Hem / Utbildning

Utbildning

Ny domarutbildning lanseras

Svenska Handbollförbundet har beslutat att, inför säsongen 2020/2021, implementera den nya domarutbildningen fullt ut. Den är utformad som en stegutbildning som startar på föreningsnivå med minihandboll. Historiskt har utbildningarna varierat både i innehåll, frekvens och legitimering i olika delar av landet. Syftet med den nya utbildningen är att Svenska Handbollförbundet tar ansvar för en samlad utbildning. Den nya utbildningen är delvis digital och därmed mer lättillgänglig.

 

Nya domarutbildningens uppbyggnad

Utbildningen är en sammanslagning och utveckling av tidigare förenings- och distriktsdomarutbildning.

Tidigare benämningar såsom ”föreningsdomare” och ”distriktsdomare” ersätts av utbildningsnivåerna enligt steg 1 till och med steg 4.

En nyhet i utbildningen är en särskild utbildning för mentorer vars uppgift är att över tid stötta och coacha våra domare. En kortare utbildning för mentorer utan behörighet att vara kursledare. Denna kommer startas upp under säsongen 2021-2022

Vem utbildar vem?
Instruktörer till de olika stegens utbildningar utbildas genom såväl SHF:s som SDF:s instruktörs- och mentorskapsutbildningar.

 

Utbildning av mentorer

Mentorer för domare utbildade på steg 1–2:
utbildas inom föreningen och är en onlinekurs. Tidsåtgång är cirka två (2) timmar teori. Ansökan och utbildningsbevis från kursen görs via SDF. Mentorer nomineras av föreningen. 

Mentorer för domare utbildade på steg 3–4:
utbildas av SDF och är en onlinekurs med en (1) fysisk träff. Tidsåtgång cirka fyra (4) timmar teori/träff. Ansökan och utbildningsbevis från kursen görs via SDF. Mentorer nomineras av SDF.

Tidsplan
Mentorsutbildningen presenteras januari 2021.

 

Utbildning av instruktörer

Instruktörer till utbildningar på steg 1–2:
SDF arrangerar utbildningarna med sina, utav SHF, utbildade instruktörer. Detta kan ske enskilt i en förening eller centralt i ett SDF. Utbildningen omfattar cirka sex (6) timmar teori. SDF/Förening genom SDF lägger själva upp planeringen för hur många tillfällen som gäller för just deras kurs. 

Instruktörer till utbildningar på steg 3–4:
SHF arrangerar utbildningen av instruktörerna genom en fysisk träff första gången instruktören går utbildningen. Detta ger behörighet som instruktör för steg 1-4, samt att utbilda andra instruktörer i steg 1-2.

Vid förändringar eller stora regeländringar krävs uppdatering av kursen. Kallelse för detta sker genom SHF. Utbildningen kan då ske fysiskt eller genom videokonferens.

Repetitionskurser
Repetitionskurser genomförs varje år i SDF. Antingen genom en videokonferens eller en fysisk träff. Utbildning vänder sig till de instruktörer som skall genomföra repetitionsutbildningarna för de domare som uppnått steg 4 och som fortsatt vill befinna sig där.

 

Utbildning för domare   

STEG

BEHÖRIGHET

GENOMFÖRANDE

Steg 1

Minihandboll

Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 2

Minihandboll – U13

Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 3

Minihandboll – U19

Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 4

Minihandboll – Senior (Div.2 dam, Div.3 herr)

Tidsåtgång ca 6 timmar, 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Repetition

Steg 4

Utbildningen görs årligen av de som uppnått steg 4 och som fortsatt vill befinna sig där.

För full behörighet skall nya domare över tid ha gått samtliga utbildningssteg.

Tidsplan
Från och med augusti 2020 finns det utbildade instruktörer som kan hålla steg 1 och steg 4 utbildningar.

Övergångsregler
De domare som tidigare är utbildade som föreningsdomare i distriktet har rätt att gå utbildningens steg 3 när denna införs.

De som idag är distriktsdomare räknas från och med nu som steg 4 domare. Vi rekomenderar dock distrikten att hålla steg 4 kursen för dessa domare som en uppstart under säsongen 2020-2021

Ekonomi
Föreningarna har möjlighet att ansöka om projektmedel genom Idrottslyftet för genomförande av den nya domarutbildningens stegutbildningar. Projektmedlen är dock begränsade, se förutsättningar nedan. Bidraget kan maximalt uppgå till 8 000 kronor per utbildning. Utbetalningen sker till berättigad förening.

Kostnader för föreningen:

 1. Utbildning av egen instruktör till steg 1–2 eller tillsammans med närliggande föreningar. Sker genom SDF:s försyn av deras utbildade instruktörer och utbildningar. 
 2. Utbildning av mentorer. Sker genom SDF:s försyn av deras utbildade instruktörer och utbildningar från och med januari 2020.
 3. Utbildningskostnaden som betalas till SDF för genomförande av föreningens stegutbildningar för kostnader såsom material, instruktörsarvode, resekostnader, licensavgift (engångsavgift om 150 kronor första gången en domare registreras i den nya portalen) samt eventuell lokalhyra, mat och logi.

Kostnader för SDF att utbilda instruktörer:

 1. Utbildning av instruktörer till steg 1–4 för domare- och mentorsutbildningar.
 2. Licensavgift (engångsavgift om 150 kronor första gången SDF registrerar de utbildade domarna i den nya portalen). SDF har att lägga in kostnaden i kursavgiften för föreningen. 

Domarprojekt inom ramen för projektmedel

Domarprojekt under 2020 (2020-01-01-2020-12-31) är prioriterat och inriktat på stimulans till utbildning genom SHF:s stegutbildning för domare. Det är endast arrangerande föreningar som genom IdrottOnline kan ansöka om projektmedel.

 • Utbildningsbidrag kan erhållas om maximalt 800 kronor/deltagare eller 8 000 kronor per utbildning enligt förutsättningarna som presenteras i den nya domarutbildningen.
  Stöd ges till utbildningarna med SDF som anordnare.
 • Utbildningen skall vara registrerad i Utbildningsmodulen senast den 15/10 2020 och vara avslutad och slutrapporterad i Utbildningsmodulen senast 15/11 2020.
 • Förening kan erhålla nytt utbildningsbidrag för en stegutbildning först när föregående utbildning är slutrapporterad i Utbildningsmodulen.
 • Ansökan behöver inte skickas in utan allt hanteras av SDF/SHF, ett led i att underlätta administrationen för föreningarna.
 • Vid registrering av kurserna i IdrottOnline Utbildningsmodulen skall utbildningarna döpas enligt följande mall (ingen annan information får läggas till i kursnamnet):

Typ av kurs_ stegX_ Distrikt 
Exempel: Domarkurs_Steg1_Stockholm.

Observera att: de typer av kurser som kan registreras är Domarkurs eller Mentorskurs.

 • Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället, men som godkänns senare, skall av SDF:s utbildningsledare rapporteras till Niklas Axvallen, Svenska Handbollförbundet, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.
 • Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Principen ”först till kvarn” gäller.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Niklas Axvallen, This is a mailto link >>