Hem / Domare & Funktionär / Domarutbildningar

Domarutbildningar

Domarutbildningarnas steg och tidsomfattning

För att få lov att döma måste man ha genomgått en Domarutbildning. 

För att påbörja Steg 1 måste man vara minst U14 och för att påbörja Steg 2 minst U15.

Normalt sett kan man gå vidare till nästa steg efter en säsong men i undantagsfall kan en mentor bedöma att en domare kan gå upp snabbare.

Svenska Domarutbildingen är uppdelad i 8 steg.

Alla Domare får en tag efter utbildningen en inloggning till Domarutbildingsportalen där man kan fortbilda sig.

Domare från steg 3 och uppåt får en inloggning till Domarwebben där matcherna i distriktet tillsätts.

Steg 1 och 2 arrangeras i samarbete mellan förening och distrikt. Läs mer här: https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/domarefunktionar2/domarutbildningiforening/ 

Steg 3, 4, 5 och 6 arrangeras av distrikt innan SHF tar över de högsta stegen.

STEG BEHÖRIGHET GENOMFÖRANDE

Steg 1

Minihandboll

Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 2

Minihandboll – U13

Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 3

Minihandboll – U19

Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 4

Minihandboll – Senior  (Div.2 dam, Div.3 herr)

Tidsåtgång ca 6 timmar, 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 5

Repeption av Steg 4

Utbildningen görs årligen av de som uppnått steg 4 och som fortsatt vill befinna sig där.

Praktik

Praktiken genomförs på steg 1 och 2 med hjälp av Domarmentorn i föreningen alternativt mentor från HF Syd.

Praktiken på steg 3 och 4 genomförs med mentor från HF Syd.

När praktiken och teorin är genomförd är man legitimerad domare.

Legitimationstider

Normalt sett måste man gå en domarutbilding varje år men på steg 1 och 2 kan det i upp till fyra år räcka att man uppdaterar sig i utbildnngsmaterialet på utbildningsportalen. From steg 3 måste man fortbilda sig varje säsong.

Nomineringar

På steg 1 och 2 är det domarmentorn i föreningen som nominerar när man är mogen att ta nästa steg upp. 

På steg 3  är det HF Syds Domar- och funktionärskommitté som nominerar. Steg 5 krävs ingen nominering.

Nomineringar till steg 6 görs av HF Syds Domar- och funktionärskommitté i samråd med SHFs DFK. 

Därefter är det SHFs DFK som nominerar.

Instruktörer

Det finns tre nivåer av instruktörer:

Föreningsinstruktör - Steg 1 och 2

Distriktsinstruktör - Steg 3,4 och 5 samt Föreningsinstruktörer.

Förbundsinstruktörer - Steg 6 , Förbundsdomare, Elitdomare och Distriktsinstruktörsutbildning.

I HF Syd har vi 11 Föreninsginstruktörer, 9 Distriktsinstruktörer och 1 Förbundsinstruktör.

Är du intresserad av att bli instruktör kontakat This is a mailto link 

Kostnader

Att utbilda sig till domare är förknippat med en kostnad. På steg 1 och 2 är det föreningen som står för kostnaden men därefter är det individen själv som står för avgiften. I en del föreningar sponsrar man unga domare att gå steg 3 mot att domaren dömer en del ungdomsmatcher i utbyte. 

Vad är det avgiften går till? Ibland får vi den frågan och därför är det relevant att redogöra för det! 

Legitimering och tillgång till utbildningsportalen, arvode till instruktören, lokalkostnad, lunch, adminkostnader för kontoret.

En stor utgift på domarsidan är vårt mentorsprogram from steg 3 som är en central del i utbildningen.

För domare på steg 1 och 2 erbjuder vi föreningen domartröjor.

Domarkurser 2021 steg 3-5 i HF Syd

Notera att ändringar kan komma att ske och att det krävs minst 10 personer för att en kurs skall bli av.

I anmälan skall man ändra organisation till förbund och ang Handbolförbundet Syd.

Domarutbilding steg 3 Malmö 13/11 (Alexander Johnsson)
Domarutbilding steg 5 i Malmö 14/11 (Alexander Johnsson)
Domarutbilding steg 3-5 i Växjö 13/11 (Lennart Jyllhed)

Domarutbilding steg 5 Malmö 11-Dec        

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1518784