Hem / Föreningen / Hand the Ball

Hand the Ball

Hand The Ball är ett projekt med syftet att agera för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till en fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa. Hand The Ball-aktiviteterna implementeras med ett inkluderingspedagogiskt tillvägagångsätt där individernas olikheter och särskilda behov tillgodoses.

Hand The Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. Riktar oss till både skolor och föreningar med vår aktivitetsform samt värderingar och erbjuder utbildningar inom ledarskap och pedagogik.

Verksamheten riktar sig främst mot områden där föreningslivet sällan spelar en betydande roll. Aktiviteten kan äga rum där barn och ungdomar vistas naturligt – på torget, fritidsgården, i skolan eller liknande.

På nationell nivå utvecklas Hand The Ball Sverige via projektledare Ingemar Linnell och utbildningsansvarig Jennie Linnell. Som ambassadörer i HF Syd finns Erik Olsson, Anton Söderström, Emme Adébo och Camilla Rohlén.

Mer information om Hand the Ball hittar du Här och Här

Föreningar i HF Syd som är igång/ska starta upp Hand The Ball:
LUGI HF
Staffanstorp HK
Malmö HK
KFUM Kalmar
KFUM Lundagård
IFK Kristianstad
Vinslövs HK
Karlshamnd Handboll
IFK Malmö
IFK Ystad
Halmstad Handboll

Vill din förening starta Hand the Ball? Kontaka Camilla Rohlén