Hem / Om Svenska Handbollförbundet / Policys / Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling

  • Inom svensk handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling.

  • I vår verksamhet ska alla, barn, ungdomar och vuxna, känna trygghet. Vi ska ha tillit och respektera varandra oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.

Svensk handboll har beslutat att policyn ska gälla mot kränkande särbehandling. Den ska genomsyra all handbollverksamhet i landet.

För att motverka alla former av kränkningar uppmanas föreningarna att diskutera vilken värdegrund som skall gälla för den egna föreningen.

Föreningar ska också fastställa en handlingsplan kring hur man ska hantera fall av kränkande särbehandling. Den ska innehålla en checklista med ansvarsfördelning och en vägledning i stödåtgärder beroende på ärendets art. Kränkningar, som enligt lag är förbjudna, bör polisanmälas.

Alla i föreningen ska informeras om vem de kan vända sig till i föreningen eller det egna specialdistriktsförbundet för att få hjälp om de blivit utsatta för kränkningar.

Exempel på kränkningar som kan förekomma:

  • verbala eller skrivna kränkningar,
  • mobbning,
  • diskriminering,
  • hot eller utpressning,
  • sexuella trakasserier,
  • sexuella övergrepp,
  • stalkning (olaglig förföljelse).


Ytterligare information om inkluderande idrott, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns att läsa på:

Till dig som är, svenskhandboll.se
Riksidrottsförbundets hemsida, rf.se
Rädda Barnens hemsida, raddabarnen.se
Stöd och verktyg, sisuidrottsutbildarna.se