Resor

Allmänna bestämmelser

Dessa reseregler gäller för samtliga anställda och förtroendevalda/uppdragstagare inom Svenska Handbollförbundet (SHF) vid resor som är kopplade till uppdrag i SHF. Med sådan resa avses förrättning utanför ordinarie verksamhetsort. Vid resa ska befintliga leverantörsavtal tillämpas.

 

Reseplanering

Planering, samordning och framförhållning är tre nyckelord för att effektivisera resandet. Vid individuellt resande ska respektive resande, alternativt personal på SHF:s kontor, beställa direkt via nätet. Vid utlandsresa kontakta alltid SHF:s verksamhetskoordinator för vägledning.

Vid gruppresor för tex landslagen används vanligtvis SHF:s avtalade resebyrå.

Genom reseplanering finns stor möjlighet att resa både hållbart och kostnadseffektivt. Samordning av resande ska alltid ske med övriga personer som är involverade i aktuell aktivitet. När ni vet att ni ska på samma aktivitet/möte så stäm av med dem ni kan samåka med hela resan eller vid ankomst till flygplats/tågstation.

Nyckeln vid allt resande är framförhållning.

Budgetansvarig tjänsteman eller förtroendevald ska alltid godkänna hur resande får ske.

 

Beställning

Beställning av färdbiljetter, hyrbil mm görs om möjligt direkt hos flyg-, tågbolag mfl. Hotellbeställningar sker genom SHF:s kontor eller direkt med hotell som anvisats av SHF. Vid frågor kontakta SHF:s verksamhetskoordinator.

 

Aktuell resebyrå är idag (2021):

Grand Travel
Adress: Dalvägen 14, 169 56 Solna
Kontaktperson: Anette Snögren
Telefon: 08-120 16 360 / 070-236920
Mail: This is a mailto link

Journummer efter kontorstid: 08-410 89 200 (avgiftsbelagd)

 

Regler för beställning

 

Tåg

Tågresor får företas i 2:a klass. Är 1:a klass billigare eller kostar lika mycket kan detta användas. Beställning sker via nätet. SJ:s billiga biljetter släpps 3 månader innan avgång och detta ska i så stor utsträckning som möjligt utnyttjas. Idrotten har avtal som innebär rabatt med SJ och SHF:s kontor kan beställa via detta.

MTR och andra tågföretag kan användas om biljettpriset är lägre.

Flyg

Flygresor ska i största möjliga utsträckning ske med billigaste möjliga alternativ.

Strävan ska alltid vara att utnyttja lågpriser och rabatter.

 

SAS har sportpriser. SHF har en företagskod (CMP) som är HANDCR2. Den ska alltid fyllas i vid bokningar då ger lägre priser och bättre bokningsvillkor.

 

Lufthansa har ett poängsystem, vid bokning ange C-id: DK1605100641136.

 

Air France/KLM använder BlueBiz, vid bokning ange BlueBiz-nummer: SE03616

 

Hyrbil

Hyrbil kan väljas i stället för allmänna kommunikationsmedel alternativt istället för egen bil om totalkostnaden blir lägre, exempelvis genom uppnådd och utnyttjad tidsvinst. Om hyrbilsavtal finns genom SHF:s eller resebyråns försorg ska dessa utnyttjas. MABI ska alltid användas i första hand.

 

MABI kundnummer: 8020013481

 

HERTZ kundnummer: CDP573201

 

Egen bil

Vid resa med egen bil utgår ersättning enligt det belopp som anges i SHF:s ekonomiska bestämmelser.

 

Allmänna kommunikationer

Allmänna kommunikationer ska normalt användas för resa på förrättningsorten respektive till och från flygplats/järnvägsstation och dylikt. Kan inte så ske, utgår ersättning för taxikostnader efter verifikation.

 

Taxi

Taxi kan användas om det är brist på allmänna kommunikationer eller om man är i tidsnöd. Taxi kan också användas om samordning sker med övriga mötesdeltagare. Förutsatt kostnadsmässigt upp i nivå med sammanlagda kostnader för alternativ som buss eller lokaltåg.

 

Logi

Om SHF hänvisat till specifikt hotell ska logi bokas där. Avtal finns idag med Scandic, för att nyttja sportpris vid bokning ange: D351463265.

Logikostnader ersätts enligt hotellräkning.

 

Reseräkning

Vid behov, kan redovisningsförskott erhållas genom SHF:s kontor. Kontakta i god tid ansvarig tjänsteman. Redovisning av förskott ska ske senast 30 dagar efter genomförd aktivitet. Vid utlägg i övrigt finns särskild reseräkning att rekvirera från SHF:s kansli. Om personen är återkommande i våra aktiviteter, bör den läggas in i Reseräkningsprogrammet istället. Ta reda på alla uppgifter för personen och kontakta sen SHF:s ekonomiansvarige.

 

Tjänstereseförsäkring

Vid tjänsteresa är den anställde/förtroendevalda hos SHF försäkrad genom Folksam (försäkringsnummer: 111231). Om information önskas om försäkringens omfattning, kontakta SHF:s verksamhetskoordinator.

 

Mötesformer

Ett bra alternativ till fysiska möten är telefon- och Teamsmöten. Inför varje mötestillfälle är det viktigt att överväga om ett digitalt möte är att föredra.

 

 

 

Fastställt 25 januari 2021
Förbundsstyrelsen
Svenska Handbollförbundet