Hem / Nyheter / LUGI skapar kreativitet och delaktighet med Hand the ball

LUGI skapar kreativitet och delaktighet med Hand the ball

LUGI är en del av EU-projektet Sport!OP! som genomförs i sex olika regioner: Belgien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Frankrike, Spanien och Sverige.

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar och delaktighet i samhället för barn och ungdomar genom att bygga motståndskraft, självförtroende samt utveckla sociala färdigheter och livserfarenheter. Detta uppnås genom att skapa lokala strategier och använda deltagande i idrott som medel för social integration

Inom ramen för detta projekt har LUGI använt sig av Hand the Ball pedagogiken som verktyg och implementerat aktiviteter på en skola i Lund, både på idrottslektioner men främst som rastaktiviteter.

Vad har Hand the Ball pedagogiken och den gröna bollen gett projektet?
Att ta bort pressen på prestation och fokusera på rörelseglädje med aktiviteter som bygger på frivilligt deltagande utifrån sina egna förutsättningar med en mjuk boll samt flexibiliteten i miljön, att plocka ut aktiviteterna på skolgården, har möjliggjort att vi har kunnat attrahera personer som under de organiserade idrottslektionerna inte ville vara delaktiga. Delaktiga instruktörer i aktiviteterna som kan styra svårighetsgraden, säkerställa att alla är delaktiga och samtidigt kunna hjälpa/utmana de som behöver har varit en viktig framgångsfaktor. 

Projektet har bidragit till många positiva värden för barnen och ungdomarna. Det har gett eleverna möjlighet att mötas över tidigare gränser, de möts över årskurser och från olika klasser på rasten och umgås genom Hand the Ball. Projektet har bidragit till en ökad gemensk på skolan, vilket lärarna på skolan är mycket positiva till. Samtidigt har det bidragit till ökad rörelseglädje hos eleverna, ökad delaktighet i rastaktiviteter och fler elever har fått en positiv självbild.

Vilka värden tycker LUGI att detta projekt ger föreningen?
Handbollen är till för alla och tack vare projektet och Hand the Ball har vi i LUGI och i handbollen nått ut till målgrupper vi vanligtvis inte ser på våra träningar eller i publiken på våra matcher. Genom projektet har många fått upp ögongen för handbollen, på samma sätt som många tidigare har haft ögonen öppna för fotbollen och andra idrotter.

På sistone har vi i LUGI sett att det har kommit flera ungdomar från andra grupper i samhället som vi inte har sett tidigare, både på våra träningar men även i publiken för att stötta våra A-lag under elitmacherna. Breddningen som det här leder till inom handbollen ökar statusen för idrotten i sig och gör att de som redan spelar känner att de är delaktiga i en ännu större och viktigare sport. Genom att träffa människor som är helt nya inom sporten skapas en form av fadderskap som ger inspiration och engagemang även i lagen. Det är en positiv utveckling för både de som kommer till klubben och de som redan är aktiva.

Här ser du ännu ett exempel hur Hand the ball används i projektet >>

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se

Kontakta projektledare Jennie Linnéll