Hem / Kontakt / Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Lars Berger

Ledamöter

Emma Hansson, Vice Ordförande och Utbildningskomiittén

Annika Lundeslöf, Kassör

Sussie Tägt, Sekreterare

Patric Nilsson, FORK

Ibrahim Sivic, TK, Rättskommittén

Thomas Elofsson, DFK

Agneta Svensson, Utbildingskommittén

Stellan Grönberg, TK

Morten Husby, DFK