Hem / Regelböcker / Spelregler i beachhandboll

Regelboken - beachhandboll

Dessa spelregler är gällande från och med 8 juli 2014.

Notera att:
För enkelhetens skull kommer det kvinnliga pronomenet användas vid alla beskrivningar av personer, det vill säga: manliga och kvinnliga spelare, delegater, domare och övriga personer. Hur som helst, reglerna ska genomgående anses gälla på samma sätt för både kvinnliga och manliga deltagare, bortsett från Regel 3 (storleken på bollen). 

 

Beachhandbollens filosofi baseras på ”Fair play”. Alla beslut ska tas i enlighet med följande principer:

-       Respektera spelarnas fysiska hälsa och integritet.

-       Respektera spelets filosofi

-       Respektera spelets flyt men tolerera aldrig aktioner som är mot reglerna

-       Uppmärksamma och belöna sportsligt uppträdande

 

Ladda ned regelboken.