Hem / Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning

Svensk handboll har som ambition att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och engagemang inom handbollsrörelsen. Aktivitet, rörelse, attraktions- och utvecklingskraft skapas i grunden genom våra föreningar. Ett engagemang som sträcker sig genom hela livet kan ta sig uttryck på många olika sätt, exempelvis genom utbildning, träning och tävling och skall inom handbollen präglas av trygghet, glädje, öppenhet och gemenskap.

Den strategiska planen avser att sätta riktningen för verksamheten, men inte hur denna skall bedrivas. Svensk handboll ska kontinuerligt se över förutsättningarna, analysera och genomföra förändringar i syfte att pojkar och flickor, män och kvinnor, ska ha samma möjligheter att delta i vår idrott och alla genomförandeplaner kring våra fokusområden skall styras mot att:

• män och kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent,

• genus- och jämställdshetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet, 

• den som är verksam inom svensk handboll är delaktig utan att begränsas av intolerans och/eller fördomar.

 

Svensk handbolls verksamhetsplan mot 2021 och 2025
Vi skall omsätta vår strategi och våra mål i en löpande verksamhetsplan med tillhörande budget över de två i taget kommande verksamhetsåren med start 2019.

Vår verksamhetsidé
Handboll för alla hela livet: handboll är en för alla tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i svensk handboll.

Vår värdegrund
Verksamheten inom svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s Barnkonvention och Svenska Handbollförbundets policyprogram. Den ska också präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och där den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling.

Våra olika uppdrag
Svenska Handbollförbundet med dess bolag samt intresseorganisationerna HEH (HerrElit Handboll), SDH (Svensk Damhandboll) och SDF:en (Specialdistriktsförbunden) samt dess klubbar och föreningar har genom antagandet av Strategi 2021/2025 att överföra strategin till sina egna verksamheter och ansvarsområden.