Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  22545 True
   Huvudsponsor
   22014 False
    Huvudsponsor
    18334 False
     Huvudsponsor
     8167 False
      Huvudsponsor
      5982 False
       Huvudsponsor

       Robert passar: Glädjande att fler tjejer börjar döma

       2019-12-09 11:01

       I min artikelserie ”Robert kontrar” berättar jag om vad som är aktuellt, angeläget och på gång inom svensk handboll. I mina passningar går jag mer på djupet i vissa frågor; här kan du läsa min passning med domarkommitténs ordförande, Henrik Mäkinen.

       Hej, Henrik Mäkinen, ordförande i domarkommittén! Sverigecupen, som döms av unga domartalanger är nyligen avslutad, det inhemska seriespelet är i full gång och flera mästerskap under året spelas med svenska domare på banan, det är full fart på domarverksamheten.

       -Jo, det rullar på! Vi är nöjda med seriespelet på elit- och förbundsnivå så här långt och vi arbetar på med våra fokusområden vi har för året. Du pekar också på den bredd vi har i verksamheten, allt från unga talanger som tar sina första steg i en förhoppningsvis lång domarkarriär till domare som nu förbereder sig för EM2020 i Sverige, Norge och Österrike. I detta ligger självklart en del utmaningar för oss men det är också lite av tjusningen med att arbeta med domarfrågorna.    

        

       Hur tycker du att fokus på och situationen är för handbollens domare jämfört med hur det är för domare i andra idrotter?

       -Det är svårt att bedöma då jag främst har insyn i handbollen. Man får också tänka på att mediabevakningen är betydligt större inom några andra idrotter, och det präglar ju också upplevelsen. På elitnivå finns det självklart ett visst inslag av domarfokus och i en sport som handboll med otroligt många och svåra bedömningar under en match är det fullt naturligt. Det viktiga är att kommunikationen kan ske på ett sätt där vi utvecklar varandra och att vi inom handbollsfamiljen bemöter varandra med respekt. 

       -I de allra flesta fall tycker jag också att det är så. I lägre serier och på ungdomsnivå görs det goda insatser från distriktsförbund och föreningar och jag upplever att miljön har förbättrats för våra domare och att det växer fram en god inställning till våra domare. Tyvärr sker dock övertramp även hos oss och varje sådant är ju ett misslyckande.

       -Inom ungdomshandbollen måste vi eftersträva nolltolerans mot osportsligt uppträdande av varje sort. Nyligen var jag på Sverigecupen där jag tycker att ledarna uppträder exemplariskt turneringen igenom. Verkliga föredömen som ledare som jag vill passa på att lyfta fram här. Genom ett sådant ledarskap ges domarna chans att verka i en tryggare miljö vilket är väldigt viktigt för deras utveckling.

        

       Känner domarna ett bra stöd och hur är attityden mot våra domare, generellt inom svensk handboll, tycker du?

       -I stort tycker jag de har ett bra stöd. Vi har ett löpande samarbete med distrikten på olika vis och på elitnivå med elitklubbarnas organisation. Det är sällan vi behöver agera mot enskilda eller mot lag, men visst kan det hända. Med lite distans till en het match brukar det heller inte vara några problem. Det helt avgörande är vilka normer och värderingar som råder i föreningarna. Om man nonchalerar övertramp av olika slag så legitimerar man dåligt uppträdande vilket sprider sig till spelare redan i ung ålder. Ledarna har här en oerhört viktig fostrande roll. Det finns ingen möjlighet för oss eller distriktsförbunden att vara närvarande vid alla matcher som spelas och då måste arrangerande förening ta ett ansvar för att domarna har en acceptabel miljö att göra sitt bästa i.    

        

       Berätta om rekryteringen av domare, hur ligger vi till och vilka utmaningar finns?

        -Vi utbildar väldigt många domare på olika nivåer, från föreningsdomare upp till elit. Svårigheten är att behålla de relativt nya domarna under längre tid. Rekryteringen är en angelägenhet för hela handbollsfamiljen och inget som bara vi från domarsidan kan hantera. Den naturliga rekryteringsbasen finns hos klubbarna och deras föreningsdomare. Vi måste försöka finna nya sätt att skapa ett "domarspår" hos klubbarna som blir en naturlig inslussning. Inte minst handlar det om ungdomar i åldern 15-18 år. Vi vet att många slutar spela i den åldern efter att ha tränat och spelat handboll i många år. Vi måste bli bättre på att fånga upp dessa och locka in dem till domarsysslan.

       -Domarsysslan har historiskt varit väldigt mansdominerad. Vi ser dock glädjande nog en klar förändring på senare år där det främst på lägre nivåer är allt fler tjejer som dömer. På Sverigecupen var i år närmare hälften av domarna tjejer vilket är väldigt positivt. Vid USM-finalerna i våras dömdes två av finalerna av tjej-par. Vi har dock ännu inte fått tillräckligt genomslag på högre nivåer, men det kommer säkert att öka de kommande åren.   

        

       Som tidigare spelare och ledare har jag många gånger förberett mig för match både tillsammans med övriga ledare och tillsammans med laget, men även individuellt. Hur ser det ut för domarna?  

