Hem / På gång i HF Syd

På gång i HF Syd

Så här inför sommarens ledighet känns det angeläget med en uppdatering avseende Hf Syd.Sedan en dryg vecka tillbaka pågår rekryteringen av ny verksamhetschef till HF Syd, som ersättare för Bjarne Persson.

I mitten av augusti kommer Maria Fröjd att påbörja sin anställning hos oss. Däremot så har Erik Olsson blivit erbjuden en tjänst som idrottskonsulent på RF-Sisu i Växjö. Han kommer att påbörja tjänsten under början av hösten. Vi vill tacka Erik för det förtjänstfulla arbete som han utfört under HF Syds första 14 månader.

Vi har för avsikt att under hösten och över 2023, starta upp en bred satsning på ”Hand the ball” inom distriktet. Både till denna satsning och som ersättare till Erik kommer vi att rekrytera personal.Hälsningar
Handbollförbundet Syd

Lars Berger             Emma Hansson
Ordförande             Vice ordförande, HR-ansvarig