Hem / Regelböcker / Spelregler i handboll

Regelboken

Spelregler i handboll, gäller från den 1 juli 2022.

I denna första upplaga av nya regelboken så kommer ni återfinna gul och grönmarkerade texter. Det är dessa markeringar som belyser alla nya regler och direktiv som finns med i denna upplaga. De gula markeringarna är regler och direktiv från maj 2022 och det gröna markeringarna är från juli 2022. 

Handbollens spelregler består av regeltexten med kommentarer, domartecken, klarlägganden till spelreglerna och reglementet för avbytarområdet. I den här regelboken förekommer dessutom riktlinjer för spelplanen och målen, handbollsdomarens tio punkter och några PM vilka har tagits med för att underlätta för oss som sysslar med handboll. 

Observera:

För enkelhetens skull använder regelboken generellt ordens maskulina form för spelare, ledare, domare och funktionärer. Reglerna gäller emellertid lika för manliga och kvinnliga deltagare, utom vad beträffar reglerna för bollstorlekar.

Avvikelser från IHF:s regelbok:

Det finns en del bestämmelser i Internationella Handbollförbundets (IHF) spelregler, som inte överensstämmer med de svenska tävlingsbestämmelserna. Till exempel handlar det om åldersindelning för ungdomshandbollen, bollstorlekar  I dessa fall hänvisas till Svenska Handbollförbundets (SHF) tävlingsbestämmelser och reglementet för respektive ungdomstävling samt tävlingsbestämelser för barn och ungdom (TBBU).

Regelboken 2022 i sin helhet hämtar du här --->

Regel 1: Spelplanen

 

 

Regel 2: Speltiden, slutsignal och timeout

 

 

Regel 3: Bollen

 

 

Regel 4: Laget, byte av spelare, utrustning

 

 

Regel 5: Målvakten

 

 

Regel 6: Målgården

 

 

Regel 7: Hur bollen får spelas, passivt spel

 

 

Regel 8: Förseelse mot motståndare och osportsligt uppträdande

 

 

Regel 9: Mål

 

 

Regel 10: Avkast

 

 

Regel 11: Inkast

 

 

Regel 12: Målvaktskast

 

 

Regel 13: Frikast

 

 

Regel 14: 7-meterskast

 

 

Regel 15: Instruktioner för utförande av kast (avkast, inkast, målvaktskast, frikast och straffkast)

 

 

Regel 16: Bestraffningar

 

 

Regel 17: Domare

 

 

Regel 18: Tidtagare och sekreterare

 

 

Domartecken

 

 

Klarlägganden till spelreglerna

 

 

Reglemente rörande avbytarområdet

 

 

Riktlinjer och tolkningar

 

 

Riktlinjer för spelplan och mål

 

 

Reglemente för Shoot Out

 

 

Domarens tio punkter

 

 

PM för domare

 

 

PM för tidtagare och sekreterare

 

 
PM för föreningar