Hem / Blekingeprojektet

Belkingeprojektet

Under första delen av 2022 kommer projektet "Blekingeprojektet" att starta. Detta är ett projekt mellan handbollsföreningarna i Blekinge, RF-SISU Blekinge och Handbollförbundet Syd.

Syftet med projektet är stärka handbollsfamiljen och få den av växa. Vi eftersträvar en föreningskultur som präglas av utveckling, samarbete och tillväxt. Blekinge ingår i Handbollförbundet Syd och en bakomliggande tanke är att denna östliga del av distriktet skall vara en nod för utveckling.  

Projektet 
Själva projektet har två olika delar. Dels handlar det om inspirations och kompetenshöjning på själva handbollsidan som skall uppnås genom att erbjuda ca sex olika träffar i form av handbollsrelaterade inspirationspass och dels med mjuka värden i form av föreningsutvecklingsträffar på olika tema en bra idrottsförälder, värdegrunden i föreningen och ledarförsörjning. 

Föreningarna sätter själva innehållet i träffarna och HF Syd och RF SISU Blekinge försöker bidra till att fylla träffarna med kvalitet och innehåll!

Föreningar i Blekingeprojektet
H78 Sölvesborg
Mörrums Handboll
Karlshamns Handboll
Ronneby Handboll
IFK Karlskrona
Karlskona Handboll