       -Varje par får finna sina former men det finns också gemensamma hållpunkter såsom att komma i god tid, vara fysiskt och mentalt förbered, att vara rätt klädd etcetera.

       -I takt med teknikutvecklingen bygger förberedelserna alltmer på att se och analysera egna och andras matcher och ha så god koll på lagen man dömer som möjligt. Utifrån det bygger man en strategi för den enskilda matchen för att på det viset vara så väl förberedd som möjligt. Rutinerna kring själva matchen är ofta väl inrutade med ankomst till hallen, tekniskt möte, samtal med matchdelegaten och så vidare. Naturligtvis varierar förberedelser och efterarbete en del utifrån vilken nivå domarna dömer på och påverkas också av resor och arbete/studier.

        

       Delegater, observatörer och mentorer är funktioner vi också pratar om i domarsammanhang, berätta lite mer för den som inte är insatt.

       -I Handbollsligan och SHE har vi delegater på matcherna. Deras uppgift är dels att säkra så att arrangemanget och matcherna genomförs i enlighet med regelverket men också att observera och bedöma domarnas prestation. Feedback ges direkt efter matchen och genom en särskild rapport som skrivs efter varje match. Det hjälper oss i Domarkommittén att ha koll på de enskilda parens prestationer och är också ett underlag för vad vi behöver arbeta vidare med, både kollektivt och med enskilda domarpar. Uppföljning görs också i lägre serier om än inte lika frekvent som i våra hösta serier. Där sitter observatören på läktaren men har inga övriga officiella uppdrag vid matchen. Antalet matcher som vi har observatör på har ökat ordentligt de senaste åren och vi arbetar också med grupper av domare där en eller flera mentorer särskilt följer parens utveckling.

        

       Förra året såg vi på elitnivå många röda kort för knuffar, hur ser det ut i år?

       -Ja, det stämmer och det gällde närmast uteslutande i Handbollsligan. Här är det glädjande att konstatera att dessa situationer har minskat drastiskt jämfört med förra året. Lagen har helt klart anpassat sig till den tydliga linje vi la förra året. Tyvärr har vi ungefär lika många direktröda kort i år men då istället för slag mot ansikte/hals. Vi uppmärksammade en ökning redan förra året och trenden håller tyvärr i sig trots att trots domarna delat ut mängder av röda kort och utvisningar. Här måste domarna hålla den linje som är lagd, vilken förhoppningsvis efterhand kan förebygga dessa aktioner. Vi ska tillåta hårt och tufft spel men dit hör inte slag mot ansikte och hals.    

        

       Inom svensk handboll har vi ju som mål att behålla så många som möjligt så länge som möjligt i vår verksamhet och också möjligheten att rekrytera nya domare bland dem som väljer att sluta spela handboll. Berätta om hur det går till rent praktiskt, från det första steget man tar i sin domarkarriär och ändra upp till dömande på elitnivå.

       -Vi har fem kategorier av domare idag: Förenings-, distrikts-, regions-, förbunds-, och elitdomare. Utifrån dessa grupperingar genomförs en nivåanpassad utbildning varje år. Här håller vi just på att se över utbildningsstegen för att göra den lite mer flexibel så att den bättre anpassas till den nivå som domarna är på. Vi har ju ett brett spektrum av domare vi vänder oss till, allt ifrån den unga föreningsdomaren till den rutinerade 75-åringen. Alla behövs, men självklart måste vi anpassa vår utbildning och våra insatser i övrigt till de olika behoven. Vi arbetar just med att bättre strukturera upp våra olika insatser. Den relativt nybildade nationella utvecklingsgruppen är ett led i detta arbete. Ytterligare aktiviteter kommer att initieras under det kommande året.  

       -För de yngre domarna som är på väg uppåt har vi en fastslagen utbildningsstege som utöver att klättra i ovanstående kategorier innebär deltagande i olika cuper och turneringar där vi är ute och stöttar och följer upp dem. Sverigecupen är en viktig sådan aktivitet där huvudsakligen unga distriktsdomare för första gången får döma i ett nationellt sammanhang. Även USM använder vi för att matcha fram nya domare. Avsikten är självklart att på detta vis få fram morgondagens elitdomare men minst lika viktigt är att vi löpande fyller på med domare för att kunna hantera de flera tusen matcher som spelas under ett år. Det finns här all anledning att lyfta fram alla trotjänare som år efter år ser till att matcher kan spelas runt omkring i vårt land.    

        

       Handbollen är numer en riktig löpidrott. Hur ser era fysiska krav ut på elitdomarna?

       -Ja, handbollens utveckling på senare år ställer verkligen krav även på våra domare. Vi lägger därför alltmer tid och kraft på det fysiska vid våra samlingar och domarna tränar mer än tidigare. Detta är något som vi avser att utveckla ytterligare inte minst för att minimera skador hos våra domare. När det gäller de specifika kraven så genomförs det årligen tester, på elitnivå två gånger per år och på lägre nivå en gång per år. Här ser vi att vi behöver bredda oss och inte som tidigare hänga upp allt på endast ett enskilt test. Detta är helt klart ett utvecklingsområde och vi betonar alltmer vikten av god fysisk form redan tidigt i våra domares utbildningsstege. De främsta internationella paren följs minutiöst och genomgår olika typer av tester. Dessa domare har exempelvis särskilda klockor som registrerar deras träning.    

