Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering och kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat.

Vårt syfte är att agera plattform för en positiv fritid och för att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa. 

INSPIRATION

Hand the Ball: ”Vi försöker sänka trösklarna in i idrotten.”

I Idrottens kraft-poddens avsnitt nummer 2 berättar Jennie Linnell, Svenska Handbollförbundet, och Anette Craas, Stockholms stads idrottsförvaltning, om hur handbollen skapar rörelseglädje i Stockholms förorter genom satsningen Hand the Ball, kopplingen till EM2020 och vad som händer fram över inom ramen för Svenska Handbollförbundet.

TRYGGHETSRESAN MED HAND THE BALL

Hand the Ball har under hösten rullat in handbollen i klassrummen på Hjulsta grundskola genom konceptet Trygghetsresan - ett koncept som fokuserar på värdegrund och rörelse. Nu vill vi rulla in bollen i fler klassrum.