävleborgs Handbollförbund.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet samt av två rösträknare

7. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senasteverksamhetsåret

8. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senasteräkenskapsåret

9. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för samma tid

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

11. Behandling av förslag från styrelsen

12. Behandling av inkomna motioner

13. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det påbörjadeverksamhets- och räkenskapsåret

14. Val av ordförande för ett år

15. Val av tre eller fyra styrelseledamöter för två år

16. Val av revisor för ett år och revisorsuppleant för ett år.

17. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet (FM)

18. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till DF-mötet

19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för ett år

20. Årsmötets avslutande

 

FULLMAKT

 

För DGHFs Årsmöte den 25 maj 2019_______________________ges härmed

 

fullmakt att företräda____________På DGHFś årsmöte 2019-05-25.

Firmatecknare Förening

 

DAGORDNING TÄVLINGSKONFERENS Sandviken 25 maj 2019

Välkomna

Närvarande klubbar

Föregående säsong, ris och ros.

Seniorserierna – information Nyheter inför nästa säsong från SHF

Anmälningsläget inför kommande säsong

Slutlig serieindelning

Övriga frågor

Avslut

 

 

INBJUDAN TILL ORDFÖRANDEKONFERENS

I samband med DGHF’s tävlingskonferens den 25/5 så inbjuds Er föreningsordförande att delta i en egen konferens som kommer att hållas parallellt med tävlingskonferensen.OBS Klockan 1300-1430

Agenda:

• Välkomna

• Närvarande föreningar, kort presentation av föregående säsong

• SHF’s arbete kring regionsindelning dvs sammanslagning av distrikt

• Övrigt

 

Varmt välkommen!

Pär Olsson, Ordförande DGHF

Uppdaterad: 2019-04-25 14:07
Skribent: Mattias Bredenfeldt

Fler nyheter

Årets stipendiater

2020-05-30

Årets duktiga domare och ledare under 25 år har…

Hålltider och dokument till årsmöte/tävlingskonferens 2020

2020-05-29

Här följer hålltider och annan viktig…

Nytt datum för regionläger beach

2020-05-12

Den 16 maj var det tänkt att SHF skulle…

Inför årsmöte/tävlingskonferens 30/5

2020-04-27

Som vi redan meddelat kommer årets…

Digital folkbildning

2020-04-07

Studieförbunden påverkas kraftigt av den…

 
Dala-Gävleborgs HF
Lugnetvägen 1 B
791 31 Falun
Telefon: [saknas] Information