Hem / Framtidens idrottshall

Framtidens idrottshall

2020-08-03 13:22

Framtidens Idrottshall - direktsänt webbinarium om utmaningarna med hälsa och rörelse i vår gemensamma vardag – och hur framtidens idrottshall kan stärka folkhälsan. 

Bristen på idrottshallar är stor, samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa.  

Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott; Svenska Innebandy-, Basketboll-, Gymnastik-, Handboll- och Volleybollförbundet, har tillsammans med White arkitekter tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för ökad rörelserikedom och rörelseglädje för fler.  

Tillsammans vill vi verka för en bättre och mer jämlik folkhälsa. Det här kommer vi att presentera i ett direktsänt webbinarium den 1 september kl 9-11.30, där vi med inbjudna gäster diskuterar behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja det. Webbinariet sker i samarbete med Träffpunkt Idrott. 

Program:

09.00: Inledning 

  • En nationell kraftsamling för ökad fysisk aktivitet för fler barn och unga, för en jämlik folkhälsa. Johan Holmsäter, nationell samordnare för fysisk aktivitet.
     
  • The active individual in the center of the design process – motivations and how to integrate them in the built environment. Oliver Vanges, LOA-fonden. 

  • Framtidens Idrottshall - presentation av arbetet med och resultatet av projektet Framtidens idrottshall. Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet samt Rebecca Rubin och Niklas Singstedt, White arkitekter. 
  • Rörelsefaktor - Hur planerar vi för idrott och rörelse i staden? Om arbetet med Rörelsefaktor, ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i planprocessen. Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet. 

  • Planeringsverktyg - stödjande fysiska livsmiljöer. Hur man skapar ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering. Louise Didriksson, White arkitekter. 

Ca 11.30 Avslutning. 

Anmälan till webbinariet >
Mer information om Framtidens idrottshall >

Kontakt, Svenska Handbollförbundet 
Per Ekberg
This is a mailto link
070-646 87 30


Framtidens idrottshall – en ny mötesplats för rörelseglädje och gemenskap

2020-06-03 12:29
Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett ökande behov av mötesplatser som främjar rörelse och gemenskap. I samarbete med Sveriges fem största förbund för inomhusidrott; Handboll-, Basketboll-, Innebandy-, Gymnastik- och Volleybollförbundet, har vi tagit fram ett innovativt koncept för framtidens idrottshall. Tillsammans vill vi bidra till att stärka folkhälsan i samhället.

Idrottshallar byggs idag enligt gamla normer och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Framtidens idrottshall kan, genom innovativa lösningar som möter framtida hållbarhetskrav, skapa förutsättningar för rörelseförståelse och livslång rörelseglädje och stödja en föreningsgemenskap som ger trygghet och sammanhang för fler. Idrottshallen kan också vara en mötesplats i vardagen, oavsett var den uppförs genom att erbjuda ett brett, gränsöverskridande innehåll där idrott och rörelse är i fokus, såväl för skolan och idrottsrörelsen som för de som idag inte är aktiva.

Konceptet för framtidens idrottshall presenteras på förmiddagen den 1 september, samma datum som det inställda Träffpunkt Idrott skulle ha ägt rum. Inbjudan med exakt tid och plats, fysisk eller digital, för evenemanget skickas ut senare, men boka gärna in datumet redan nu. Är du intresserad av framtidens idrottshall och vill få en inbjudan? Skicka en intresseanmälan till någon av våra ansvariga för projektet:

Daniel Glimvert, anläggningsansvarig, Svenska Gymnastikförbundet, This is a mailto link
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, White Arkitekter, This is a mailto link


Sveriges fem största förbund för inomhusidrott inleder samarbete med White arkitekter för projektet Den moderna idrottshallen för idrott och skola

2019-10-09 14:29
Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Därför inleder fem av de största förbunden för inomhusidrott; Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och Volleybollförbundet nu ett samarbete med White arkitekter för att ta fram ett koncept för framtidens idrottshall.

Framtidens idrottshall ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet. Hållbarhetsperspektivet är bärande för hela konceptet. Socialt genom att lyfta idrottshallen som en mötesplats som uppmuntrar till att fler blir aktiva och kan utveckla sin rörelseförståelse, men även ekonomiskt och ekologiskt genom en hållbar livscykelkostnad på hallen.

-Det här samarbetet ger oss chansen att skapa mer attraktiva idrottshallar som såväl skolan som idrottsrörelsen kan få nytta av, helt i linje med det ökade intresse kring rörelse och folkhälsa vi ser i samhället. Vi bidrar med egen forskning och lösningar som skapar mervärde för såväl utövare som samhälle, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White. 

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande kommer inspel att hämtas från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter.

Konceptet för framtidens idrottshall kommer att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

Att vi nu tagit ett gemensamt grepp i frågan kring hur vi ser på en bättre utformad framtida idrottshall är något som kommer att gynna utvecklingen av handbollen men också förutsättningarna för idrotten och idrotten i skolan generellt. 

Vi vill bidra till att optimera nyttjandet av ytorna för en flexiblare användning. Att utifrån den viktiga mötesplats som idrottshallen på många orter är skapa förutsättningar för lek, delaktighet och tillgänglighet genom att skapa mer rörelse och fysisk aktivitet för barn och vuxna. 

-Vi vet redan idag vad vi vill göra med befintliga hallar för att öka aktivitetsgraden. Vi vill krympa ytor, ha fler mål i olika storlekar osv. och kan vi då göra det smart från start tillsammans med våra idrottskamrater så gynnar det svensk idrotts progress. Vi vet dessutom att tillgängligheten till idrottsytor påverkar aktivitetsgraden hos alla och det är viktigt att detta blir rätt i samband med framtida nyetableringen av nya skolar och skolidrottshallar i direkt anslutning till bostadsområden runt om i Sverige, säger Robert Wedberg, Generalsekreterare Svenska Handbollförbundet.

KONTAKT

Daniel Glimvert, anläggningsansvarig, Svenska Gymnastikförbundet, This is a mailto link

Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, White Arkitekter, This is a mailto link