Hem / Barnhandbollscoach

Barnhandbollscoach

Genom att erbjuda föreningen en coach till coachen som bekräftar goda ledarbeteende och diskuterar utveckling tror vi att vi får en mer reflekterande handbollsmiljö och bidrar till att bygga sunda och utvecklande ungdomslag. 

Med sunda värderingar kommer fler spelare att stanna längre även när lagen blir äldre. Med starkare ledarskap får vi en bättre verksamhet för barnen vilket är grundsyftet med projektet. 

Barn som mår bra, har roligt utvecklas och får ett livslångt intresse för idrott.

Övergripande syfte 

Förbundet vill bidra till att stödja föreningar som har verksamhet för barn upp till 12 år. 

Mål

Målsättningen med satsningen är att barnen i föreningen erbjuds bästa tänkbara tränings- och matchmiljö i enlighet med Grönt kort och SHFs Barnhandbollspolicy, pedagogik och Trygg handboll. Motivera ledare att gå TU1 och TU2. Påvisa verktygslådan från RF Sisu som anspänds som fördjupning.

Vi börjar år ett med ca tio föreningar sprida i hela HF Syd. Tanken med det är att kunna ge alla coacher rimlig feedback från förbund och RF Sisu.

Uppdrag

Barnhandbollscoachens uppdrag är att coacha tränarna i sin förening i samband med träningar och matcher. Coachen utgår ifrån en checklista för träning och en för match. Coachen observerar tränarna och spelarna och efter aktiviteten samtalar coachen och tränarna om vad som har hänt. Coachen ska vara ett stöd för ledarna och någon att samtala med för att få tips och stöd i sin ledarroll. Barnhandbollscoachen kan få stöd av RF Sisu-konsulent att jobba med fler verktyg. Verkar för att ledarutbildningen Grönt kort genomförs och efterlevs i föreningen. Barnhandbollscoachen kan arvoderas av föreningen. Omfattning i uppdraget är ca 1-2 ggr/vecka och då går Barnhandbollscoachen runt och besöker alla lag upp till 12 år i föreningen.

Förväntningar på Barnhandbollscoachen

  • Ledarutbildning 
  • Grönt kort
  • Kunskaper och förståelse för innehållet i Barnhandbollspolicyn

Stöd från RF Sisu 

Föreningen kan beviljas medel från RF Sisu och detta förutsätter att folkbildningsverksamhet som rapporteras.

Handlingsplan för tre parter

Föreningen sitter ner med förbundet och RF Sisu och tillsammans tar man fram en handlingsplan.

Utbildning för Barnhandbollscoach

  • Digitalt Introduktionsmöte för minst två personer från föreningen den 18:e oktober kl 18.30-20.00
  • Därefter är det en Utbildning som är obligatorisk för nya coacher
  • Under säsongen erbjuds sedan fortbildningar och inspiration vid minst två tillfällen 
  • Erfarenhetsutbyte med andra Barnhandbollscoacher vid minst två tillfällen

Anmälan till 18:e oktober gör du på denna länk:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1521708