Hem / Förändring av distriktsorganisationen

Förändring av distriktsorganisationen

I filmen förklarar projektledare Sture Gustafsson processen med förändringen av distriktsorganisationen, tidigare kallad regionaliseringen.

 

Nuläge

Under kvällen den 11 februari 2021 genomförde handbollens 13 distriktsförbund (SDF) parallella digitala extra årsmöten med över 200 deltagare. Dessa möten hade att diskutera och ta ställning till en övergång i ny distriktsorganisation. Av totalt 13 SDF hade 8 SDF att fatta beslut att från och med den 30 april 2021 upphöra som självständig juridisk person för att övergå i ny distriktsorganisation. Samtidigt hade 5 SDF att fatta beslut om nya distriktsgränser och välkomna nya medlemmar/föreningar från och med den 1 maj 2021. Fyra av dessa hade också att besluta om nytt namn på SDF:et.

Med besluten tagna på Svenska Handbollförbundets extra förbundsmöte den 21 november 2020 och SDF:ens extra årsmöten den 11 februari 2021 är den formella processen avklarad och övergången till ny distriktsorganisation formellt beslutad. Övergången innebär att Svenska Handbollförbundet kommer bestå av 5 distriktsförbund - SDF från och med den 1 maj 2021, Handbollförbundet Mitt, Norr, Syd, Väst och Öst och med säte i Eskilstuna, Umeå, Lund, Göteborg och Stockholm.

Att den formella processen är avklarad innebär att ramar och strukturer är beslutade och att arbetet med ny distriktsorganisation nu fokuseras på innehåll och verksamhetsfrågor. Ett antal arbetsgrupper deltar i arbetet för att i samband med SHF:s ordförandekonferens den 17 april presentera förslag till beslut. Mycket arbete kvarstår, men energi och lust bidra i arbetet att skapa de bästa förutsättningarna för svensk handboll gör att vi nu tillsammans bygger ”Handboll i världsklass”.

 

Mål

Meningen är att svensk handboll har gått från 13 distrikt till 5 distrikt från och med den 1 januari 2022. Målet är att svensk handboll i och förändringen av distrikstorganisationen kan

  • bedriva en enhetlig och likformig verksamhet oavsett geografisk tillhörighet.
  • bedriva en effektivare verksamheten där resurser kan frigöras till utvecklingsinsatser.
  • bedriva all verksamhet med högre kvalité.
  • öka möjligheterna för samverkan med föreningarna t.ex. i utvecklings- och rekryteringssammanhang.
  • minska det upplevda avståndet mellan förbund/distrikt/förening. 

 

Kort historik 

Inom idrottsrörelsen i Sverige har diskussioner förts om att se över distriktsförbundens (SDF) uppdrag/roll och därmed också de geografiska gränserna i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation. 2018 initierades arbetet med handbollens förändring av distriktsorganisationen (regionaliseringen).

2018 tillsatte Svenska Handbollförbundets förbundsstyrelse en utredningsgrupp med uppgift att belysa frågan, se över svensk handbolls nuvarande organisation samt lämna förslag på en mer effektiv organisationsmodell för framtida distriktsverksamhet. Utredningen presenterades under Temakonferensen och Förbundsmötet i augusti 2019. Förbundsmötet röstade igenom förslaget om att arbeta vidare med handbollens förändring av distriktsorganisationen.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet. Ett tiotal arbetsgrupper med deltagare, totalt drygt 100 personer, från föreningar, distriktsförbund, Svensk Elithandboll och Svenska Handbollförbundets styrelse och centrala kansli deltog i arbetet.

I den inledande fasen av projektet inriktades arbetet på att beskriva utmaningar och möjligheter samt vilka förutsättningar och beslut som måste fattas för att skapa förutsättningar att gå över i en regional organisation inom svensk handboll. Områden som särskilt kom att belysas var tävling, utbildning, domare, IT, ekonomi, rekrytering/föreningsutveckling, organisation och bemanningsfrågor. Som en del i det inledande arbetet hade också distriktsförbundens styrelsekonferens den 11 - 12 januari 2020 handbollens förändring av distriktsorganisationen som tema. 

Den 14 mars 2020 samlades handbollens distriktsordförande tillsammans med förbundsstyrelsen i en gemensam ordförandekonferens. Syftet med konferensen var att ta del av och ges möjligheter att diskutera de slutsatser och förslag som arbetsgrupperna kommit fram till.

Den 12 september 2020 genomfördes en extra ordförandekonferens med anledning av förändringen av distriktsorganisationen. Konferensen behandlade den framtida distriktsorganisationen inför Svenska Handbollförbundets extrainsatta, och beslutande, årsmöte som ska hållas den 21 november 2020Distrikten har besvarat en komplett remiss inför det kommande extra årsmötet, både remissen och ett missivbrev kan du läsa här. 

Den 21 november 2020 fattades beslut om den nya distriktsorganisationen på Svenska Handbollförbundets extrainsatta förbundsmöte. Här kan du läsa mer om den fortsatta processen.

 

Läs mer om handbollens förändring av distriktsorganisationen i följande artiklar

Historiskt beslut om ny distriktsorganisation, november 2020

Robert kontrar, november 2020

Sture Gustafsson om distriktsförändingen, november 2020

Framåtriktad ordförandekonferens genomförd, september 2020

Robert kontrar, mars 2020

Robert kontrar, december 2019

Robert passar; intervju med Sture Gustafsson, projektledare

Robert kontrar, oktober 2019

Svenska Handbollförbundets förbundsmöte, augusti 2019

 

Mer information

Har du frågor, idéer eller förslag kan du kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare Sture Gustafsson: This is a mailto link.


Denna text publicerades för första gången den 26 maj 2020 och uppdateras kontinuerligt i takt med att arbetet går vidare och intensifieras.