Hem / Om Svenska Handbollförbundet / Projekt / Hållbara idrottsresor

Hållbara idrottsresor

Idrottsresor ska bli mer hållbara med hjälp av innovationsstöd

RF och SISU Idrottsutbildarna tillsammans med Svenska Handbollförbundet, -Orienteringsförbundet och -Ridsportförbundet har beviljats drygt 2,9 miljoner kronor av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet i syfte att ta fram en metod för att minska resor med hög klimatpåverkan inom idrottsrörelsen, skriver Riksidrottsförbundet (RF) i ett pressmeddelande idag.- Detta är ett mycket positivt besked där vi tillsammans kan förbättra kunskap och hitta metoder för att bidra till en mer hållbar utveckling av resvanorna inom idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet (RF).

Som ett exempel kan lyftas att i Stockholms län är 30 procent av helgresorna fritidsresor och skjutsresor, 55 procent av dessa görs med bil och är till övervägande del relaterade till barn och vuxnas idrottsutövande samtidigt som reslängden för dessa bilresor ökar. Målet med arbetet som nu fått stöd av Vinnova är att utveckla, testa och skala upp en metod med syftet att minska klimatpåverkan, minska resekostnader från resor i riktning mot Agenda 2030-målen samt de nationella transportpolitiska målen.

- Genom att förändra människors beteende och övergå till en mer hälsosam mobilitet så finns det också förutsättningar att förstärka den positiva hälsoeffekt som idrottsrörelsen naturligt bidrar med genom sin verksamhet. Det är ett spännande arbete vi har framför oss som jag hoppas ska hjälpa oss alla inom idrotten att bidra till en mer hållbar utveckling, säger Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets och medlemsförbundens gemensamma ansökan var en av 16 ansökningar som beviljades stöd av totalt 114 inkomna ansökningar till Vinnova. Arbetet inleds omgående och kommer att pågå under två år.

I maj 2019 beslutade Riksidrottsmötet, idrottens högst beslutande organ, och alla Riksidrottsförbundets medlemmar att idrottsrörelsen ska ta fram en hållbarhetspolicy och bistå hela idrottsrörelsen med kunskap i frågor kring miljö och hållbarhet. Under 2020 identifierade ett tiotal medlemsförbund tillsammans med Riksidrottsförbundet just transporter som en av fem områden som idrottsrörelsen gemensamt behöver sätta fokus på de kommande åren.

”Vi vill titta på hur vi genom en ökad medvetenhet, beteendeförändringar samt analys av hur vi skapar förutsättningar för vår verksamhet kan bidra till förändring. Hur effektiviserar vi våra resvanor så att vi tillsammans och utan pekpinnar och restriktioner bidrar till en mer hållbar idrott? Våt ambition är ju att bli fler och att öka det idrottsliga utbudet men samtidigt som vi expanderar vill vi hitta nycklar till ett minskat klimatavtryck”.
Per Ekberg Svenska Handbollförbundets utvecklingschef

”Som orienterare reser vi ibland till en skog en bit bort och det kommer att bli riktigt bra med en metod för hur vi kan få en hållbar utveckling av resor”
Susanne Maarup, Svenska orienteringsförbundet

”Svenska Ridsportförbundet bedriver ett långsiktigt hållbarhetsarbete där resande är en utmaning både vad gäller klimatpåverkan men också gällande inkludering. Många av ridsportens anläggningar ligger ute på landet med liten eller ingen kollektivtrafik, vilket försvårar för oss att skapa en ridsport för alla. Vi hoppas att detta projekt ska ge oss utökad kunskap om hur det ser ut inom ridsporten vad gäller resande och på så sätt hjälpa oss att utforma konkreta insatser som verkligen gör skillnad”.
Elin Gustavsson, Svenska Ridsportförbundet


För mer information kontakta

Charlotte Sundvall
Hållbarhet, Riksidrottsförbundet
08-699 62 18