Hem / Öppet brev till alla domare

Öppet brev till alla domare

Hej alla domare i HF Syd!

Här kommer ett öppet hjärtligt brev tIill just er!

I HF Syd har vi strax över 900 föreningsdomare på steg 1-2, vi har 180 distriktsdomare på steg 3-4-5, 27 Regiondomare, 13 Förbundsdomare och 8 Elitdomare. Det innebär att vi har sammanlagt drygt 1200 domare bara i södra Sverige. 

Det är ni som utgör själva ryggraden i svensk handboll. Utan domare kan man inte spela handboll. Utan ambitiösa domare med spelförståelse och kommunikationsförmåga kan vi inte utveckla sporten handboll. 

Som domare är du inte bara rättskipare utan också en matchledare som bidrar till att barn lär sig ”social skills” för hur man uppför sig här i livet. Som domare bidrar du till att fostra kommande generationer, i en positiv och utvecklande miljö.

Att vara domare är ett ansvarsfullt uppdrag som är kul men utsatt. Som domare skall du göra ditt bästa och därmed pressar du dig själv. 

Som domare sätts du i massor med situationer där man tvingas fatta snabba beslut och kommunicera ut dem vilket är en givande form av personlighetsutveckling i stora mått! 

Som domare får du massor av vänner och bekanta, bland kollegor och funktionärer, men även ledare och spelare. Du är en central del av handbollsfamiljen. 

Som domare får du "gratis" fysisk träning när du dömer.

Som domare kan du göra karriär om du lägger manken till och tränar, dömer ofta och analyserar mycket.

Som domare är du ett föredöme och många gånger en förebild för spelarna. Hur du beter och behandlar andra, spelar stor roll för de unga som iakttar och tar efter ditt sätt. Här har du ett särskilt stort ansvar på det moraliska planet.

Var en positiv förebild. 

Döm ingen på förhand. 

Behandla alla schysst! 

Med alla menar vi spelare, ledare, kollegor, funktionärer, matchvärdar, publik, vaktmästare, kioskpersonal dvs alla vi ser i handbollsfamijen.

Dela med dig av ett vänligt ord. Det kan göra skillnad för en medmänniska på riktigt. 

Hjälp till att odla handbollsfamiljens värdegrund.

Låt oss tillsammans skapa en härlig, tuff, utvecklande, omfamnande och schysst matchmiljö. 

Det är de här vad vi menar med kampanjen #schysstmatch 

 

Läs mer på vår hemsida vad det kan innebära:

https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/Projekt/schysstmatch/ 

 

Vi räknar med dig! 

 

Tack för sin insats för framtida generationer!

Tillsammans bygger vi Svensk handboll.