Hem / För föreningen / Parahandboll

Parahandboll

Starta upp!

Vill ni ha hjälp med att starta upp parahandboll i föreningen? 

Utveckla!

Har ni befintlig verksamhet inom parahandboll och vill ha hjälp med att utveckla denna?

Anmäl er till tävlingar!

Svenska Handollförbundet (SHF) samverkar med befintliga tävlingsarrangemang. Det finns två olika tävlingsklasser inom parahandboll: gåendehandboll och rullstolshandboll. Kontakta oss så informerar vi om vilka tävlingar/cuper ni kan delta i och anmäla er till.

Kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare för att få hjälp, råd och vägledning gällande parahandboll.
Peter Svensson, This is a mailto link.

Distriktskontakt

Vår projektsamordnare hjälper till med frågor specifikt rörande följande distrikt/regioner:

Skåne, Småland, Blekinge
Projektsamordnare: Albin SvenssonThis is a mailto link

 

Utbildning av framtidens handbollsledare

SHF ser det som viktigt att alla ledare som går utbildningar i Svenska Handbollförbundets regi framöver får ta del av och öka kunskaperna inom områdena handikappkunskap och bemötandefrågor. SHF ser att målgruppen finns med som en naturlig utbildningsdeltagare i framtidens utbildningar som en naturlig utveckling. Kontakta Peter Svensson, This is a mailto link, så informerar vi om kommande utbildningar.

 

OM PARAHANDBOLL

Verksamheten för personer som lever med en funktionsnedsättning växer inom svensk handboll. Parahandboll delas in i två tränings- och spelklasser: rullstolshandboll och gåendehandboll. Ett 30-tal föreningar i Sverige har återkommande verksamhet och det finns ett stort intresse från flera föreningar att starta upp. I dagsläget finns cirka 300 aktiva spelare runt om i landet. Verksamheterna är ofta samverkansaktiviteter mellan förening, kommunförvaltningar, brukarorganisationer och Regioner/habiliteringar.

Rullstolshandboll
Rullstolshandboll riktar sig till den som är beroende av sin rullstol i vardagen eller som på grund av förvärvad skada eller diagnos inte kan delta i gåendeklass på lika villkor.

Rullstolshandboll spelas med fem utespelare och en målvakt. Man spelar med en sänkt ribba vilket gör att målets storlek är 3x2 meter. I övrigt är reglerna de samma som i gåendehandboll, t. ex. så är tre steg detsamma som tre tag på rullstolens hjul. Ett klassificeringssystem för spelare används i samband med internationella tävlingar. I övrigt följer SHF/Rullstolshandbollen kompletterande regerverk som regleras EHF.

Rullstolshandboll förekommer i ordinarie cuper runt om i landet, Bohus Cup, Partille Cup och Lundaspelen är turneringar där rullstolshandbollen varit representerad flera gånger.

Rullstolshandboll på SM-veckan
Rullstolshandboll tog en plats på SM-veckan i Borås 2021. Det var första gången som ett SM i rullstolshandboll skulle arrangerats. På grund av spridningen av coronaviruset blev dock SM-tävlingarna inställda. Vi ser fram mot att kunna göra SM-premiär framöver.

Gåendehandboll
Gåendehandboll riktar sig till den som har intellektuell funktionsnedsättning (U) och/med tillägg av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N) får delta. För att kunna stärka spelarens möjlighet till deltagande rekommenderas föreningar att ta del av varje spelares utredning.

SHF har återkommande sammankomster för spelare dit föreningar har möjlighet att nominera spelare. Regler är enligt SHF:s ordinarie regelverk.

I den mån det är möjligt rekommenderar SHF att tävlingar arrangeras i två klasser för att möjliggöra ett nivåanpassat spel där spelarna får chansen att utvecklas utefter sin fysiska och intellektuella nivå, samt för att förebygga skaderisk då ålder och styrka på spelarna annars riskerar vara stor.

Blå klass: Spelformen är på hög nivå och handbollsregler kan respekteras fullt ut. Spelarna har god speluppfattning i kombination med en god fysisk förmåga. Spelarna är i behov av rak och tydlig kommunikation.

Gul klass: Spelare som kan behöva extra stöd i samband med att de finns på spelplan. Spelarna har mindre speluppfattning och är i behov av tydligare kommunikation. Spelaren kan omfattas av en fysisk lägre förmåga.

Behov av ledsagning - Vissa spelare kan, för att det ska vara möjligt att delta, behöva ledsagare. Ledsagaren ska inte delta i spelet utan endast möjliggöra för den aktiva spelaren att delta. Föreningen har skyldighet att, för varje spelare som bedöms behöva ledsagare, ge arrangören av tävlingen en väl underbyggd motivering till detta.