Hem / Angående glasögon och ungdomshandboll

Angående glasögon och ungdomshandboll

Svenska Handbollförbundets domar- och funktionärskommitté arbetar med ett officiellt beslut gällande vad som ska gälla för utövare i förhållande till glasögonregeln.

Tills vidare gäller att spelare upp till 14 år kan spela med glasögon.

U7-U14: Följande del av regel 4:9 är således inte gällande i i dessa åldersklasser

” Det är inte tillåtet att bära….. glasögon utan bågar, skalmar samt fasthållningsband”

Från och med U15 och uppåt gäller regeln.

U15-U19: Regel 4:9 används i sin helhet med tillhörande riktlinjer och bilaga.

https://www.svenskhandboll.se/contentassets/cb3ce3cd98294a3cb454a5ebb393c999/0_regulations-on-protective-equipment-and-accessories_gb.pdf

Dock får de spelare (U15 och äldre) som behöver ansöka om dispens om det är så att deras sportglasögon/glasögon inte uppfyller alla krav i enlighet med bilagan ovan, fortsatt göra detta. Dispenserna hanteras av administrerande distrikt. Viktiga delar vid godkännande är plastlinser samt fäste i bak för att undvika att glasögonen tappas. Ansökan om dispens skickas till This is a mailto link 

Läs mer på SHF här:

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/regelundantastillsvidarefordeyngstautovarna