Hem / Hand the Ball Foundation

Hand the Ball Foundation

Hand the Ball Foundation startades i Danmark och bygger på aktiviteter från Goalcha Streethandboll som startades 2008 genom ett partnerskap med Europeiska Handbollförbundet.

Stiftelsen har idag verksamheter i Kenya, Tanzania, Sverige och Danmark. Hand the Ball är den sociala aspekten av Goalcha med syfte att ge barn och ungdomar en positiv upplevelse av fysisk aktivitet.

Hand the Ball Foundation är en icke-vinstdrivande stiftelse vars mål är att förbättra barn och ungas livskvalité i utvecklingsländer och katastrofområden genom fysisk och kunkurrensfri gruppaktivitet med den unika gröna bollen som redskap. Målet är att barn och unga ska få ökad självkänsla och utvecklade sociala färdigheter genom lek, rörelse och spel med bollen. Målet är också att skapa glädje i en verklighet som är präglad av det mest fundamentala, så som att överleva, och genom det styrka barn och ungas mentala, fysiska och sociala delar.

Läs mer om Hand the Ball Foundation

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se

Kontakta projektledare Jennie Linnéll