Hem / Förbundet / HF Syd Trygg Handboll

Trygg Handboll

En trygg handboll i HF Syd är en handboll fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En handboll där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det finns hjälp och stöd för föreningar i dessa frågor och på denna sida och dess undersidor har vi samlat värdefull information för att skapa en trygg handboll för alla aktiva inom HF Syd.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till HF Syds personal och/eller till en kontaktperson inom respektive RF SISU distrikt:

Skåne sakkunnige i barn- och ungdomsidrott Martin Edbladh på Tlf: 010-476 57 49 eller e-post: martin.edbladh@rfsisu.se

Småland Ulrika Ringström, 036-34 54 33 eller This is a mailto link (Ulrika är även ansvarig RF SISU konsulent för Oskarshamn och Vimmerby kommun som ju tillhör HF Syd) Och Elin Hornbrink, 036-34 54 38 eller This is a mailto link

Blekinge Martin Eliasson, 0708-54458 eller This is a mailto link

Halland Rickard Boman, 070-3414266, This is a mailto link

Om ett ärende inte kan hanteras av vare sig förening eller RF SISU distriktskontoret kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Läs mer här:

Svensk Handboll Trygg handboll

RF Trygg idrott

Riksidrottsförbundets guide till att Skapa trygga idrottsmiljöer (pdf)

RF har ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare. Länk till informationssida.

Bris – telefonlinje för barn 116 111
Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Hur kan vi jobba förebyggande med en trygg idrottsmiljö?

Handboll Syd har ett omfttande arbet för att påverka matchmiljön som heter #schysstmatch

RF SISU har ett material där man kan jobba med lagets värderingar som heter Försnack

BRIS och RF har ett material som utgår från barnkomventionen som heter Barnens spelregler