Hem / Team Oliver - Framtidens Ledare

Team Oliver - Framtidens Ledare

Projektledare och projektgrupp 
Oliver Bengtsson är initiativtagaren att dra i gång ett Nätverk för unga ledare. Oliver är själv 23 år och en driven ung ledare som vi ser kommer växa med uppgiften. Oliver har pluggat Idrottspsykologi och har gått Tränarutbildning 1-6 samt har redan flera års ledaerfarenhet och är med i Referensgruppen för Jämställdet och inkludering.

Projektgruppen består av Kristiina Pekkola, Camilla Rohlén och Emme Adébo som finns med som stöd i bakgrunden men poängen är att Oliver står i spetsen för detta. Unga leder unga! 

Eftersom projektmedlen kommer från RF Sisu Skåne (ansöktes innan omorganisationen) är detta en pilot som startar i Skåne. Vårt självklara mål är att senare kunna erbjuda detta till alla delar av HF Syd. 

Oliver ser att många unga har tuffa tider i dessa Coronatider och vi behöver göra något för att uppmärksamma unga ledare. 

Syfte med projektet 
- Stödja, kompetenshöja och peppa unga ledare att vilja fortsätta inom idrotten.  Behålla dem. 
- Ge deltagarna nycklar och nätverk att utveckla sig själv att verka för en sund utveckling inom idrotten.  
- Bidra till motivation att förkovra sig inom idrotten. 
- Bidra till att bygga ledare som är ambassadörer för Idrottens värdegrund. 

Hur går det till? 
- Mentorsgrupp för unga ledare 18-25 år.  
- Tidsperiod är februari tom oktober 2022. 
- 10 träffar skall genomföras blandat fysiskt och digitalt.  
- Social chattgrupp för diskussioner. 
- 12 deltagare. Föreningar kan nominera med motivering. Vi handplockar på rekommendationer personer som är ambitiösa. 
- Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i alla HF Syds arbete. 
- Projektet är kostnadsfritt för de som kommer med men ev. reskostnader får deltagarna eller föreningen själv stå för.  
- Projektet utvärderas med en enkät till deltagarna. 

Två delar 
Projektet genomförs i stora drag i två delar: 

  1. Nätverkande, reflektioner och coaching 
  2. Inspirationsföreläsningar och därpå följande diskussioner.
  1. Vi tänker att ledarna är mentorer för varandra. Ser på varandras matcher konstruktiv feedback på vad man kan göra bättre men även vad man gör bra. Detta sker i smågrupper 2-4 fyra personer där man hjälps åt att utvecklas. Grupperna cirkulerar runt under ett verksamhetsår så att man kan få möjligheten till input från många håll. Vi kör även storgrupper med hela gänget där det är fritt fram att bolla idéer för hur man kan utvecklas samt även kanske titta på matcher och analysera tillsammans med utveckling i fokus. Vi kan använda elitmatcher men även ungdomsmatcher. 
  1. Inspirationsföreläsningar med elittränare för att boosta motivation och vilja att bli bättre. Vi tänker t ex på unga tränare som redan nu är uppe på elitnivå. Vi tänker att Inspirationsföreläsningarna kan vara från olika perspektiv av idrotten som t ex psykologi, ledarskap, tränare, spelare, domare, parahandboll och nya spelformer. Föreläsningarna är ca 45 minuter så att det finns lika mycket tid att diskutera med föreläsaren sedan!


Nominera
Nu finns möjlighet för er föreningar att nominera Unga ledare med motivering till ett nytt spännande nätverk. Vi handplockar på rekommendationer personer som är ambitiösa. Eftersom projektmedlen kommer från RF Sisu Skåne (ansöktes innan omorganisationen) är detta en pilot som startar i Skåne. Vårt självklara mål är att senare kunna erbjuda detta till alla föreningar i HF Syd. 

Skicka in namn, kontaktuppgifter och motivering kring varför just denna person är lämplig för detta nätverk och en mycket kort beskrivning över vilka utbildningar och uppdrag persona har haft.  

Skicka in nomineringen till This is a mailto link senast den 31 januari.