        

       Jag tror att de allra flesta inom handbollen vet vad Sverigecupen står för – för de aktiva. Hur är det för domarna?

       – Som jag nämnde ovan är Sverigecupen första tillfället för våra unga domare att verka i ett nationellt sammanhang. Genom våra nationella instruktörer får de under den helgen en gedigen uppföljning och medskick för deras fortsatta utveckling. Sverigecupen blir på detta vis också ett sätt för oss centralt att få kolla på nya unga talanger och ofta blir detta inkörsporten för vidare aktiviteter under året t ex i samband med olika USM-steg. 1-2 av paren i Sverigecupen tas normalt ut till USM-finalerna där vi får möjlighet att ytterligare hjälpa dem i deras utveckling. Här har självklart distrikten en viktig roll att vidareutveckla sina domare och vi återkopplar våra intryck direkt till de ansvariga där.  

        

       Att arbeta förebyggande mot matchfixning är tyvärr numer aktuellt inom många sporter, vi utbildar bland annat våra unga spelare i ämnet.

       -Ja, det är ju tyvärr en fråga som fått allt större utrymme inom idrotten på senare år och här är naturligtvis våra domare i en potentiellt utsatt position. Vi tar också upp frågan vid våra utbildningar och upplyser bland annat om hur man ska gå tillväga om man möts av den typen av kontakter. Lyckligtvis har vi ännu varit förskonade från incidenter av de här slaget men det gäller att vi tar frågan på allvar och håller den aktuell.   

        

       Till sist: det är glädjande att vi har haft representation även på domarsidan i de senaste stora mästerskapen, hur tycker du att våra domare står sig internationellt?

       – Vi har haft en god utveckling de senaste 2-3 åren med ökande representation på de stora mästerskapen. Våra domares prestationer har lett till positiva återkopplingar från IHF och EHF och helt klart har vi flyttat fram våra positioner. Vi som många andra länder har nu ett tryck på oss att leverera nya toppdomare till den internationella scenen. Utökningen av antalet länder i de stora mästerskapen ökar i sig behovet och därtill spelas årligen en mängd ungdomsmästerskap. Tillsammans med rekryteringen av nya domare skulle jag säga att detta kanske är den mest utmanande delen för oss framöver vilket vi delar med de flesta länder. Att vara internationell domare idag kräver enormt mycket tid och det är svårt att kombinera med heltidsarbete, familj etc. 

       -Handbollen måste på något vis förbättra toppdomarnas förutsättningar för att vi på sikt ska kunna upprätthålla en hög nivå. Från nästa säsong spelas alla matcher i herrarnas Champions League och det nya formatet för nuvarande EHF-cup uteslutande på vardagar. På sikt kommer det inte vara hållbart och här måste något radikalt göras. Annars är jag rädd att det framöver blir få som är beredda att döma på toppinternationell nivå.

       -Här finns också anledning att lyfta fram beachhandbollen som just nu utvecklas enormt snabbt. Här har vi i Sverige ett av de mest framstående domarparen i världen i form av Johan och Martin Gomér. Johan och Martin är fantastiskt duktiga och förhoppningsvis kan fler följa i deras spår när utbildningen av nya domare tar fart.       

        

       Svenska domares internationella uppdrag just nu:

        

       VM i Japan (damer)

       Maria och Safia Bennani är uttagna som reserver.

        

       EM i Sverige/Norge/Österrike

        Mirza Kurtagic/Mattias Wetterwik är ett av 16 domarpar.


       Nordiskt erfarenhetsutbyte

        Mohamed Abdulkadir och Johan Gedda har dömt matcher i Norge. Michael Johansson och Markus Winberg ska till Danmark, och ifjol var Alice Watson och Line Welin i Finland och dömde.  

        

       Domare i EHF’s utvecklingsgrupp (Young Referee Project)

       Alice Watson/Line Welin
       Joel Olovsson/Oliver Quist
       Mattias Fält/Mikael Holm  

       Uppdaterad: 2019-12-09 13:36
       Skribent: Svensk handboll

       Fler nyheter

       SHF förlänger samarbetet med Solidsport

       2020-08-06

       Svenska Handbollförbundet och Solidsport…

       SHF förlänger samarbetet med Solidsport

       2020-08-06

       Svenska Handbollförbundet och Solidsport…

       Med anledning av coronaviruset

       2020-08-06

       Text senast uppdaterad onsdag 5 augusti 10:14.

       SHF livesänder webbinarier

       2020-07-16

       Nu finns våra tidigare webbinarier som repriser…

       Ligornas spelprogram offentliggjorda

       2020-07-14

       Spelprogrammen till svensk handbolls högsta…

        
       Svenska Handbollförbundet
       Box 11016
       100 61 Stockholm
       Telefon: [saknas] Information
       E-post: [saknas] Information