Hem / Om Svenska Handbollförbundet / Projekt / Skadeförebyggande

Skadeförebyggande

Färre skador målet med I-PROTECT

Under 2022 startar Svenska Handbollförbundet och Lunds universitet forskningsprojektet I-PROTECT. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en naturlig del av handbollsträningen för ungdomar.


I-PROTECT är ett forskningsprojekt om handbollsträning med skadeförebyggande och prestationshöjande principer för ungdomar (13-17 år). Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet (LU) och Svenska Handbollförbundet (SHF) som har utvecklats och tidigare testats i Skåne. 
 
- I Svenska Handbollförbundets arbete med att vidareutveckla handbollen, göra den mer tillgänglig och skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande är projektet och samarbetet med Lunds universitet otroligt viktigt, säger Robert Wedberg, Generalsekreterare för Svenska Handbollförbundet.
 
 
I-PROTECT innefattar skadeförebyggande träning för ungdomshandbollsspelare utifrån idrottsmedicinska och idrottspsykologiska perspektiv samt en implementeringsplan för föreningar samlad i en mobilapplikation kallad I-PROTECT GO. I-PROTECT GO har moduler för ledare, spelare, föreningsrepresentanter och vårdnadshavare.
 
Robert Wedberg berättar att: 
 
- Med hjälp av appen kan vi skapa kontinuitet och en metod för skadeförebyggande träning ned på individnivå. Genom att det blir en naturlig del av handbollsträningen redan från unga år hoppas vi att vanliga skador till stor del kan undvikas i framtiden och fortsätter:
 
- Appen är ett häftigt verktyg som ger oss möjligheten att nå både spelare och ledare för att arbeta skadeförebyggande, och också föräldrar till spelare - som kanske är en mer indirekt målgrupp, men som är en viktig del av svensk handboll.
 
 
Två föreningar medverkar i en pilotstudie under våren 2022. En av föreningarna testar I-PROTECT och den andra utgör kontroll och använder utbildningsmaterial från SHF:s tränarutbildning. Ett slumpmässigt urval av handbollsföreningar med ungdomsverksamhet kommer därefter att tillfrågas om medverkan i en större studie som kommer att pågå under hösten 2022. I den långsiktiga planen finns ambition om att erbjuda samtliga föreningar med ungdomsverksamhet möjligheten till ansluta sig till I-PROTECT.
 

Mer information om I-PROTECT

Här finns en infografik.pdf
Följ oss på Facebook där du kan läsa mer om projektet
 

Projektgrupp

Eva Ageberg, professor och ansvarig forskare, Lunds universitet 
Jennie Linnéll, projektassistent, Lunds universitet och projektledare Svenska Handbollförbundet 
Sofia Bunke, universitetslektor, Lunds universitet 
Karin Moesch, forskare Lunds universitet samt idrottspsykologisk rådgivare, Riksidrottsförbundet
Robert Wedberg, generalsekreterare, Svenska Handbollförbundet 
Per Ekberg, utvecklingschef, Svenska Handbollförbundet
 
 

Kontakt

Robert Wedberg        
Per Ekberg