Hem / Strategi 2021/2025

Strategi 2021/2025

Här kan du läsa allt om våra fokusområden och ladda ned vår Strategi 2021/2025.

Strategi 2021/2025 är svensk handbolls strategiska framtidsplan. Den tar avstamp från vår Vision 2017 och har Riksidrottsförbundets Strategi 2025 som utgångspunkt. Strategin handlar om sex stycken fokusområden med fem effektmål att styra mot. 

Strategin är ingen färdig manual för hur vi når våra mål utan är en riktning och guide på vägen. Det handlar om vår gemensamma framtid. Vi alla har både möjligheter och ansvar att vara delaktiga i utvecklingen av svensk handboll.

Svensk handboll är vårt samlingsnamn. Det är det namn vi använder när vi pratar om alla delar av vår verksamhet. Allt från Svenska Handbollförbundet med distriktsförbunden till alla våra klubbar och föreningar med dess alla medlemmar. Alla vi som ingår i den stora handbollsfamiljen - du som spelar i landslaget, du som jobbar som kanslist, du som dömer, du som är publik, du som har ett styrelse- eller kommittéuppdrag, du som tränar handboll en, två, tre eller sju dagar i veckan, du som ser till att alla spelare i hela sverige har rena matchkläder att ta på sig, du som ser till att bollarna är pumpade till varje träning, du som bakar till caféet, du som kollar biljetter, du som är anhörig eller förälder, du som precis har börjat spela och du som har spelat hela livet. Du är en del av svensk handboll. Och vi är och ska vara stolta över vår sport.

Vår vision är inte blygsam: svensk handboll - alltid i världsklass i allt vi gör. Den handlar om att vi vill vara världens bästa inom alla områden, att vi vill utvecklas och förbättras. Vi vill framåt. Den handlar inte bara om att vi vill se Sverige högst upp på prispallen i mästerskapen, den handlar om att skapa en handbollsrörelse med ett enat fokus kring våra värderingar och att lägga grunden till och skapa möjligheter för en idrott i världsklass.

 

Fokus och mål

Svensk handbolls sex fokusområden i Strategi 2021/2025 är:

  • Utveckla handbollföreningen
  • Barn & Ungdom
  • Ett stärkt ledarskap
  • Elit- & landslag i världsklass
  • Handboll för alla hela livet
  • Internationella arrangemang och kommersiell tillväxt.

Till vår hjälp har vi fem övergripande effektmål att styra mot:
Behålla, Tillväxt, Världsklass, Tillgänglighet, Jämställdhet & Mångfald.

 

Utveckla handbollföreningen 

Framtid
I framtiden har vi stärkt och utvecklat befintliga handbollsföreningar genom arbetet med Grundstenen och i samarbete med SISU Idrottsutbildarna också startat nya föreningar på de orter där förutsättningar finns. Vi har utvecklat handbollens föreningar till att bli attraktiva moderna föreningar som bedriver en öppen, trygg och aktiv verksamhet där alla är välkomna att engagera sig. 

 

Barn & Ungdom

Framtid
I framtiden har vi utvecklat former och strukturer för lustfylld träning och tävling för att passa fler barn och ungdomar utifrån flexibla och individuella behov för att skapa förutsättningar att finnas kvar inom handbollen under en längre period. 

 

Ett stärkt ledarskap

Framtid
Säkerställa att all utbildning relaterar till Svenska Handbollförbundets strategi och mål samt svensk idrotts mål 2025. Detta genom att öka tillgängligheten till utbildning, stärka domare, spelare, ledare och tränares kompetens inom såväl handbollsspecifika områden som inom mer idrottsgenerella områden, exempelvis värdegrundsfrågor.

 

Elit- och landslag i världsklass

Framtid
Att seniorlandslagen genom en allt mer professionell organisation kvalificerar sig till samtliga mästerskap. I mästerskapet är kvalificering vidare från gruppspelet målsättningen. Med ökad professionalism och ett utvecklat samarbete mellan förbund och föreningar skapas en alltmer regelbunden verksamhet som i sin tur skapar förutsättningar för vinnande landslag.

 

Handboll för alla hela livet

Framtid
Utveckla former och strukturer inom svensk handboll som erbjuder en öppen, tillgänglig, trygg och flexibel miljö för träning och tävling för alla hela livet. 

 

Internationella arrangemang och kommersiell tillväxt

Framtid
Svensk handboll ska uppfattas som ett av svensk idrotts starkaste och mest trovärdiga varumärken och Svenska Handbollförbundet skall genom Svenska HandbollslandslagetAB fortsatt verka för att rekrytera internationella mästerskap till Sverige samt utveckla konceptet för landskampsarrangemang på hemmaplan.

 

Effektmål

Till vår hjälp att nå våra mål inom våra fokusområden har vi fem övergripande effektmål att styra mot:

Behålla
Målet är att handbollen ska stanna längre hos ungdomarna och skapa ett livslångt engagemang och intresse. Därigenom skapas även en positiv relation till handbollen för fler generationer. Det skall bli lättare att bli och vara engagerad inom handbollen och fler ska uppleva handbollsrörelsen som en attraktiv, stimulerande och positiv miljö som samarbetspartner.

Tillväxt
Svensk handboll ska behålla och öka verksamheten och antalet människor på alla nivåer och alla områden inom handbollsporten. Det innebär att antalet föreningar, lag, spelare, tränare, ledare, domare, funktionärer och antalet åskådare blir fler samt att mediaexponeringen skall öka. Svensk handboll höjer den ekonomiska omsättningen med en ekonomi i balans genom att utveckla befintliga och nya finansieringsformer.

Världsklass
I sitt genomförande kännetecknas svensk handboll av sådan kvalité att den upplevs som världsklass. Det innebär att svensk handbolls information, kommunikation, arrangemang, breddverksamhet, tävlingar, cuper, möten, utbildningar och konferenser genomförs på ett professionellt sätt i en stimulerande och positiv miljö. Individer, föreningar och landslag uppnår internationell framgång.

Tillgänglighet
Svensk handboll präglas av öppenhet, delaktighet och det är lätt att vara en del av svensk handboll. Svensk handboll verkar för bättre tillgång till aktivitetsytor för all vår verksamhet och alla våra utövare. Det är lätt att veta vem som gör vad och vart jag ska vända mig inom svensk handboll.

Jämställdhet & Mångfald
Representationen inom svensk handboll kännetecknas av mångfald inom all verksamhet på alla nivåer. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Svensk handbolls inriktning är att verka för allas möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar. Det avser alla individer, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska- och psykiska förutsättningar.