Hem / Föreningsbeställd TU1

Föreningsbeställd TU1

Nu har ni i föreningarna möjlighet att arrangera egna Tränarutbildning 1 (TU1) i era föreningar i samarbete med oss på Handbollförbundet Syd.

Vi på Handbollförbundet Syd kan nu meddela att ni i föreningarna kan boka och beställa föreningsbeställda TU1 av oss. Vid beställning av en föreningsbeställd TU1 kopplas er förening ihop med en instruktör som genomför utbildningen för era ledare/tränare ute hos er i föreningen.

Från och med den 1 januari 2021 ska varje lag/träningsgrupp för barn i åldrar upp till 12 år minst ha en ansvarig ledare/tränare närvarande vid varje tränings- och tävlingstillfälle med godkänt genomgången SHF:s Tränarutbildning 1/Baskurs.

Innehållet i TU1 (tidigare Baskurs) har gjorts om, och således ser utbildningens upplägg annorlunda ut nu än det gjort tidigare. Utbildningslängden är numera cirka 14 timmar, som är fördelat på två moduler:

Modul 1: En webbutbildning som varje kursdeltagare ska genomföra på egen hand innan modul 2, det vill säga innan den fysiska delen av utbildningen. Webbutbildningen kan genomföras när som helst och tar cirka sju timmar att genomföra. I webbutbildningen ingår det hemuppgifter som ska genomföras i praktiken. 
Modul 2: Den fysiska träffen genomförs under en heldag alternativt två kvällar och är totalt åtta timmar.

Kostnaden för att genomföra en föreningsbeställd TU1 är 6000 kronor för arrangerande förening. Utbildningen måste vara öppen för deltagare från andra föreningar. Som arrangerande förening har man 14 dagar på sig att fylla sin egen TU1 efter det att man bokat den, därefter skickar Handbollförbundet Syd ut en inbjudan till närliggande föreningar. Om det är deltagare från andra föreningar som är med och går utbildningen erhåller arrangerande förening 300 kronor per extern deltagare. Denna administration hanteras av Handbollförbundet Syd.

För mer information om föreningsbeställd TU1 och hur ni går till väga för att boka en utbildning i just er förening, klicka här >>>