Hem / Utbildning / Spelarutbildning (SU) / SU 07 HF Syd

SU 07 HF Syd

Anmälan spelare födda 07 - Alla föreningar i HF Syd
Första omgången av spelarutbildningen i vårt nya distrikt HF Syd är nu igång!
Spelare födda 2007 är välkomna att anmäla sig till omgångens spelarutbildning. Varje spelare kommer att bli kallad till tematräningar, viktigt här är att försöka komma till just de träningar spelaren blir kallad till då det ligger mycket administration bakom denna utbildning.

Första spelarutbildningstillfället är 9-10 april och detta tillfälle är gratis då Sparbanken Skåne Ägarstiftelser går in gör det möjligt för alla spelare i distriktet att erbjudas två tematräningspass gratis. Spelaren kommer att bli kallad till en av dagarna och erbjudas två träningspass på samma dag. Träningsorterna är inte fastställda än men spelarna kommer att bli kallade utifrån geografiskt område och undvika för långa resor till dessa träningspass.

Andra tillfället med spelarutbildning pass 3-4 genomförs 7-8 maj. Detta tillfälle kostar 300kr per spelare och betalning görs när kallelse till träning har skickats ut, alltså ej vid anmälan. När spelaren klickar i "kommer" i kallelsen betalas avgiften. All administration hanteras i SportAdmin.

Vi vet att det inte är optimala datum för alla i och med USM steg 5, konfirmationer och andra evenemang. Men på grund av att vi är försenade i och med pandemin hoppas på förståelse att SU pass 3-4 ligger denna helg!Hur en träningsdag planeras att se ut
Spelaren kommer att erbjudas två träningspass á 1,5h på en dag. Det kommer att vara två träningsgrupper i varje hall.
Träningsgrupp 1 tränar första passet med start ca 9-10 tiden.
Träningsgrupp 2 tränar första passet efteråt (träningsgrupp 1 har då paus/lunch, har med egen mat).
Träningsgrupp 1 tränar andra passet - Klart för dagen efter detta (träningsgrupp 2 har då paus/lunch, har med egen mat).
Träningsgrupp 2 tränar andra passet - Klart för dagen efter detta.

Transport får man ordna själv. Anmälan skall ske på länkarna nedan. Det kommer vara ca 20-25 spelare på varje träningspass, blandade postitioner. Det kommer att vara två instruktörer per träningshall, en för målvakterna och en för utespelarna.

Det är viktigt att vara ombytt i god tid, träna gärna i er klubblagströja, ha med en pumpad boll, vattenflaska, ev tejp för eget bruk och måltid.All administration kring HF Syds Spelarutbildning och Distriktlagsverksamhet kommer att ske via SportAdmin och det är enklast om varje spelare anmäler sig själva. Här skapar varje spelare en profil och sedan bokar varje spelare en plats på antingen Spelarutbildningen och/eller Distriktsträning när anmälan är öppen. Efter anmälan sker en gruppindelning och varje spelare bli kallad till träningspass. Spelaren får en kallelse via mail (likt en matchkallelse) och spelaren behöver tacka ja/nej till passet. Nedan ser du datum och när respektive anmälan öppnar.

Anmälan Ledare i klubblag för spelare födda 07 - HF Syd
Vi vill skapa en grupp av de som är klubbtränare för spelare födda 07. Vi vill kunna nå ut med information till er och även samla er alla på en digital träff för att gå igenom syftet med spelarutbildningen, distriktslagsträningarna och möjlighet för er att ställa frågor.

Anmälningslänk Spelarutbildning (SU) Spelare. Öppen till 17 april
F 07 SU pass 3-4, 7 eller 8 maj
P 07 SU pass 3-4, 7 eller 8 maj
>>ANMÄL DIG HÄR<<

Anmälningslänk Ledare i klubblag till spelare födda 2007
Vi i HF Syd vill kunna göra informationsutskick till er klubblagsledare under resans gång.
>>ANMÄL DIG HÄR<<


Träningsdagar
SU FP07 pass 1-2, 9 eller 10 april -22
SU FP07 pass 3-4, 7 eller 8 maj -22
Distriktlagsverksamhet FP07 pass 5-6, 20 eller 21 augusti -22
Distriktsverksamhet, läger, 24-25 september -22 (uttagna spelare)
Distriktslagsträningar inför Sverigecupen, 8 eller 9 oktober -22 (uttagna spelare)
Sverigecupen 11-13 november -22 (uttagna spelare)


Sparbanken Skåne Spelarutbildningspass 1-2 (gratis för alla genom Sparbanken Skånes ägarstiftelser som bidrar till att alla får en basutbildning i handboll)

Arr: HF Syd

Spelarutbildningspass 3–4 (kostnad 300 kr för 2 träningspass)

Arr: HF Syd


Steget efter spelarutbildningen
 är att Distriktslagsträningar startar. Anmälningslänk öppnas upp efter Spelarutbildningen. Detta är två olika utbildningsblock som inte är beroende av varandra. Spelare väljer om de vill vara med på båda verksmaheterna eller bara den ena. Då alla inte är intresserade av att gå vägen till distriktslag finns möjlighet att de som är intresserade får anmäla sig på nytt. Så småningom tas spelare ut till distriktslag. Sverigecupen spelas normalt sett i november varje år. 
 

Spelarutbildningspass 5-6 Distriktslagsverksamhet (kostnad 300 kr för 2 träningspass, viss selektering då distriktslagsverksamheten driver dessa utbildningspass)

Arr: HF Syd