Projekt

Utöver ordinarie verksamhet i enlighet med Svenska Handbollförbundets uppdrag arbetar vi även med specifika projekt för att flytta fram positionerna och nå verksamhetens strategiska mål.

Det handlar om satsningar som bedrivs i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av verksamheten. Från ett nuläge till ett önskat nyläge, ofta tillsammans med andra idrottsförbund och/eller Riksidrottsförbundet. Det kan exempelvis handla om att rekrytera fler till verksamheten, skapa nya sätt att bedriva verksamhet, hålbarhet, skapa mer rörelse i skolan eller mer plats för handboll. De aktuella projekt som drivs har alla koppling till svensk handbolls strategi.