Hem / För föreningen

För föreningen

Idén med Handboll Fitness är att föreningar ska kunna erbjuda ett komplett och enkelt träningskoncept för alla som vill testa, stanna kvar i eller komma tillbaka till handbollen och dess gemenskap. 

Målgruppen är barn, unga och vuxna med eller utan erfarenhet av idrotten. Föreningen kan starta Handboll Fitness på det sätt som passar just dem. 

 

Genom att erbjuda ett Handboll Fitness som en del av föreningens idrottsverksamhet ges möjlighet för flera målgrupper att fortsätta idrotta på egen ambitionsnivå. Med Handboll Fitness erbjuds något för alla i ett och samma pass. Handboll Fitness kan vara en del av föreningsutvecklingen för att skapa Handboll för alla hela livet.

 

Ett lyft för motionsidrotten

Med de här enkla träningskonceptet kan föreningen snabbt möta upp efterfrågan att erbjuda något för de målgrupper som vill idrotta utan att tävla. Handboll Fitness kan vara ett koncept för de motionärer som saknar den gemenskap som föreningslivet för med sig, och för de som vill träna på egna villkor.

 

Alla kan vara med!

Tack vare att övningarna är enkla men ändå utmanar på alla nivåer, kan alla - oavsett erfarenhet av handbollen, få sig en utmaning. Handboll Fitness är ett bra komplement till föreningens övriga verksamhet och ett sätt att få fler i rörelse. Här finns möjlighet att locka till sig fler medlemmar och bredda sin medlemsbas.

 

Funkar på alla platser

Träningen kan utföras på nästan vilken plats som helst. Ett pass kan pågå parallellt med annan träning på halvplan eller en tredjedels handbollsplan, utomhus på gräs eller på beachhandbollsplan.

Sport Fitness, där Handboll Fitness ingår, är ett samverkansprojekt mellan Svenska Handbollförbundet, Skånes Handbollförbund, Skånes Ishockeyförbund, Skånes Innebandyförbund och RF-SISU Skåne med delfinansiering från Framåtfonden. 

Kontakta vår projketledare Camilla Rohlén.

Läs mer på den officiella webbplatsen sportfitness.nu.